eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Mechanick zvory v Haave zanikli
Peter, 19.02.2018 (29969 pretan)

eleznice Slovenskej republiky (SR) koncom januára zverejnili informáciu o výluke na trati 174 v úseku Hnúša – Tisovec. Dôvodom výluky bola aktivácia nového priecestného zabezpeovacieho zariadenia (PZZ). V Haave išlo o tri priecestia, ktoré boli dovtedy zabezpeené mechanickými priecestnými zariadeniami (PZM). Boli to mechanické závory s jednodrôtovým ovládaním. Na tento skvost elezniného stredoveku som sa bol dávnejšie pozrie.

Poas výluky dopravy da 31. januára 2018 bolo v Haave aktivované nové priecestné zabezpeovacie zariadenie na priecestiach v smere od Hnúšte do Tisovca v:
 
- km 41,270 (JI SP1211),
- km 41,482 (JI SP2256), nachádza sa pri stanovišti závorára, resp. zastávke Haava,
- km 41,690 (JI SP1213).
 
Po aktivácii nového PZZ sú priecestia zabezpeené svetelnými priecestnými zabezpeovacími zariadeniami bez závor s väzbou na pohyb elezniných vozidiel v oblasti priecestí.
 
Mapka lokality (zdroj: google)
Haava - tra 174
 
Doteraz boli tieto priecestia zabezpeené mechanickými priecestnými zabezpeovacími zariadeniami, ktoré ovládal poda potreby  zamestnanec SR – závorár.
 
 
Zastávka Haava
Haava - tra 174
 
Stanovište závorára
Haava - tra 174
 
Princíp innosti jednodrôtových mechanických závor je vemi jednoduchý. Vyuíva sa gravitácia. Na kratšom ramene brvna závory je umiestnené závaie, ktoré zabezpeuje polohu „otvorené“. Na tomto konci závory je uchytené oceové lanko, ktoré je vedené vo vodiacich kladkách. Prostredníctvom systému kladiek sa ovládajú závory na oboch stranách priecestia. Lanko je alej spojené s drôtom, ktorý vedie drôtovodom k stanovišu závorára. Tu je na drôt opä spojený s lankom, ktoré vedie k závorovému pohonu. V prípade závor v Haave je pohon jednoduchý, skladá sa z prevodových ozubených kolies, kuky a aretácie. Ke ide vlak a je potrebné závory spusti, obsluha uvoní aretáciu a otáa kukou v poadovanom smere, priom prekonáva odpor závaia. V polohe „zatvorené“ obsluha zasunie aretáciu, take alší pohyb ozubených kolies je zablokovaný. Ke vlak prejde, závorár opä uvoní aretáciu. Závaie umiestnené na brvne závory zabezpeí pohyb závory do polohy „otvorené“, priom rýchlos pohybu reguluje závorár, ktorý koncovú polohu zabezpeí aretáciou.
Haava - tra 174
Haava - tra 174
 
PZM v km 41,270 (JI SP1211)
Haava - tra 174
Haava - tra 174 Haava - tra 174
Haava - tra 174 Haava - tra 174
Závorový pohon PZM v km 41,270
Haava - tra 174
 
Ovládanie závor je pri stanovišti závorára
Haava - tra 174
 
PZM v km 41,482 (JI SP2256) - pohon závor je veda budovy
Haava - tra 174
 
PZM v km 41,690 (JI SP1213)
Haava - tra 174
Haava - tra 174
Haava - tra 174

 

 

Svisiace lnky:
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky (30.11.2016)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home