eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Nvrh cestovnho poriadku (GVD) 2017-2018
admin, 15.11.2017 (6799 pretan)

elezniná spolonos Slovensko, a.s.,  (ZSSK) zverejnila pracovnú verziu návrhu cestovného poriadku (GVD) 2017-2018, ktorý by mal plati od 10. decembra 2017. Do tohto termínu môe vo zverejnenom návrhu dôjs k zmenám. Osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) okrem ZSSK prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o. Od 10. decembra 2017 platí nový cestovný poriadok.

 
íslo trate
Trasa vlaku
110
113
114
116
120
121
123
125
126
127
128
129
130
131
132
133
135
137
140
141
143
145
150
151
152
153
154
160
162
169
170
171
172
173
174
180
181
182
183
184
185
186
188
190
191
193
194
196
 
V prípade, e niektorý odkaz je nefunkný, dajte nám to láskavo vedie cez kontaktný formulár. akujeme! 
 
Zdroj: ZSSK
 

Home