eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Nov cestovn poriadok vlakov (GVD) platn od 10. decembra 2017
admin, 04.12.2017 (7505 pretan)

Od nedele 10. decembra 2017 zane plati nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2017 – 2018). Vaka modernizácii tratí sa na niektorých úsekoch doprava zrýchli, to znamená skrátenie jazdných dôb vlakov, o je pre cestujúcich pozitívna správa. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

 
íslo trate
Tra
Platí od:
110
10. 12. 2017
112
10. 12. 2017
113
10. 12. 2017
114
10. 12. 2017
115
Holí nad Moravou - Hodonín D
03. 02. 2003
116
10. 12. 2017
117
Brezová pod Bradlom - Jablonica
03. 02. 2003
120
10. 12. 2017
121
10. 12. 2017
122
10. 12. 2017
123
10. 12. 2017
124
Trenianska Teplá - Lednické Rovné
03. 02. 2003
125
10. 12. 2017
126
10. 12. 2017
127
10. 12. 2017
128
10. 12. 2017
129
10. 12. 2017
130
10. 12. 2017
131
10. 12. 2017
132
10. 12. 2017
133
10. 12. 2017
134
Šaa - Neded
11. 12. 2011
135
10. 12. 2017
136
Komárno - Kolárovo
03. 02. 2003
137
10. 12. 2017
140
10. 12. 2017
141
10. 12. 2017
142
Zbehy - Radošina
03. 02. 2003
143
10. 12. 2017
144
Prievidza - Nitrianske Pravno
09. 12. 2012
145
10. 12. 2017
150
10. 12. 2017
151
10. 12. 2017
152
10. 12. 2017
153
10. 12. 2017
154
10. 12. 2017
160
10. 12. 2017
161
Luenec - Kalonda
03. 02. 2003
162
10. 12. 2017
163
Katarínska Huta - Breznika
03. 02. 2003
164
Fiakovo - Somosköújfalu MÁV
01. 05. 2011
165
Plešivec - Murá
01. 05. 2011
166
Plešivec - Slavošovce
03. 02. 2003
167
Dobšiná - Roava
03. 02. 2003
168
10. 12. 2017
169
10. 12. 2017
170
10. 12. 2017
171
10. 12. 2017
172
10. 12. 2017
173
10. 12. 2017
174
10. 12. 2017
180
10. 12. 2017
181
10. 12. 2017
182
10. 12. 2017
183
10. 12. 2017
184
10. 12. 2017
185
10. 12. 2017
186
10. 12. 2017
187
Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
10. 12. 2017
188
10. 12. 2017
190
10. 12. 2017
191
10. 12. 2017
192
Trebišov - Vranov nad Topou
03. 02. 2003
193
10. 12. 2017
194
10. 12. 2017
195
Bánovce nad Ondavou - Veké Kapušany
09. 12. 2012
196
10. 12. 2017
 
Znaky pouité v cestovnom poriadku: TU
Zoznam elezniných staníc a zastávok: TU
Tmavosivé podfarbenie: osobná doprava na trati zastavená
 
Napriek našej snahe zabezpei funknos odkazov, môe sa sta, e niektorý odkaz nebude fungova správne. V takom prípade nás láskavo kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára a na chybu  nás upozornite. akujeme!
 
* * *
Hlavnou zmenou nového GVD 2017-2018 je zrýchlenie vlakov R a IC na trati Bratislava – ilina, ktoré je z dôvodu ukonenia stavebných prác na modernizácii úseku Zlatovce – Trenianska Teplá a Dolný Hriov – ilina v roku 2017. Na týchto úsekoch bola zvýšená traová rýchlos na 160 km/h. Cestovný as vlakov osobnej dopravy v roku 2018 budú naalej ovplyvova stavebné práce v ST Povaská Bystrica, na úseku  Povaská Bystrica – Povaská Teplá – Výhyba Plevník - Drienové a predpokladané stavebné práce na úseku Poprad - Tatry – Svit – Luivná , na ktoré v súasnosti SR realizujú súa na výber zhotovitea stavby.

Novinkou od nového GVD je aj obnovené vedenie vlakov osobnej dopravy v pohraninom úseku Rusovce – Rajka, kde bude premáva pä párov vlakov na trati Bratislava - Petralka – Rusovce – Hegyeshalom, resp. jeden pár vlakov len po Rajku.

Pre rastúci záujem cestujúcich o elezninú dopravu sa v súasnosti prerokováva zahustenie vlakov diakovej dopravy na trati Bratislava – ilina, o by spolu s vlakmi Bratislava – ilina – Košice vytvorilo hodinové spojenie Bratislavy so ilinou od 5.00 h do 20.00 h. V regionálnej doprave sa zahustenie dopravy pripravuje na trati Košice – Prešov, Senec – Bratislava - Nové Mesto – Bratislava - Petralka a Trnava –  Bratislava - Nové Mesto. Malo by k nemu prís od 1. a 2. zmeny GVD 2017/2018.
* * *
Pravidelná osobná doprava je zastavená na tratiach (od 03. 02. 2003), pokia nie je uvedené inak:
alšie trate, resp. úseky tratí bez osobnej dopravy:
Doprava úplne zastavená pre zlý technický stav trate:
 
Zdroj: ZSSK SR
 

Home