Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 04.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
MHD Bratislava
Most SNP – konečná zastávka
Peter, 14.09.2016 (7175 prečítané)

Z dôvodu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy došlo v hlavnom meste SR Bratislave k obmedzeniam v mestskej hromadnej doprave. Pretože väčšina podujatí sa uskutočňuje v Redute, budove Slovenskej filharmónie, bola v druhej polovici augusta vylúčená premávka električiek cez Mostovú a Jesenského ulicu.
 

Výluka sa dotkla električiek liniek č. 4, 6 a 8. Dopravný podnik Bratislava (DPB) upravil trasy uvedených liniek. Električiek liniek č. 4 a 8 premávajú v tomto úseku po nábreží Dunaja len v smere cez Šafárikovo námestie. Zastávka Most SNP je frekventovaná a veľa cestujúcich z Karlovej Vsi tu vystupuje, resp. prestupuje na autobusy MHD. Aby dopad na cestujúcu verejnosť bol minimalizovaný a bola zabezpečená doprava aj v opačnom smere do Karlovej Vsi, bola linka č. 6 skrátená a premáva obojsmerne v úseku Karlova Ves – Most SNP. Na tento účel DPB využila nové obojsmerné električky Škoda 30T ForCity Plus. Hneď za zastávkou električiek Most SNP bola do koľajiska vložená výhybková spojka, ktorá umožňuje prejazd týmto električkám z jednej koľaje na koľaj druhú.
 
Mapa výluky dopravy v smere do Karlovej Vsi
Mapa lokality
 
Električka linky č. 6 z Karlovej Vsi prišla na "konečnú"
Zastávka Most SNP
 
Električka zajde kúsok za výhybku
Zastávka Most SNP
 
Vodič električky prejde na stanovište na opačnom konci
Zastávka Most SNP
 
Potom opatrne pomalou jazdou prejde výhybkou na druhú koľaj
Zastávka Most SNP
Zastávka Most SNP
Zastávka Most SNPZastávka Most SNP
Zastávka Most SNP
 
Týmto spôsobom je zabezpečená obojsmerná doprava pre cestujúcich
Zastávka Most SNP
 
Električka môže po nastúpení cestujúcich odísť do Karlovej Vsi
Zastávka Most SNP

 

Text a foto: © autor

 


Home