eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
R������������������������������������������������������������������������zne inform������������������������������������������������������������������������cie
Po stopch zhadnho (ne)tvora
Peter, 30.03.2015 (75580 pretan)

Vo februári tohto roku sa ku mne dostala informácia, e pod Vysokými Tatrami sa objavili stopy záhadného tvora. Najprv som sa neveriacky zasmial, urite ide o kaicu, pomyslel som si. No u len slovo „stopy“ vo mne vyvolalo záujem. Hadal som nejaké oficiálne tlaové správy, ale ni sa neobjavilo, eby sa vláda opä snaila nieo ututla?

Vychovaný som bol na „mayovkach“. Nie, to nie sú paštéty z peene, ale knihy. Len o som v knihe od Karla Maya objavil slovo „stopy“, hne som vedel, e jazdci boli štyria, z nich traja neboli belosi, dvaja boli Apai, jeden bol náelník Komanov a riadil koa pod vplyvom ohnivej vody a štvrtý mal záhadnú pušku a nebol opálený. Tušil som, e pod Tatrami ma aká aká úloha. V duchu som dumal, ie stopy sa tu mono objavili, eby to bol yeti? Náš slovenský, tatranský yeti? To by bolo úasné a bola by to skutoná senzácia. Ako teda dopadlo moje stopovanie pod Tatrami? Výsledok je tu. 
 
Vlak spolonosti RegioJet
obas ide rýchlejšie, obas veselo aj na ervenú, ale stopy v snehu nezanecháva
Tra 180
 
Volám "yeti" uká sa a stále ni
Tra 180
 
Skúšam to na junú stranu, ale bezvýsledne, yeti sa neukázal
Tra 180
 
Vyruší ma dvojika, alšie prekvapkanie, vlaky chodia len po jednej koaji
Tra 180
 
Postrk zabezpeuje alšia dvojika
Tra 180
 
Modrá reklamná na 601
Tra 180
  
Na opanej strane akám na osudovú 11
Tra 180
  
iadne stopy yetiho som nenašiel, preto schádzam nišie a sledujem 350.007
Tra 180
 
Vraciam sa vyššie pod Štrbu a sliedim po okolí,
no okrem gorily 350.020 iadna iná opica v okolí...
Tra 180
 
Idem, idem a zrazu stopy, lene to si len niekto na vysokej nohe ije...
Tra 180
 
A alšie stopy, ale yetiho to nie sú, konštatujem sklamane...
Tra 180
 
Ruch na trati neustal, postaral sa o to aj motorový voze pre trakné vedenie
Tra 180
 
Modrý nebol len MVTV ale aj ašia gorila na vlaku...
Tra 180
 
A alšia modrá, tentokrát poská dvojika na Štrbu sa driape...Tra 180
 
Slovenská zelená dvojika sa u zo Štrby púša dolu len...
Tra 180
 
Zelená rakaa tlaí ostošes hore aký vlak...
Tra 180  
Tra 180
  
Na osobnom vlaku si to pre zmenu 163.124 valí...
Tra 180
 
Rakane majú svoj de, alšia sa snaí dosta svoj vlak tam hore...
Tra 180
 
A tu u obe rakane sa akoby na saniach dolu kopcom gúajú...
Tra 180
 
A hne po nich sa v tichosti Pendolino prehnalo...
Tra 180
 
Jeden nakladný vlak za druhým, niekedy jav nevídaný, no výluka u skonila...
Tra 180
 Tra 180
 
A alší osobáik do Popradu
Tra 180
 
Hne po om rýchlik z Bratislavy...
Tra 180
 
Rozhliadam sa dookola, i stopy yetiho neobjavím,
ke tu zrazu ierna mátoha na ma vyskoí
Tra 180
 
Ty ty ty, mátoha ierna... no nakoniec to ruše bol...
Tra 180
 
Opä jeden ltý vlak...
Tra 180
 
U som balil veci, ke poschodový hliník okolo ma prešiel
Tra 180
 
Ke sa traový ruch konene na chvíu utíšil, aj svoje stopy som mohol vyfoti...
Tra 180
 
Nie, to nie sú stopy yetiho,
toto sú stopy známeho (ne)tvora, ktorého meno "šotouš" je...
Tra 180
 
Príhovor do srdca (ne)tvora „šotouša“:
 
Váený „šotouš“ akejkovek národnosti a štátnej príslušnosti,
 
si pri našich elezniných tratiach vdy vítaný,
ale ak pôjdeš aj nabudúce foti svoje obúbené vlaky, i u pod naše Tatry, alebo inde, tu na našom krásnom Slovensku,
nezabudni po sebe uprata. Svoje plastové faše, poháre, plechovky a iný odpad, ktorým si si spríjemoval a krátil svoj „šototrip“, si láskavo zober spä so sebou a odcho ho do koša pre odpadky, ktorý nájdeš na stanici, alebo do kontajnera pred domom, kde bývaš.
V opanom prípade sa mono práve za tebou objaví YETI, a ten Ti tie tvoje odpadky napchá do... batohu, samozrejme.
 
alšie stopy "šotouša"...Tra 180  
Tra 180
 
Len o som všetko vyfotil,
aparát som do batohu odloil,
nestihol som ani yetiho vyfoti, na vozíku sedel,
o krátko na to okolo ma prešiel,
tak sná nabudúce, yeti...
Tra 180
 
Fotografie vlakov budú pridané do príslušných albumov. Úsmevný text myslený váne a foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home