Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
L - ������������
Následky povodne v Lubeníku
Peter, 06.09.2016 (28838 prečítané)

Počas tohtoročného leta príroda vo svete, ale aj u nás, ukázala svoju silu. V piatok podvečer, 29. júla 2016, sa Revúcej a v jej okolí spustila z oblohy taká silná prietrž mračien, že na niektorých miestach napadlo až 130 litrov vody na jeden meter štvorcový. Také obrovské množstvo vody nestíhalo odtekať a stúpajúca voda začala zaplavovať všetko, čo jej prišlo do cesty.

Následkom silného dažďa došlo na viacerých miestach k podmytiu železničnej trate medzi Lubeníkom a Revúcou. V Lubeníku sa vyliala voda z miestnych potokov a došlo k zaplaveniu železničnej stanice. Z tohto dôvodu bola vo večerných hodinách vypnutá v stanici reléovka zamestnancom ŽSR, ktorý zaplavenú stanicu aj vyfotil. Z dôvodu zaplavenia boli vypnuté aj dve priecestné zabezpečovacie zariadenia v km 25,020 a v km 26,960. K zaplaveniu tunajšej stanice došlo už aj v minulosti, stalo sa tak v roku 1974.
 
Osobná doprava je na trati z Plešivca do Muráňa zastavená od 1. mája 2011 a nákladné vlaky tu chodia len v pracovných dňoch. Ja som sa do Lubeníka na stanicu zašiel pozrieť v utorok, 2. augusta 2016. Hneď v pondelok sa začali práce na odstraňovaní následkov povodne. V stanici čakal manipulačný vlak na odchod do Plešivca, to znamenalo, že trať do stanice bola už prejazdná. Stále však boli viditeľné následky povodne. Ako to v stanici po povodni vyzeralo je vidieť na fotografiách.
 
Zaplavené priecestie v km 26,960 (screenshot TV noviny Markíza)
Priecestie
Priecestie
Povodeň
Povodeň
Podmytá trať pri Mokrej Lúke
Podmytá trať
 
Zaplavená stanica v Lubeníku (zdroj: ŽSR)
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
 
Pri výhybke č. 1
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
To isté miesto po rekonštruukcii
Povodeň v Lubeníku
 
Nefunkčné PZZ
Povodeň v Lubeníku
 
Vlak do Veľkej Idy čaká na odchod
Povodeň v Lubeníku
 
Pracovný vlak so štrkom
Lubeník
 
Prenosný výhybkový zámok
Lubeník
Lubeník
 
Rušeň posunuje, aby mohol tlačiť vozne so štrkom na trať
Lubeník
 
Zaplavený elektromotorický prestavník zanesený blatom
Povodeň v Lubeníku
Lubeník
 
Všetky elektrotechnické zariadenia bolo potrebné rozobrať, vyčistiť a vysušiť
Lubeník
 
Pracovný vlak odchádza na trať sypať štrk
Lubeník
 
Najviac boli povodňou poškodené koľaje č. 5 a č. 7
Podmytá vlečková koľaj č. 7
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
Množstvo vyplaveného štrku skončilo v poli
Povodeň v Lubeníku
 
Zhasnuté návestidlá
Povodeň v Lubeníku
 
Traťové stroje po príchode do stanice - PUŠL a podbíjačka
Povodeň v Lubeníku
 
Výpravná stanica v Lubeníku
Povodeň v Lubeníku
 
Trať do Plešivca je po príchode traťových strojov voľná
a nákladný vlak do Veľkej Idy mohol z Lubeníka odísť
Povodeň v Lubeníku
 
Foto: ŽSR, TV noviny, autor. Text: © autor

 

Súvisiace články:
Lubenícky vláčik (24.07.2016)
Muráň pod snehom (17.02.2015)
Muránsky manipulák (2.) (20.09.2014)
Nákladný vlak PSŽ na Gemeri (20.08.2014)
Muránsky manipulák (06.08.2014)
Za muránskou strelou do Muráňa (01.06.2014)
Muránskou strelou na hradné hry (24.05.2014)
Návšteva železničného múzea v Lubeníku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Muráňa (19.06.2012)
Merací vlak na Gemeri – máj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ľudí sa prišli rozlúčiť s Muránskou strelou (01.05.2011)
Posledná rozlúčka... (20.04.2011)
Merací vlak na Gemeri (19.03.2011)
Železničná stanica Lubeník (06.11.2010)
Železničná stanica Revúca (01.04.2009)
Železničná stanica Muráň (11.03.2009)
Trať 165 Plešivec - Muráň – popis trate, jej vznik a história (22.11.2008)
Trať 165: Plešivec - Hucín - Jelšava - Revúca - Muráň (27.09.2007)


Home