ÄelezniŔnÚ.info pro PDA ÄelezniŔnÚ.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhżadßvanie |
´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żelezni´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Żn´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż´┐Ż doprava
Druhß zmena cestovnÚho poriadku (GVD) platnß od 11. j˙na 2017
admin, 23.05.2017 (8742 preŔÝtanÚ)

Od nedele 11. júna 2017 zaŔne platiŁ druhá plánovaná zmena cestovného poriadku vlakov (GVD 2016 – 2017). Zmeny sa dotýkajú mnohých tratí. Zmeny sú zvýraznené tuŔným písmom. Upozornenie: Od pondelka 14. augusta 2017 došlo z dôvodu výstavby koridora v úseku Púchov - Pova×ská Bystrica k zmenám v cestovnom poriadku. Aktuálny cestovný poriadok tratí ÄSR 120 a 180 je zvýraznený bordovou farbou. Zárove˛ upozor˛ujeme, ×e z rovnakých dôvodov došlo ku skráteniu trasy niektorých rýchlikov z/do ╚eskej repubilky v úseku Púchov - Äilina.

 
TraŁové cestovné poriadky
ȡslo trate
TraŁ
Platí od:
110
11. 12. 2016
110
26. 02. 2017
110
11. 06. 2017
112
11. 06. 2017
113
11. 12. 2016
113
26. 02. 2017
113
11. 06. 2017
114
11. 12. 2016
115
HolíŔ nad Moravou - Hodonín ╚D
03. 02. 2003
116
11. 12. 2016
116
26. 02. 2017
116
11. 06. 2017
117
Brezová pod Bradlom - Jablonica
03. 02. 2003
120
11. 12. 2016
120
26. 02. 2017
120
11. 06. 2017
120 Bratislava - Äilina - (Košice) a späŁ
14. 08. 2017
121
11. 12. 2016
121
26. 02. 2017
121
11. 06. 2017
122
11. 12. 2016
122
26. 02. 2017
122
11. 06. 2017
123
11. 12. 2016
123
26. 02. 2017
123
11. 06. 2017
124
TrenŔianska Teplá - Lednické Rovné
03. 02. 2003
125
11. 12. 2016
125
26. 02. 2017
126
11. 12. 2016
126
26. 02. 2017
126
11. 06. 2017
127
11. 12. 2016
127
26. 02. 2017
127
11. 06. 2017
128
11. 12. 2016
128
26. 02. 2017
128
11. 06. 2017
129
11. 12. 2016
129
26. 02. 2017
129
11. 06. 2017
130
11. 12. 2016
130
26. 02. 2017
130
11. 06. 2017
131
11. 12. 2016
132
Bratislava-Nové Mesto - Rusovce - Rajka MÁV
11. 12. 2011
133
11. 12. 2016
134
Šaża - Neded
11. 12. 2011
135
11. 12. 2016
136
Komárno - Kolárovo
03. 02. 2003
137
11. 12. 2016
140
11. 12. 2016
140
26. 02. 2017
140
11. 06. 2017
141
11. 12. 2016
141
26. 02. 2017
141
11. 06. 2017
142
Zbehy - Radošina
03. 02. 2003
143
11. 12. 2016
143
26. 02. 2017
144
Prievidza - Nitrianske Pravno
09. 12. 2012
145
11. 12. 2016
150
11. 12. 2016
150
26. 02. 2017
150
11. 06. 2017
151
11. 12. 2016
152
11. 12. 2016
152
26. 02. 2017
153
11. 12. 2016
153
26. 02. 2017
154
11. 12. 2016
154
26. 02. 2017
160
11. 12. 2016
160
26. 02. 2017
160
11. 06. 2017
161
LuŔenec - Kalonda
03. 02. 2003
162
11. 12. 2016
163
Katarínska Huta - BrezniŔka
03. 02. 2003
164
Fiżakovo - Somosköújfalu MÁV
01. 05. 2011
165
Plešivec - Murá˛
01. 05. 2011
166
Plešivec - Slavošovce
03. 02. 2003
167
Dobšiná - Roײava
03. 02. 2003
168
11. 06. 2017
169
11. 12. 2016
170
11. 12. 2016
170
26. 02. 2017
170
11. 06. 2017
171
11. 12. 2016
171
26. 02. 2017
171
11. 06. 2017
172
11. 12. 2016
172
26. 02. 2017
173
11. 12. 2016
173
26. 02. 2017
173
11. 06. 2017
174
11. 12. 2016
180
11. 12. 2016
180
26. 02. 2017
180
11. 06. 2017
180
(Bratislava) Äilina - Košice a späŁ
14. 08. 2017
181
11. 12. 2016
181
11. 06. 2017
182
11. 12. 2016
182
26. 02. 2017
182
11. 06. 2017
183
11. 12. 2016
183
26. 02. 2017
183
11. 06. 2017
184
11. 12. 2016
184
11. 06. 2017
185
11. 12. 2016
186
11. 12. 2016
187
11. 06. 2017
188
11. 12. 2016
188
26. 02. 2017
188
11. 06. 2017
190
11. 12. 2016
190
26. 02. 2017
191
11. 12. 2016
191
26. 02. 2017
191
11. 06. 2017
192
Trebišov - Vranov nad Topżou
03. 02. 2003
193
11. 12. 2016
193
26. 02. 2017
194
11. 12. 2016
194
26. 02. 2017
194
11. 06. 2017
195
Bánovce nad Ondavou - Veżké Kapušany
09. 12. 2012
196
11. 12. 2016
196
11. 06. 2017
 
11. 06. 2017
Sivé podfarbenie: osobná doprava na trati zastavená
 
Napriek našej snahe zabezpeŔiŁ funkŔnosŁ odkazov, mô×e sa staŁ, ×e niektorý odkaz nebude fungovaŁ správne. V takom prípade nás láskavo kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára a na chybu  nás upozornite. ¤akujeme!
 
Cestovný poriadok ARRIVA: Nitra - Praha
CP ARRIVA Nitra - Praha
 
Niektoré zmeny v cestovnom poriadku platnom od 11. júna 2017

InterCity (IC) vlaky na severnej trase medzi Bratislavou a Košicami u× nebudú zastavovaŁ v Štrbe, Ŕím sa ich prepravný Ŕas zrýchli a na ju×nej trase z Bratislavy cez Zvolen pôjdu priame spoje a× do Košíc. To sú niektoré zo zmien, ktoré medzi diażkové spoje ÄelezniŔnej spoloŔnosti Slovensko (ZSSK) prináša dnešná zmena cestovného poriadku.

Jazdné Ŕasy IC vlakov medzi Bratislavou a Košicami sa tak skracujú o 15 minút z doterajších 5 hodín (h) a 11 minút na 4 h a 56 minút. Okrem IC vlaku 525 s novým odchodom z Bratislavy 17.45 h, ktorému sa skracuje jazdný Ŕas o 12 minút z 5 h a 17 minút na 5 h a 5 minút. Najrýchlejší pár IC vlakov však ostáva s nezmeneným prepravným Ŕasom 4 h a 42 minút.

Na ju×nej trase medzi Bratislavou a Košicami cez Zvolen je zase novinkou obnovenie priameho denného spojenia. Doteraz toti× jazdili všetky spoje z Bratislavy cez Zvolen priamo do Banskej Bystrice a cestujúci smerujúci do Košíc museli vo Zvolene prestúpiŁ. Od dnešného d˛a tak Bratislavu a Košice cez Zvolen spájajú tri denné priame vlaky v smere do Košíc a štyri v smere do Bratislavy.

Cestujúci na trase Bratislava – Banská Bystrica a späŁ budú musieŁ na niektorých spojoch prestupovaŁ vo Zvolene. Jazdný Ŕas medzi Bratislavou a Banskou Bystricou však podża dopravcu ostane 3 h a 24 minút aj pri nutnom prestupe.

Od dnešnej zmeny cestovného poriadku budú zárove˛ regionálne rýchliky na trase Košice – Poprad-Tatry zastavovaŁ aj v ×elezniŔnej stanici Krompachy. SúŔasne sa pre stavebné práce na koridore posunú príchody a odchody niektorých vlakov na trase Bratislava – Äilina.

Napríklad regionálny rýchlik Inovec z Bratislavy bude do Äiliny prichádzaŁ o jednu minútu neskôr, podobne aj regionálny rýchlik Dube˛ bude zo Äiliny odchádzaŁ o minútu skôr a rýchlik Šarišan z Bratislavy do Humenného bude maŁ zmenené Ŕasy príchodu a odchodu v Äiline.

ARRIVA rozširuje vlakové spojenie Nitry s TrenŔínom a Prahou
Vlaky ARRIVA budú zastavovaŁ aj v Nemšovej
 
Nitra, 5. júna 2017 – Všetky vlakové spojenia ARRIVA budú od 11. júna spájaŁ Nitru – TrenŔín a Prahu. Navyše – po zmene cestovných poriadkov budú vlaky ARRIVA zastavovaŁ aj v Nemšovej. Ceny lístkov zostávajú rovnaké.
 
Všetky vlaky ARRIVA na linke Nitra – TrenŔín – Uherské Hradištý – Praha po novom zastavia aj v stanici Nemšová. Zárove˛ dôjde k posilneniu priameho spojenia Nitry s Prahou. Zatiaż Ŕo doteraz konŔili niektoré vlaky v TrenŔíne, po novom budú jazdiŁ všetky a× do Nitry. Z dôvodu posilnenia naj×iadanejších vlakov dôjde k zrušeniu dvoch spojov. „Rozhodli sme sa pre pravidelné posilnenie piatkového popolud˛ajšieho vlaku do Nitry a nedeżného popolud˛ajšieho spoja do Prahy,“ povedal László Ivan, generálny riaditeż spoloŔností ARRIVA na Slovensku a dodal: „Ide o naj×iadanejšie vlaky, ktorých kapacitu zdvojnásobíme pomocou spájania súprav.“ Ostatné vlaky bude spoloŔnosŁ posil˛ovaŁ podża záujmu cestujúcich.
 
StruŔný prehżad zmien na linke Nitra – Praha:
  • Raz denne budú na´alej premávaŁ ranné vlaky z Nitry do Prahy a popolud˛ajšie z Prahy do Nitry:
Nitra (6:46) – TrenŔín – Nemšová – Olomouc – Praha (13:29)
Praha (14:19) – Olomouc – Nemšová – TrenŔín – Nitra (21:15)
  • Ranný vlak z Prahy do Nitry pôjde po novom iba v piatok a sobotu (doteraz jazdil aj v nedeżu), premávaŁ bude a× do Nitry (doposiaż konŔil v TrenŔíne):
Praha (8:19) – Olomouc – Nemšová – TrenŔín – Nitra (15:14)
  • Popolud˛ajší vlak z Nitry do Prahy bude po novom jazdiŁ len v sobotu a nedeżu (doteraz jazdil aj v piatok):
Nitra (12:54) – TrenŔín – Nemšová – Olomouc – Praha (19:32)
* * * * *
Pravidelná osobná doprava je zastavená na tratiach (od 03. 02. 2003), pokiaż nie je uvedené inak:
 
¤alšie trate, resp. úseky tratí bez osobnej dopravy:
 
Doprava úplne zastavená pre zlý technický stav trate:
Zdroj: ZSSK ÄSR

Home