eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky
Peter, 11.06.2016 (45303 pretan)

V rámci výstavby tzv. „juného ahu“ bola na niektorých úsekoch elezninej trate z Košíc do Zvolena vybudovaná druhá koaj a nové výhybne. Medzi ne patrí aj výhyba Brzotín. Výhyba Brzotín sa nachádza medzi stanicami Roava a Slavec jaskya. V súasnosti je výhyba Brzotín mimo prevádzky.
 

Z asu na as do výhybne Brzotín zájdem foti vlaky najmä od Roavy, pretoe je ahko prístupná od hlavnej cesty (s novým oznaením I/16) a niektoré vlaky sú tu dobre osvetlené.
 
Pravdepodobne následkom zásahu blesku došlo k poškodeniu diakového ovládania zabezpeovacieho zariadenia výhybne Brzotín. Výhyba Brzotín je diakovo obsluhovaná výpravcom v stanici Slavec jaskya, ale z dôvodu poškodenia sa výhyba v súasnosti neobsluhuje. 
 
Vchodové návestidlá výhybne a ich predzvesti sú neplatné a oznaené krími neplatnosti.
 
Jazda vlakov medzi stanicami Roava a Slavec jaskya je zabezpeovaná telefonickým dorozumením v medzistaninom oddiele Roava – Slavec jaskya.
 
elezniná doprava je medzi stanicou Roava a výhybou Brzotín po traovej koaji . 1, medzi výhybou Brzotín a stanicou Slavec jaskya po koaji . 2.
 
Predzves od Roavy - PrRL s kríom neplatnosti
Vh Brzozn
 
Návestidlo RL
Vh Brzotn
 
dtto
Vh Brzotn
 
Manipulaný vlak z Dobšinej do Plešivca mía návestidlo
vh Brzotn
 
Vlaky medzi výhybou Brzotín a stanicou Slavec jaskya
jazdia po druhej koaji
Vh Brzotn
 
Návestidlá 2S a 1S (zava doprava)
Vh Brzotn
 
Vh Brzotn Vh Brzotn
 
dtto
Vh Brzotn
 
Nákladný vlak prechádza výhybou po druhej koaji
Vh Brzotn
 
Rýchlik z Bratislavy do Košíc prechádza výhybou Brzotín
Vh Brzotn
 
Návestidlá predzvestí od stanice Slavec jaskya
Vh BrzotnVh Brzotn
 
V diake vidie predzves pred vchodovým návestidlom do stanice Slavec jaskya
Vh Brzotn
 
Stanica Roava
Vh Brzotn

 

Foto: © autor.

 
V lánku boli pouité informácie zverejnené eleznicami SR (SR).

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home