eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 21.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave
Peter, 30.06.2016 (42459 pretan)

Veterán klub ZSSK pripravil dnes príjemné prekvapenie pre cestujúcich rýchlikom R 932 Gemeran z Košíc, od decembra 2015, len do Zvolena. Historický motorový ruše 754.034, kouha jedna, si na Gemeri jednoducho povedal, e v takej horúave alej ani krok. 
 
 
 

Cestujúci v dnešnom slnenom a horúcom poasí boli urite nadšení, e rýchlik svoju pú do Zvolena neakane, viac ne na hodinu, prerušil v stanici Roava, ktorá je opustenejšia ne oáza v púšti. Viete o tom, e aj stanica Roava bola kedysi vytypovaná a mala by zaradená medzi stanice, ktoré sa mali "revitalizova". Našastie sa to nestalo, ve ešte by to mohlo pritiahnu viac cestujúcich do vlakov a to by bol, ako sa na západnom brehu rieky Morava hovorí, „pkný prser“.
 
Cestujúci mali smolu, pretoe aj nealeká pálenica v Brzotíne bola dnes zatvorená. Ve aj malý štamperlík silného páleného dokáe v horúcom a slnenom poasí vyprodukova vekú opicu. Take cestujúcim nezostalo ni iné, len vyjs z tých pozatváraných klimatizovaných vozov a chladi sa v ich tieni. Našastie, ni netrvá vene, ani láska k jednej slene, hovoria starí frajeri. Z Košíc prišiel na pomoc rekonštruovaný historický kúsok, ktorý rýchlik R 932 Gemeran úspešne priviezol a do cieovej stanice, od decembra 2015, do Zvolena (+104). 
 
Rýchlik R 932 Gemeran na prvej koaji
R 932 Gemeran
 
Ruše 757.009 posunuje
R 932 Gemeran
 
R 932 Gemeran
 
R 932 Gemeran
 
Vlakovou sa stala 757.009
R 932 Gemeran
 
Ešte pár minút a je odchod
R 932 Gemeran
 
Meškajúci R 932 Gemeran odchádza zo stanice Roava
R 932 Gemeran

 

Text a foto: © autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home