eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Obrzky z Gemera (3.)
Peter, 17.08.2015 (45648 pretan)

Nahromadilo sa mi zopár fotografií, ktoré som urobil v poslednom období. Napriek tomu, e uplynulé dva týdne boli na našom území naozaj nepríjemné horúavy, obas som „vybehol“ k trati a urobil pár záberov. Horúavy sú našastie u minulosou, príbytky sa ochladili, take sa dá pohodlne sedie aj pri poítai a upravené fotografie „vyskladni“.

31.7.2015
Namiesto popoudajšieho Mn išiel z Plešivca Rv 751.076 do Hucína
Obrázky z Gemera
 
Mn z Muráa bral z Lubeníka aj as vozov pre podveerný Pn do Nemecka
Obrázky z Gemera
 
Ruše 751.059 na ele dlhého Mn
Obrázky z Gemera
 
Postrk vykonával ruše 751.076
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
V podveer ruše 751.076 prišiel do Lubeníka pre zvyšok vozov
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
akal som na druhý ruše, ktorý z Hucína bude robi postrk
751.059 v oblúkoch na Koniarskej planine
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
Pn z Lubeníka do Nemecka
Obrázky z Gemera
 
Ruše 751.076
Obrázky z Gemera
 
V oblúkoch
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
4.8.2015
Ruše 754.083 na R 931 Ipe zo Zvolena do Košíc
Obrázky z Gemera
 
Po vyfotení Ipa som zašiel na stanicu v Roave pre dvoch spoloníkov
Spolone sme zašli na dobšinskú tra, kde sme fotili najprv v Betliari
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
Ruše 751.036 na Mn z Dobšinej pred Roavou
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
Ten istý vlak pred stanicou Roava
ia, alšie fotenie popoludní nám prekazila silná búrka a prietr mraien
Obrázky z Gemera
Obrázky z Gemera
 
6.8.2015
Na vápencovom Pn z Turne nad Bodvou dvojica rušov 751.076 a 751.123
Obrázky z Gemera
 
Postrk vykonával ruše 751.036
Obrázky z Gemera
 
R 814 Domica z Košíc do Bratislavy
Obrázky z Gemera
 
Kvôli meškajúcemu R 811 z Bratislavy vápencový vlak akal v stanici Roava,
tak sa mi ho podarilo vyfoti ešte raz
Obrázky z Gemera
 
7.8.2015
Cisternový vlak z Kapušian pri Prešove s dvojicou rušov 736.019+012
Obrázky z Gemera
 
Rušne 751.173 a 751.171 na vápencovom vlaku do Slavca
Obrázky z Gemera
 
Postrk vykonával ruše 751.036
Obrázky z Gemera
 
Na záver R 814 Domica z Košíc do Bratislavy opúša Roavu
Obrázky z Gemera
 
Fotografie budú priebene pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: © autor.

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home