Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ko������������ajov������������ vozidl������������
Motorový rušeň radu T 499.0 (resp. 759)
Peter, 18.06.2015 (10802 prečítané)

Pri príležitosti tohtoročného MDD som sa vybral do rušňového depa vo Vrútkach, kde sa konala už tradičná akcia „Železnica pre deti“. Lákadlom bolo množstvo železničnej techniky, ktorá tu bola vystavená. Osobitne ma však do Vrútok ťahalo za motorovým rušňom, ktorý má zaujímavú históriu a názov. Je to Kyklop, motorový rušeň s jedným veľkým čelným reflektorom, podľa ktorého rušeň svoju prezývku dostal.

Motorový rušeň s označením výrobcu 1435 B’oB‘o 2400 radu T 499.0 vznikol v ČKD Praha v roku 1974. Určený bol pre osobnú a rýchlikovú dopravu u ČSD a nahradiť mal najvýkonnejšie parné rušne (498.0 a 498.1) na ťažkých rýchlikoch. Tvoril prvý typ druhej generácie motorových rušňov ČSD, hlavne vďaka prvýkrát použitému zmiešanému prenosu výkonu (striedavý alternátor – usmerňovač – jednosmerné trakčné motory). Vyrobené boli dva prototypy (s číslami 001 a 002). Skúšky preukázali vynikajúce adhézne vlastnosti. Na skúšobnom okruhu v Cerheniciach dosiahol prvý prototyp rýchlosť 176 kmh-1, čo je doteraz neprekonaný rekord motorových rušňov v bývalom ČSSR. Svojimi parametrami sa tieto rušne radili k svetovej špičke. Boli vybavené úplným systémom automatického riadenia (regulátorom ťahu, rýchlosti a cieľového brzdenia) a prvýkrát bola v ČSSR použitá u motorového rušňa elektrodynamická brzda (EDB).
 
Motorový rušeň T 499.0002 Kyklop
T 499.0002 Kyklop
  
Predpokladalo sa, že v rokoch 1977 a 1978 príde do prevádzky 70 rušňov tohto radu. No tento najvýkonnejší motorový rušeň vyrobený v ČSSR sa do sériovej výroby nedostal. Vzhľadom na prekročenie plánovaného zaťaženia náprav a pomerne dlhého vývoja upustilo Federálne ministerstvo dopravy od objednávky série pre ČSD. Oba prototypy zostali v majetku ČKD a boli ČSD len prenajaté, resp. neskôr slúžili na skúšobnom okruhu vo Velimi. Prvý prototyp, žiaľ, postihol v roku 1979 požiar strojovne, po ktorom desať rokov slúžil už len ako zdroj náhradných dielov pre druhý prototyp, až kým nebol nakoniec zošrotovaný. Aj druhý prototyp slúžiaci na skúšobnom okruhu postupne chátral. V roku 1988 bol rušeň preznačený na 759.602, neskôr bol zaradený do stavu DKV Ostrava ako 759.002.
  
Technické parametre rušňa radu T 499.0
 
rad
759
 
predchádzajúce označenie
T 499.0
 
výrobca
ČKD Praha
 
označenie výrobcu
1435 B’oB‘o 2400
 
rok výroby
1974-1975
 
rozchod
1 435
mm
usporiadanie náprav
B’oB‘o
 
maximálna povolená rýchlosť
140
km/h
maximálna dosiahnutá rýchlosť
176
km/h
hmotnosť s 2/3 prevádzkových hmôt
78,0
t
menovitý tlak na nápravu
195
kN
dĺžka hlavného rámu
16 560
mm
najväčšia šírka skrine
3 090
mm
dĺžka cez nárazníky
17 840
mm
rázvor podvozka
2 600
mm
rázvor celkový
12 600
mm
vzdialenosť otočných čapov
10 000
mm
priemer kolies
1 000
mm
minimálny polomer oblúka
125
m
 
 
 
typ spaľovacieho motora (diesel)
ČKD K 12 V 230 DR
 
 - výkon motora
1776
kW
 - otáčky motora
1150
min.-1
 - počet valcov
12
 
objem palivovej nádrže
4 000
l
prenos výkonu
elektrický AC-DC
 
typ trakčného alternátora
TA 602
 
typ trakčných motorov
TE 017
 
 - počet trakčných motorov
4
 
počet vyrobených
2
ks
 
Technický výkres ČKD
T 499.0002 Kyklop
 
Technický popis (pre pôvodný rušeň)
 
Motorový rušeň 1435 B‘o-B‘o 2400 radu T 499.0 je skriňový. Kabíny strojvodcu na oboch koncoch rušňa umožňujú dokonalé a jednoduché ovládanie a dobrý výhľad na trať. Skriňa rušňa je uložená na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Rušeň je vybavený elektrickým zmiešaným prenosom výkonu a zdrojom elektrického vykurovania vlakovej súpravy. Pod hlavným rámom rušňa je umiestnená batériová skriňa, hlavný vzduchojem a palivová nádrž s objemom 4000 l.
 
Palivová nádrž, vzduchojem a skriňa batérií v strednej časti rušňa
T 499.0002 Kyklop
 
Skriňa je vytvorená z rovnakých plechových bočníc, ktoré sú spevnené prelismi. V bočniciach sú odnímateľné kryty pre prístup k agregátom a otvory pre prívod vzduchu pre chladenie trakčných elektromotorov. Skriňu rušňa uzatvára trojdielna strecha, v ktorej sú otvory s osovými ventilátormi pre chladenie odporníkov EDB, naftového motora a turbodúchadiel.
 
Farebná schéma rušňa
T 499.0002 Kyklop
 
Skriňa rušňa je na rámoch podvozku uložená na 12 skrutkových pružinách, doplnených zvislými a priečnymi tlmičmi. Okrem funkcie druhotného vypruženia umožňujú tieto pružiny natáčanie podvozku v oblúkoch a priečny pohyb skrine rušňa voči rámom podvozkov. Rázvor podvozkov bol však namiesto obvyklých 2 400 mm zväčšený na 2 600 mm. 
 
Podvozky majú rázvor 2600 mm
T 499.0002 Kyklop
 
Rám podvozku je pozváraný. Dvojkolesia sú vedené výkyvnými ramenami s valivými ložiskami. Každé koleso je samostatne odpružené dvojicou skrutkových pružín s paralelne radenými hydraulickými tlmičmi.
 
Prenos ťažných a brzdných síl z podvozku na skriňu je ťažným čapom. Pohon dvojkolesia je tlapovými elektromotormi s vypruženými závesmi a jednostrannými čelnými ozubenými prevodmi s priamymi zubmi.
 
Vzduchotlaková brzda brzdí obojstranne všetky dvojkolesia. V podvozku je zabudované pieskovanie a zariadenie pre mazanie okolkov.
 
Hlavný rám je pozváraný z oceľových plechov. Základný most je vystužený nosnými pozdĺžnikmi s priehradovou konštrukciou. Stredná časť rámu tvorí lôžko pre motor. Hlavný rám má čapy pre zdvíhanie a vyvažovanie rušňa. Na oboch čelách rušňa sú umiestnené nárazníky, centrálne spriahla, ochranné pluhy a schodíky pre vstup do kabíny.
 
Kabíny strojvodcu sú zo sklolaminátu a na hlavnom ráme sú uložené na silentblokoch. V oboch kabínach sú totožné stanovištia strojvodcu. Kabíny sú tepelne a zvukovo izolované. Okná kabín sú z bezpečnostného skla. Čelné okná kabín majú elektrické stierače, slnečné clony a zariadenie na ofukovanie teplým vzduchom. Na strechách oboch kabín sú vzduchové húkačky. Pod čelnými sklami kabín sú umiestnené svetlomety s výkonom 500 W a štyri pozičné svetlá.
 
Čelný pohľad
T 499.0002 Kyklop
 
Do rušňa bol dosadený naftový motor typu K 12 V 230 DR. Je to štvortaktný rýchlobežný dvanásťvalcový motor s usporiadaním valcov do V. Výkon motora je 1776 kW pri 1150 otáčkach za minútu. Motor je preplňovaný dvoma turbodúchadlami typu PDH 35V, ktoré sú poháňané plynovou turbínou, poháňanou výfukovými plynmi naftového motora. Naftový motor a plniace turbodúchadlá sú chladené vodou. Motor je v lôžku hlavného rámu uchytený na štyroch pätkách. Naftový motor tvorí jeden montážny celok s trakčným alternátorom typu ČKD TA 602. Spúšťanie motora je dynamospúšťačom napájaním z batérie akumulátorov. Na voľnom konci dynamospúšťača je pružnou spojkou pripojený zdroj elektrického vykurovania vlakovej súpravy, alternátor typu ČKD TA 1403. Na voľnom konci motora je pružnými spojkami pripojená mechanická prevodovka poháňajúca hydrostatické čerpadlá pohonu osových ventilátorov vodného chladenia. Každé dvojkolesie má trakčný jednosmerný štvorpólový motor typu ČKD TE 017.
 
Hlavný elektrický rozvádzač, trakčný a vykurovací usmerňovač s olejovým chladením a EDB s dvoma ventilátormi sú umiestnené v priestore strojovni za prvou kabínou.
 
Rušeň má dve sústavy bŕzd, vzduchotlakovú sústavu DAKO-LR a EDB. Pri brzdení sa predpokladá prednostné použitie EDB. Ide o EDB spádovú brzdu. Pri jej použití fungujú trakčné elektromotory ako generátory s cudzím budením a dodávajú prúd do odporníkov brzdy s maximálnym výkonom 500 kW. Odporníky sú chladené vzduchom hnaným vlastnými osovými ventilátormi. Ručná zaisťovacia brzda pôsobí na jedno dvojkolesie priľahlého podvozku. Zdrojom tlakového vzduchu pre brzdu je piestový kompresor typu 3 DSK 100.
 
Oba prototypy dostali rovnakú farebnú schému. Skriňa bola celá modrá, čelá kabín mali nad zalomením žltý náter, ktorý prechádzal až do jednej tretiny bočníc. Hlavný rám bol čierny, rovnako ako ochranné pluhy, ktoré majú biely lem. Podvozky, batériová skriňa a palivová nádrž sú sivé. Označenie rušňa T 499.001 , resp. 002 bolo na oboch čelách a na bokoch skrine. Na bokoch sú nad označením rušňa tabuľky s nápisom ČSD. Nad čelnými sklami kabín bola červená päť cípová hviezda ako symbol vlády robotníckej triedy.  
 
Kyklop
T 499.0002 Kyklop
 
Rušeň T 499.0002 bol začiatkom tohto roku predstavený verejnosti. Rušeň bol zrenovovaný, pričom časť jeho pohonného systému vrátane spaľovacieho motora je nová. Usporiadanie hlavných komponentov a celkov však zostalo zachované. Rušeň bude slúžiť na okruhu v Cerheniciach pre potreby Výskumného ústavu železnic.
 
Škoda, že tento z technického a historického hľadiska zaujímavý motorový rušeň nebol otvorený pre návštevníkov a nebolo možné nahliadnuť do kabíny strojvodcu a jeho strojovne. Foto: © autor
 
Použité zdroje: 

 


Home