Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 05.02. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Infra������������trukt������������ra
Zoznam železničných tratí určených na zrušenie
admin, 05.05.2017 (10389 prečítané)

Ako sme už informovali, vláda SR na schválila Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 (NPR). Materiál obsahuje úlohu pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice SR do januára 2018 vypracovať analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou. Tu zverejňujeme zoznam železničných tratí, ktoré sú určené na zrušenie.

Je všeobecne známe, že na Ministerstve financií SR pôsobí skupina analytikov, ktorá produkuje materiály známe pod názvom Hodnota za peniaze. Medzi jej produkty patrí aj materiál Revízia výdavkov na dopravu – záverečná správa.
 
V materiáli NPR, ktorý vláda SR schválila sa uvádza, že revízia výdavkov na dopravu identifikovala významný priestor pre zvýšenie efektívnosti výdavkov. K tomu by okrem iného malo prispieť znižovanie nákladov na prevádzku železničnej infraštruktúry, teda zrušenie železničných tratí v dĺžke 325 km, čo by malo priniesť ročnú úsporu vo výške cca 6 mil. eur. Zrušenie železničných tratí sa navrhuje napriek tomu, že podľa toho istého materiálu, by vo verejnej doprave malo pokračovať systematické zvyšovanie významu železničnej prepravy a zefektívnenie verejnej osobnej dopravy. V materiáli sa rovnako konštatuje, že prevádzkovanie tratí má vysoké fixné náklady, preto je efektívne zvyšovať objem prepravy osôb a nákladu po železnici.
 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Železnice SR do januára 2018 majú vypracovať analýzu dopadov prípadného zrušenia 234 km tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy a ďalších 91 km tratí s minimálnou osobnou dopravou.
 
Zoznam tratí s minimálnou osobnou dopravou
 
TTP trať
Názov trate
Celkové
priemerné
náklady*
(tis. Eur)
Dĺžka trate
(km)
Priame
náklady
na vlkm*
(eur)
Priame
náklady
na oskm**
(eur)
103 A
Medzilaborce - Medzilaborce št. hr.
561
14,5
26
NA
116 B
Brezno-Halny - Tisovec
859
28,2
12
1,04
117 A
Breznička - Kokava nad Rimavicou
953
22,7
4
0,37***
117 A
Kokava nad Rimavicou - Utekáč
155
5,5
5
0,37***
121 B
Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava
796
19,7
9
1,44
 
Spolu km:
 
90,63
 
 
** Oskm z roku 2013, kedy ešte nebolo zavedené opatrenie vlaky zadarmo, ktoré výrazne ovplyvňuje trh s osobnou dopravou
*** Údaj zodpovedá úseku Breznička - Utekáč
 
Zoznam tratí s nízkym využitím bez osobnej dopravy
 
TTP trať
Názov trate
Celkové náklady*
(tis. eur)
Dĺžka
trate
Priemerný
denný počet vlakov
v r. 2015
Priame
náklady na vlkm*
(eur)
Priame
náklady
na hrtkm*
(eur)
101 E
Barca St. 1 - Košice
(po koľaji č. 102)
251
0,4
0,0
N/A
N/A
103 C
Lastovce odb. - Michaľany odb.
78
0,7
0,0
N/A
N/A
104 E
Bánovce nad Ond. odb - Hatalov odb
45
0,9
0,7
155
0,20
107 B
Plaveč výh č.1/3 - Plaveč výh. č. 5/6
161
0,9
0,0
N/A
N/A
110 B
Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
410
9,2
0,0
15 358
40,63
111 A
Rožňava - Dobšiná
566
26,1
1,2
44
0,12
111 C
Revúca - Muráň
201
8,8
0,3
183
0,65
112 B
Spišská Belá - Spišská Belá odb.
102
2,6
0,0
1 629
9,35
115 D
Fiľakovo - Fiľakovo št. hr.
451
11,8
0,1
892
1,01
115 C
Lenartovce - Lenartovce št. hr.
166
1,9
2,5
87
0,09
116 C
Hronec - Chvatimech
117
1,4
0,8
265
1,06
117 B
Breznička - Katarínska Huta nz.
127
9,8
0,0
N/A
N/A
117 C
Lučenec - Lučenec št. hr.
412
11,6
0,8
98
0,16
117 C
Lučenec št. hr. - Malé Straciny št. hr.
0
2,4
0,0
N/A
N/A
117 C
Veľký Krtíš - Malé Straciny št. hr.
459
13,8
0,7
89
0,16
122 C
Prievidza - Nitrianske Pravno
570
10,9
0,3
437
1,96
122 B
Prievidza nákladná stanica - Prievidza St. 3
183
0,7
4,3
141
0,17
123 A
Kozárovce - Zlaté Moravce
631
21,5
0,3
193
0,70
123 B
Topoľčianky - Odb. Topolčianky
74
1,8
0,7
136
0,33
124 B
Komárno - Kolárovo
114
26,0
0,0
N/A
N/A
124 C
Šaľa - Neded
610
19,0
0,1
642
1,54
126 C
Plavecký Mikuláš - Rohožník
280
12,2
0,0
N/A
N/A
128 D
Jablonica - Brezová pod Bradlom
311
11,7
0,1
605
4,19
129 C
Holíč nad Moravou - Holíč nad Moravou št. hr.
228
3,0
0,0
44 564
909,48
129 E
Piešťany - Vrbové
516
7,8
0,1
718
1,32
130 C
Nemšová - Lednické Rovne
546
17,3
0,3
202
0,79
 
Spolu km:
 
234,2
 
 
 
Pozn.: N/A – Bez dopravy
* Priemer 2013-2015
 
 

Home