eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tip na vkend: XVI. RUOPARDA 2016
admin, 12.04.2016 (5554 pretan)

Najväšie stretnutie priaznivcov elezninej nostalgie i moderny „Rušoparáda“ na východnom Slovensku opä otvorí brány košického rušového depa elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK). U 16. roník obúbeného podujatia, ktoré organizuje ZSSK v spolupráci s obianskym zdruením Detská eleznica Košice, sa bude kona v sobotu 16. a nedeu 17. apríla 2016.

o je RUŠOPARÁDA?
 
Najväšie stretnutie priaznivcov elezninej nostalgie i moderny na východe Slovenska sa pravidelne koná v rušovom depe v Košiciach. Organizátorom je elezninej spolonos Slovensko (ZSSK) a OZ Detská eleznica Košice. Ide o tradiné rodinné podujatie cielené na predstavenie unikátnych historických lokomotív i moderných vlakových súprav a rušov. Návštevníci si ich budú môc doslova ohmata. Pre deti sú od rána a do veera pripravené zábavné atrakcie a kreatívne dielne, oberstvenie, hudba, premietanie a alšie. Návštevníkov priamo do depa privezú mimoriadne nostalgické vlaky z rôznych kútov východného Slovenska.
 
Podujatie „Rušoparáda“ sa uskutoní v košickom rušovom depe ZSSK, Pri bitúnku 2, v sobotu 16. a nedeu 17. apríla 2016, vdy od 8:30 hod.
 
Hlavní organizátori:
 
elezniná spolonos Slovensko (ZSSK) - najväší osobný elezniný dopravca na Slovensku. Denne vypravujeme vyše 1450 vlakov a rone prepravíme vyše 58 miliónov cestujúcich. U 16. roník podujatia Rušoparáda organizujeme v priestoroch podnikového rušového depa v Košiciach. Návštevníkom otvárame pracoviská, aby sme ukázali zázemie a zaujímavosti fungovania elezninej techniky v príalivej forme a výnimone pritiahli do metropoly východu aj zaujímavú historickú elezninú techniku. V netradinej forme predstavujeme najmodernejšie ucelené súpravy, ktoré sme získali pre verejnú osobnú elezninú dopravu na Slovensku v posledných rokoch.
 
Kontaktné centrum ZSSK: 18188 resp. +42124485818 (zo zahraniia)
www.slovakrail.sk
www.facebook.com/slovakrail
info@slovakrail.sk
 
Obianske zdruenie Detská eleznica Košice (OZ DK) - je prevádzkovateom známej Košickej detskej historickej eleznice. Rone nás navštívi 40-tisíc návštevníkov a preto patríme k najznámejším atrakciám v Košiciach. Vlastníme a udrujeme v prevádzke v ermeskom údolí najstarší parný ruše Katka U 36 003, ktorý oslávil u 132 rokov. S prevádzkou detskej elezniky je spojená aj innos unikátneho Klubu mladých elezniiarov – detskej obsluhy a sprievodu v rovnošatách na eleznike. Košická detská historická eleznica si pripomína 60 rokov od zavedenia plnej prevádzky.
 
Informácie a objednávky: www.detskazeleznica.sk kezeleznica@gmail.com
 
Vstupenky:
 
Vstupenky získate priamo pri hlavnom vstupe do depa alebo pri zakúpení cestovného v mimoriadnych nostalgických vlakoch, ktoré zabezpeujú návoz priamo do areálu. Výaok zo vstupného ide na záchranu historickej elezninej techniky a na organizáciu podujatia. Na podujatí sú okrem historickej a súasnej elezninej techniky aj viac ako dve desiatky sprievodných aktivít a atrakcií i vystúpení.
 
Deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: ........................ 1,- €
Dospelí: ............................................................... 2,- €
Rodinný lístok (2 rodiia a 2 a viac vlastných detí) ....... 5,- €
 
Vstupné platí na oba dni podujatia!
 

 
Ako sa dostanete do depa:
 
Na Rušoparádu 2016 sa môete dosta kadú hodinu vlakom zo elezninej stanice (vstupenky na Rušoparádu 2016 zakúpené pri vlaku zahajú aj jazdu kyvadlovou dopravou).
 
Vlaková kyvadlová doprava bude premáva:
 
- zo stanice Košice do depa kadú hodinu v asoch od 8.15 do 18:15 hod.,
- z depa na stanicu Košice kadú hodinu v asoch od 8:45 do 18:45 hod.
 
Vlaky o 18:15 hod. do depa a 18:45 hod. na stanicu pôjdu iba v prípade potreby. Odchody kyvadlovej dopravy sa môu odchyova od stanovených odchodov z dopravných dôvodov.
 
Súasne bude na trase: Námestie Maratónu mieru – Námestie osloboditeov – Rušové depo premáva v hodinových intervaloch bezplatná autobusová doprava. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich bude posila premáva operatívne a astejšie.
 
Autobusom – mimoriadna bezplatná doprava DPMK:
 
Z Nám. Maratónu mieru do depa kadú hodinu od 9:00 do 16:00 hod.
Z depa na Nám. Maratónu mieru kadú hodinu od 9:30 do 16:30 hod.
 
Zastávky: Námestie Maratónu mieru/zastávka na Továrenskej - Mlynská bašta - Vodná - Jakabov palác - Námestie Osloboditeov - Senný trh - Depo/ulica Pri bitúnku. Zastávky platia aj v opanom smere.
 
Mimoriadnymi nostalgickými vlakmi:
 
Súasou Rušoparády sú pravidelne mimoriadne nostalgické vlaky, prichádzajúce z rôznych miest východného Slovenska, ktoré privezú mimomestských návštevníkov priamo na miesto konania Rušoparády do areálu depa. Vlakové súpravy sú zvyajne zloené z historických rušov a vozov, niektoré sú dokonca ahané parnými rušami alebo zo zaujímavých moderných jednotiek (v roku 2016 Pápeský vlak). Ich atraktivitu zvyšuje aj to, e as vlakov prichádza po tratiach, kde bola pravidelná osobná elezniná doprava zastavená.
 
Nostalgické jazdy v sobotu 16. apríla 2016
 
Vstupné na jazdy si netreba vopred objednáva a rezervova, lístky sa kupujú priamo vo vlakoch.
 
Pápeský vlak
Poprad – Košice
(Elektrická jednotka PKP EN 61 – Pápeský vlak)
Stanica
odchod
Poprad
8:00
Spišská N. Ves
8:19
Margecany
8:45
Kysak
9:00
Košice stanica
9:12
Košice depo (príchod)
9:20
Cestovné: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- €, rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €. 
V cene je dvojdový lístok pre vstup do RD na podujatie.
 
Vihorlatská strela
Humenné - Košice
(motorový vlak 810.004+011)
Stanica
odchod
Humenné          
7:00
Stráske
7:15
Michalovce
7:36
Trebišov
8:40
Michaany
9:20
Košice stanica
10:17
Košice depo (príchod)
10:25
Cestovné: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- €, rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €. 
V cene je dvojdový lístok pre vstup do RD na podujatie.
 
Zemplínska strela
Seovce – Košice – Seovce
(motorový vlak M 240.039+810.626)
Stanica
odchod
Seovce
8:00
Trebišov
8:40
Michaany
9:20
Košice stanica
10:17
Košice depo (príchod)
10:25
Košice depo
15:50
Košice stanica
16:15
Trebišov
17:21
Seovce (príchod)
17:35
Cestovné do Košíc: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €.
Cestovné z Košíc: dospelí: 2,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 1,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 5,- €. 
V cene je dvojdový lístok pre vstup do RD na podujatie.
 
Medzevská strela
Medzev – Košice – Medzev
(motorový vlak 740.044 + súprava vozov radu Ci)
Stanica
odchod
Medzev
8:00
Jasov
8:08
Moldava nad Bodvou
8:25
Košice stanica
9:05
Košice depo (príchod)
9:15
Košice stanica
16:20
Moldava nad Bodvou
17:06
Jasov
17:22
Medzev (príchod)
17:29
Cestovné do Košíc: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €.
Cestovné z Košíc: dospelí: 2,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 1,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 5,- €. 
V cene je dvojdový lístok pre vstup do RD na podujatie.
 
Prešovská strela
Prešov – Košice – Prešov
(parný vlak 477.013 + bené osobné vozne)
Stanica
odchod
Prešov
8:30
Kysak
8:52
Košice stanica (príchod)
9:07
Košice depo
15:15
Košice stanica
15:40
Kysak
16:09
Prešov (príchod)
16:32
Cestovné do Košíc: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €.
Cestovné z Košíc: dospelí: 2,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 1,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 5,- €. 
V cene je dvojdový lístok pre vstup do RD na podujatie.
 
Nostalgické jazdy v nedeu 17. apríla 2016
 
Vstupné na jazdy si netreba vopred objednáva a rezervova, lístky sa kupujú priamo vo vlakoch.
 
Prešovský strela
Prešov – Košice
(parný vlak, súbená jazda)
Stanica
odchod
Prešov
9:50
Kysak
10:35
Kostoany nad Hornádom
10:50
Košice stanica (príchod)
11:10
Cestovné do Košíc: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €.
V cene je celodenný pre vstup do RD na podujatie.
V úseku Kostoany nad Hornádom – Košice pôjde vlak súasne s iným parným vlakom ako súbená jazda.
 
Rudohorská lokálka
Gelnica – Košice
(motorový vlak M 131.1125 + M 131.1358)
Stanica
odchod
Gelnica
9:00
Margecany
9:40
Kysak
10:01
Kostoany n. Hornádom
10:50
Košice stanica
11:10
Košice depo (príchod)
11:20
Cestovné do Košíc: dospelí: 4,-  €, deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia: 2,- € , rodinný pre 2+2 a viac vlastných detí: 10,- €.
V cene je celodenný pre vstup do RD na podujatie.
V úseku Kostoany nad Hornádom – Košice bude vlak ahaný parným rušom 213.901 a pôjde súasne s parným vlakom z Prešova ako súbená jazda.
 
Plagát organizátora
Rušoparáda 2016 
 
Zdroj: Rušoparáda
 

Home