Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Drienovec, zastávka, výhybňa, stanica
Peter, 05.04.2015 (68549 prečítané)

Stanica v Drienovci bola vybudovaná na miestnej železnici Košice – Turňa nad Bodvou, ktorá stavebne začínala v odbočke Barca. Koncesia na výstavbu bola udelená ministerstvom obchodu č. 68051/89.XII.26 dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Prevádzka na železnici bola zahájená dňa 12. októbra 1890. Do života stanice v Drienovci výrazným spôsobom zasiahla rekonštrukcia trate z Košíc do Zvolena v súvislosti s výstavbou tzv. južného ťahu.

Možno niektorí vedia, ale možno mnohí ani netušia, že v Drienovci sa dodnes zachovala pôvodná stanica postavená pred 125. rokmi aj s koľajiskom. Názov Drienovec (maď. Somodi) je odvodený od drienok, ktoré v okolí bohato rastú.
 
V roku 1970 vláda rozhodla o budovaní „južného ťahu“, ktorý mali tvoriť existujúce traťové úseky v trase Košice – Plešivec – Zvolen – Kozárovce – Leopoldov – Kúty – Znojmo – Jihlava. Výstavba bola rozdelená na etapy a na Slovensku bol južný ťah rozdelený na tri úseky. V období rokov 1973 až 1980 prebiehala rekonštrukcia prvého úseku z Košíc do Zvolena. V rámci rekonštrukcie prvého úseku boli vybudované viaceré výhybne a druhá koľaj v niektorých úsekoch. Vtedy došlo aj k vybudovaniu dvojkoľajného úseku trate medzi Drienovcom a Turňou nad Bodvou, a tiež výhybňa a nová zastávka Drienovec. Nová dvojkoľajná trať mala pozmenenú trasu, preto nová zastávka Drienovec leží južnejšie, ako pôvodná stanica.
 
Koľajisko pôvodnej stanice bolo napojené jednostranne do výhybne, ležiacej východnejšie. Zo stanice viedla jedna vlečková koľaj do miestneho podniku, ktorý leží v tesnej blízkosti.
 
Zastávka Drienovec má nástupištia dlhé 250 m (dĺžka určená pre osobné vlaky). Pre prístup k nástupišťu pri koľaji č. 1 bol vybudovaný podchod. Zastávka je administratívne pridelená k stanici Turňa nad Bodvou.
 
Zastávka Drienovec - smer Turňa nad Bodvou
Drienovec
 
Nástupištia a prístrešky na vchodmi do podchodu
Drienovec
 
Smer Moldava nad Bodvou
Drienovec
 
Návestidlá výhybne: S napravo a 2S naľavo a trpaslíčie Se3 napravo dolu
Drienovec
 
Duo 751 vchádza do výhybne - naľavo návestidlo L od Moldavy nad Bodvou
Drienovec
 
Výhybňa
Drienovec
 
Výhybka č. 1 a zriaďovacie návestidlo Se1
Drienovec
 
Služobný objekt výhybne Drienovec
Drienovec
 
Štíhla výhybka pre rýchlosť 100 km/h
Drienovec
 
Budova výhybne, staničný rozhlas a napájací transformátor
Drienovec
 
Smer Košice
Drienovec
 
Výhybka č. 3
Drienovec
 
Smer Turňa nad Bodvou - výhybkou č. 2 je napojené koľajisko stanice
Drienovec
 
Výhybňa, zastávka a stanica
Drienovec
 
Vchod do pôvodnej stanice, alebo zarastené dobrodružstvo začína...
Drienovec
 
Zriaďovacie návestidlo Se2 - zrejme vypnuté
Drienovec
 
Koľaje pôvodnej stanice sa strácajú v tráve a v kroví
(túto časť odlesňuje asi majiteľ vedľajšieho domu, aby mu stromy netienili)
Drienovec
 
Vysoká uľahnutá tráva skrýva koľaje...
Drienovec
 
Návestidlo výhybky
Drienovec
 
Pôvodné koľajisko pred výpravnou budovou
Drienovec
 
Prístup k nástupištiam zastávky vedie cez koľaje pôvodnej stanice
Drienovec
 
Chátrajúca výpravná budova
Drienovec
 
Koľajisko stanice, naľavo múry záchodov a výpravná budova
Drienovec
 
Nakladacia rampa bez budovy skladiska
Drienovec
 
Tri staničné koľaje ukrývajúce sa v tráve
Drienovec
 
Pravdepodobne drevená budova skladiska sa nezachovala
Drienovec
 
Náletové dreviny devastujú ľudské dielo...
Drienovec 
 
Západné zhlavie - smer Turňa nad Bodvou
Drienovec
 
Napravo vlečková koľaj ide až za plot...
Drienovec
 
Túto časť stanice odlesňujú miestni, ktorí si drevom kúria...
Drienovec
 
Blížime sa ku koncu pôvodnej trate a stanice
Drienovec
 
Koniec - naľavo nová dvojkoľajná trať
Drienovec
 
Staničná budova od príjazdovej komunikácie
Drienovec
 
Čo dodať na záver? Radšej asi nič. Viac fotografií zastávky, výhybne a pôvodnej stanice v Drienovci je vo fotoalbume. Foto: © autor 

Súvisiace články:
Nehodová udalosť vlaku R 800 Poľana v Plešivci (28.06.2018)
Krátke správy z prevádzky: 754.034 to dnes zabalila v Rožňave (30.06.2016)
Výhybňa Brzotín je mimo prevádzky (11.06.2016)
Obrázky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradičné miesto, netradičné fotografie (29.10.2014)
Tip na výlet: Maratónsky vláčik (01.10.2014)
Rekonštrukcia priecestia v Čoltove (27.09.2014)
Obrázky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nové nástupište v Rožňave (26.09.2013)
Krátke správy z prevádzky: Vyradenie vozňa 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Výluka vo Fiľakove (22.07.2013)
Výlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Poškodenie železničnej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Trať Tornanádaska MÁV – Turňa nad Bodvou ŽSR (12.05.2013)
Keď slnko volá vonku (12.04.2013)
Túlavá v Rožňave (03.12.2012)
Obrázky z Gemera (25.11.2012)
Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč je ukončená (28.09.2012)
Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč (12.08.2012)
Víkendová výluka na trati Turňa nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
Železničná stanica Fiľakovo (18.05.2010)
Píľanský tunel a Krivánsky tunel (22.05.2009)
54. výročie otvorenia trate Rožňava – Turňa nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovský tunel (23.01.2008)
Trať 160: Zvolen os.st. - Fiľakovo - Plešivec - Košice (27.09.2007)


Home