eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 160
The Zvoland Intruder na Gemeri
Peter, 19.05.2015 (51926 pretan)

Minulý týde sa po niektorých slovenských tratiach prehnal motorový voze 850.044, ktorý vyuili zahraniní turisti pre svoje putovanie po niektorých elezniných tratiach, vlekách, i depách. Motorové vozne radu 850/851 prestali na naši tratiach premáva u dávnejšie, len obas mono vidie Túlavú 850.018 s meracím vozom. Z tohto dôvodu som si chcel urobi aspo pár záberov motorového voza M 286.0044 na Gemeri.

Poda informácií dostupných na nie príliš vydarenej mape SR o pohybe vlakov, mal mimoriadny vlak príchod do Plešivca na poludnie. Zahraniní výletníci tu mali navštívi miestne rušové depo. Výlet zahraniných návštevníkov na Gemeri sa však predil. Situáciu toti skomplikovala výluka medzi stanicou Tornaa a výhybou oltovo, ktorá trvala a do trinástej hodiny.
 
Ke som sa o výluke dozvedel zašiel som pred Tornau, aby som si motorový voze vyfotil na trati. Cestou tam, som pri zastávke Gemer vyfotil aj traovákov, ktorý sypali štrk na tra. Mimoriadny vlak išiel viac menej naas. Pokal som na pri zastávke Velince, odkia som zašiel na stanicu v Tornali. Vlak bol samozrejme u tam. Urobil som pár záberov motorového voza akajúceho na odchod a chcel som odís domov. No svoj úmysel som zmenil po tom, o pracovný vlak traovákov posunoval do stanice. Aj v stanici toti traováci zaali sypa na koaj štrk. Práca traových pracovníkov zaujala aj zahraniných cestujúcich, ktorí si fotili vlak a motorový ruše 745.608 na jeho ele. Urobil som aj ja pár záberov pracovného vlaku, a kee as pokroil, presunul som sa na tra, kde som na mimoriadny vlak do Plešivca pokal. Potom som na motorový vlak pokal aj pri jeho návrate do Zvolena.  
 
Pracovný vlak na ele s rušom 745.608
The Zvoland Intruder
 
Motorový voze M 286.0044 ako mimoriadny vlak
The Zvoland Intruder 
 
Zastávka Velince
The Zvoland Intruder 
 
Tornaa
The Zvoland Intruder 
 
Vlak akajúci na odchod do Plešivca
The Zvoland Intruder 
 
M 286.0044 alebo 850.044
The Zvoland Intruder 
 
The Zvoland Intruder
The Zvoland Intruder 
 
Pracovný vlak v stanici
The Zvoland Intruder 
 
A u sa sype...
The Zvoland Intruder 
 
innos traovákov zaujala aj zahraniných návštevníkov
The Zvoland Intruder 
 
Odstavená súprava pracovného vlaku
The Zvoland Intruder 
 
Pred Gemerskou Hôrkou
The Zvoland Intruder 
 
dtto
The Zvoland Intruder 
 
Pred oltovom
The Zvoland Intruder 
  
Sná sa zahraniným návštevníkom podarilo prejs všetko poda plánu a na Slovensku sa im aj páilo. Fotografie mimoriadneho motorového vlaku so zahraninými výletníkmi sú vo fotoalbume. Foto: © autor 

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home