Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Trať z Trstenej do Suchej Hory „ožila“
Peter, 07.09.2015 (26957 prečítané)

Nedávno sa v tlači objavila informácia o ukončení výstavby cyklistického chodníka z Trstenej do Suchej Hory. Chodník ide v trase zrušenej železničnej trate a pre jeho výstavbu sa použilo teleso bývalej trate. Na trati bolo predtým aj viacero mostov, tie boli obnovené, takže cyklochodník je neprerušený a prejazdný v celej trase až po štátnu hranicu, a pokračuje aj v Poľsku do mesta Nowy Targ, rovnako po telese zrušenej železničnej trate.

Na zrušenú trať som sa chcel ísť už dávnejšie pozrieť, a preto mi informácie o vybudovaní cyklistického chodníka prišli vhod. Nemusel som sa predierať húštinou, ako to býva v prípade zrušených železničných tratí bežné. Vyrazil som do Suchej Hory a niektoré úseky bývalej železničnej trate, dnes už cyklistického chodníka, som prešiel po novom asfaltovom koberci.
 
Stavebné náklady celej železnice z Kraľovian do Suchej Hory boli vo výške 7,14 mil. korún. Prvý úsek z Kraľovian do Oravského Podzámku dlhý 27,4 km bol do prevádzky daný 20. decembra 1898, druhý úsek do Tvrdošína dlhý 23,7 km 18. júna 1899 a tretí úsek do Suchej hory dlhý 19,3 km 21. decembra 1899. Stavebná dĺžka železnice bola 70,301 km a prevádzková dĺžka 70,406 km.
 
História trate v úseku Trstená – Suchá Hora bola ovplyvnená aj tým, že sa nachádzala v pohraničí, a taktiež vojnovými udalosťami. V publikácii od autora Petra Hubu: „100 rokov Oravskej železnice“, sú o tom uvedené informácie na viacerých miestach.
 
Do života železnice negatívne zasiahli udalosti pred II. svetovou vojnou a počas nej. 3. decembra 1938 odovzdala Správa slovenských železníc stanicu Suchá Hora poľským železniciam a tým istým dňom bola zastavená všetka prepravná činnosť tejto stanice. Zrušený bol aj hraničný prechod Suchá Hora – Czarny Dunajec. Hraničná preprava s Poľskom bola Slovenskými železnicami otvorená 10. februára 1939 cez Trstenú a Suchú Horu. Takáto situácia trvala do 29. augusta 1939. Následne vojnové udalosti znamenali úplné zastavenie prepravy do Poľska a naspäť.
 
Po obsadení juhozápadnej časti poľského územia nemeckým vojskom prevzala 25. septembra 1939 Správa slovenských železníc prepravu cestujúcich, cestovných batožín a tovaru na trati Trstená – Suchá Hora – Nowy Targ do svojej prevádzky. V ten istý deň bola prinavrátená trať Trstená štátna hranica – Suchá Hora štátna hranica slovenským železniciam. Preprava na trati Trstená – Suchá Hora – Nowy Targ sa vykonávala na základe železničného prepravného poriadku a nákladnej tarify slovenských železníc. Z colného hľadiska bola hraničnou stanicou Suchá Hora.
 
Zvláštnosťou bolo, že z Trstenej do Suchej Hory chodil rušeň len s jedným vozňom, a tak sa často stávalo, že ľudia, ktorí nepoznali pomery, zostali v ostatných vozňoch a do cieľovej stanice sa dostali až po mnohých hodinách nasledujúcim vlakom.
 
Vojnovými udalosťami bola celá Orava značne postihnutá. Veľké škody narobili fašisti na železničnej trati Kraľovany – Suchá Hora. Okresný národný výbor prijal opatrenia na opravu zničenej železničnej trate premontovaním nepoškodeného úseku Trstená – Suchá Hora na úsek do Trstenej v dĺžke 15 km. Opravu trate a tunela robila Tatranská stavebná účastinná spoločnosť v Kraľovanoch. Chýbajúce koľajnice sa dopravovali z úseku Trstená – Suchá Hora.
 
O ukončení prevádzky v úseku Trstená – Suchá Hora je v spomenutej publikácii uvedené:
 
Po II. svetovej vojne sa postupne začal vytrácať život zo železničnej trate Trstená – Suchá Hora. Nepomohla ani ťažba rašeliny od roku 1952. Rašelina bola veľmi mokrá, musela sa vysušovať a tak sa tu denne naložili len štyri vagóny. Osobným vlakom sa denne vozievalo dvadsať cestujúcich, čo nemohlo udržať trať pri živote. Posledný vlak zo Suchej Hory odišiel 22.9.1971.
 
Vydajme sa spoločne na virtuálnu prechádzku po bývalej železničnej trati. Z časových dôvodov som neprešiel celú trasu, ale len niektoré (4) úseky, ktoré som považoval za zaujímavé.
 
Na mape sú vyznačené štyri úseky, ktoré som prešiel, a tri mosty
Trstená - Suchá Hora 
 
Výpravná budova stanice Suchá Hora z príjazdovej cesty
Trstená - Suchá Hora 
 
Štátna hranica
Trstená - Suchá Hora 
 
Cyklistický chodník na rozhraní štátov
Trstená - Suchá Hora 
 
Smer Trstená - chodník má dĺžku 14,3 km
Trstená - Suchá Hora 
 
Pohľad k štátnej hranici, kde je altánok
Trstená - Suchá Hora 
 
Budova stanice v typickom železničnom štýle chátra a bude zbúraná
Trstená - Suchá Hora 
 
Tu bolo kedysi koľajisko stanice
Trstená - Suchá Hora 
 
Fotografia výhrevne s točnou v Suchej Hore
Trstená - Suchá Hora
 
Informačná tabuľa, na výstavbu prispela EÚ (EFRR)
Trstená - Suchá Hora 
 
Križovanie s poľnou cestou 
Stĺpik označuje križovanie a má zabrániť vjazdu vozidiel na chodník
Trstená - Suchá Hora 
 
Vydal som sa k mostu M1
Trstená - Suchá Hora 
 
Zrenovovaný priepust
Trstená - Suchá Hora 
 
Ďalšie križovanie a ďalej most (M1)
Trstená - Suchá Hora 
 
Most (pôvodná dĺžka 6 m)
Trstená - Suchá Hora 
 
Most je drevený so strieškou
Trstená - Suchá Hora 
 
Smer Trstená (k úseku 2)
Trstená - Suchá Hora 
 
Návrat k východziemu bodu, pri stanici Suchá Hora
Trstená - Suchá Hora 
 
Úsek 2
Vydal som sa k mostom M2 a M3 - smer Suchá Hora
Trstená - Suchá Hora 
 
Oblúk
Trstená - Suchá Hora 
 
Oblúk strieda oblúk
Trstená - Suchá Hora 
 
Most M3 - nad potokom Jelešňa (dĺžka 21,51 m)
Trstená - Suchá Hora 
 
Pokračujem po násype k mostu M2
Trstená - Suchá Hora 
 
Štvornohý strážca
Trstená - Suchá Hora 
 
Ďalší priepust
Trstená - Suchá Hora 
 
Nejaký "húpak"
Trstená - Suchá Hora 
 
Altánkov je na trase viac
Trstená - Suchá Hora 
 
Stúpanie v smere na Suchú Horu
Trstená - Suchá Hora 
 
A už sa objavil v diaľke aj most M2 (celková dĺžka 32 m)
Trstená - Suchá Hora 
 
Most nad Červeným potokom
Trstená - Suchá Hora 
 
Oblúk a stúpanie k prvému úseku - smer Suchá Hora
Trstená - Suchá Hora 
 
Detail uloženia mosta
Trstená - Suchá Hora 
 
Nosná konštrukcia drevenej strechy
Trstená - Suchá Hora 
 
Návrat na začiatok úseku 2
Trstená - Suchá Hora 
 
Ďalšie križovanie s poľnou cestou - smer Suchá Hora
Trstená - Suchá Hora 
 
Pohľad opačným smerom - tretí úsek smer Liesek
Trstená - Suchá Hora 
 
K obci Liesek
Trstená - Suchá Hora 
 
Križovaní nad obcou Liesek je viacero
Trstená - Suchá Hora 
 
Napravo altánok, naľavo v diaľke bývalá staničná budova
Trstená - Suchá Hora 
 
Nad obcou Liesek
Trstená - Suchá Hora
 
Pamätná tabuľa
Trstená - Suchá Hora 
 
Kedysi predstaničný priestor
Trstená - Suchá Hora
 
Výpravná budova stanice Liesek - naľavo pozostatok skladiska
Trstená - Suchá Hora 
 
Upravená budova slúži ako meteorologická stanica SHMÚ
Trstená - Suchá Hora
 
Trstená - štvrtý úsek
Cyklistický chodník pod R3 - smer Liesek
Trstená - Suchá Hora 
 
Smer Trstená
Trstená - Suchá Hora 
 
Bývalý železničný most oceľovej konštrukcie upravený pre cyklistov
Trstená - Suchá Hora
 
Na tomto mieste chodník schádza z telesa bývalej železničnej trate
Trstená - Suchá Hora
 
Presuňme sa na stanicu v Trstenej - priecestie na konci trate
Trstená - Suchá Hora
 
Severné zhlavie stanice
Trstená - Suchá Hora 
 
Stanica Trstená s Orávkou
Trstená - Suchá Hora
 
Cestovný poriadok z roku 1948
Trstená - Suchá Hora 
 
Cestovný poriadok z roku 1974, osobná doprava bola už zrušená
Trstená - Suchá Hora 
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Text a fotografie: © autor
 
Literárne a iné zdroje:
 
  • Huba Peter: 100 rokov Oravskej železnice, 1998;
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999;
  • internetové stránky obce Suchá Hora.

Súvisiace články:
RoLa terminál v Trstenej (02.10.2015)
Oravský (Thurzovský) tunel (06.09.2012)
Trať 181: Kraľovany - Dolný Kubín - Trstená (27.09.2007)


Home