eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Kalendr akci a jzd nostalgickch vlakov 2018
admin, 20.02.2018 (20051 pretan)

Kadorone sa pre milovníkov a fanúšikov elezníc uskutoujú historické jazdy parných  a motorových vlakov, a taktie alšie spoloensko-elezniné podujatia. Napriek tomu, e doteraz nebol zverejnený kompletný a oficiálny kalendár elezninej nostalgie na rok 2018, pripravili sme pre Vás predbený zoznam podujatí a jázd historických vlakov, ktorý bude neskôr doplnený.

Pripomíname, e od 1. januára 2018 došlo k zmene v organizácii elezníc SR (SR). Doterajšie Múzejno-dokumentaného centrum bolo vyaté zo štruktúry Výskumného a vývojového ústavu elezníc, a pod novým názvom "elezniné múzeum SR" (skratka „MSR“) bolo zalenené do odboru komunikácie SR na GR SR. MSR je zaregistrované v registri múzeí a galérií na Ministerstve kultúry SR (registrané íslo RM 67/2000), o ho zaväzuje riadi sa pri svojej innosti zákonom . 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
 
V roku 2018 oslávime 170. výroie elezninej dopravy na území Slovenska.
 
 
Termín
A k c i a
Organizuje
APRÍL
01. 04.
Vekononá elektrika
Trenianska Teplá – Trenianske Teplice a spä
TREKA
06. a 08.
04.
Potulky na detskej eleznici
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
13. a 16. 04.
Tam: Bratislava - ilina - H. Štuba - Zvolen - B. Bystrica - Margecany - Košice
Spä: Košice - Poprad-Tatry - ilina - Bratislava
Albatros klub
14. a 15.
04.
Rušoparáda Košice 2018
Rušoparáda a jazdy historických vlakov
KHKV/D
20. 04.
Štiavnický Nácko ide do sveta
Zvolen – Banská Štiavnica a spä
KHT
21. 04.
Otvorenie sezóny v elezninom múzeu
Bratislava východné
Albatros klub
21. a 22.
04.
Jarné jazdenie
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
30. 04.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
MÁJ
01. 05.
Otvorenie sezóny na H
Zvolen – Hronec a spä
KHT
01. 05.
170 rokov elezníc a 100 rokov SD
Poprad-Tatry – ervená Skala a spä
KHV
01. 05.
De mesta Košice - slávnostné otvorenie sezóny
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
05. 05.
Za pamiatkami UNESCO
Košice – Levoa a spä
KHKV/D
05. 05.
Svätofloriánska elektrika
Trenianska Teplá – Trenianske Teplice
TREKA
18. 05.
Noc múzeí a galérií
Zvolen – Banská Bystrica a spä
KHT
19. 05.
Noc múzeí a galérií v elezninom múzeu
Bratislava východné
Albatros klub
26. 05.
Za krásami kúpeného mesta
Košice – Krynica (PL) a spä
KHKV/D
JÚN
02. 06.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
02. 06.
De detí s elektrikou
Trenianska Teplá – Trenianske Teplice
TREKA
02. 06.
MDD jazda s Albatrosom do Valtíc
Bratislava - Valtice a spä
Albatros klub
02. a 03.
06.
eleznica pre deti - MDD vo Výhrevni Vrútky
Jazdy v okolí Vrútok
SVV
05.06.
Za pamiatkami UNESCO
Education train na Telgárstku sluku
Košice – Telgárt a spä
KHKV/D
09. 06.
Za pamiatkami UNESCO - Hradobranie na Spišskom hrade
Košice – Spišské Podhradie a spä
KHKV/D
16. a 17.
06.
RENDEZ 2018 - celoslovenský zraz historických vozidiel
Bratislava východné
MDC/MSR
30. 06.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
JÚL
05. 07.
Medzevské dni
Košice – Medzev a spä
KHKV/D
07. 07.
ELRO Kemarok - vlakom na udové remeslá
Poprad-Tatry – Kemarok
KHV
21. 07.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
21. 07.
Za pamiatkami UNESCO
Dobšinská adová Jaskya
Košice – Telgárt a spä
KHKV
28. 07.
110. rokov trate
Luenec – Poltár a spä (2x)
KHT
AUGUST
02. 08.
Prázdniny v Slovenskom raji
Vrútky – Dobšinská adová Jaskya
SVV
04. 08.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
04. a 05.
08.
Rajecká Ana
ilina – Rajec a spä
PMZ
11. 08.
Za pamiatkami UNESCO - Štítnické hradné hry
Košice – Slavošovce a spä
KHKV
18. 08.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
18. 08.
115. rokov trate
Brezno – Mlynky a spä
KHT
18. 08.
Na kaštielske hry v Jelšave
Košice - Jelšava - Murá a spä
KHKV/D
24. a 26.
08.
S Albatrosom do Humenného na výstavu elezniných vozidiel
Bratislava - Humenné
Albatros klub
25. a 26.
08.
De eleznice v Humennom
Humenné
KHV/D
25. 08.
Za pamiatkami UNESCO
Bardejovský jarmok
Košice – Bardejov a spä
KHKV
SEPTEMBER
01. 09.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
01. 09.
Plnou parou vpred! De detskej eleznice
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
08. 09.
Za pamiatkami UNESCO
Gombasecká jaskya
Košice – Slavec jaskya a spä
KHKV/D
09. 09.
20 rokov KHT
45 rokov ruša T 478.3109
Zvolen – B. Bystrica – Diviaky – Kremnica – Zvolen
KHT
10. 09.
Spomienka na lovinobanské postrky
55 rokov ruša T 678.012
Zvolen – Luenec – Zvolen
KHT
15. 09.
Hámorské dni
Košice – Medzev a spä
KHKV
15. 09.
Turistická jazda pre verejnos
Tisovec – Zbojská a spä
Zubaka
22. 09.
Tatranský okruh
Košice – T. Lomnica – Štrba – Košice
KHKV/D
29. 09.
Tokajský expres na Tokajské slávnosti
Košice – erhov a spä
KHKV/D
29. a 30.
09.
De eleznice vo Vrútkach
Vrútky
Albatros klub
OKTÓBER
06. 10.
Maratónsky vlak za krásami Zádielskej doliny
Košice – Dvorníky–Zádiel a spä
KHKV/D
06. 10.
Výstava rýchlikových rušov v RD Bratislava hlavné
Bratislava
Albatros klub
20. 10.
Hubertove dni v Betliari (zmena dátumu)
Košice – Betliar – Dobšiná a spä
KHKV/D
13. 10.
Jazda do Štúrova a Levíc
Bratislava – Štúrovo – Levice
Albatros klub
21. 10.
Jesenná rozlúka - ukonenie sezóny
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
NOVEMBER
29. a 30.
11.
Výstava elezniných vozidiel na Hlavnej stanici v Bratislave
Bratislava hl. st.
Albatros klub
DECEMBER
01. 12.
Mikulášska elektrika
Trenianska Teplá – Trenianske Teplice
TREKA
01. 12.
Mikulášska jazda s Albatrosom Bratislava - SC - GA - NZ - Komárno a spä:
BA hl. st. odchod: 08:45, SC 09:10, GA 09:34, NZ 10:12, KN príchod: 10:40 hod.,
KN odchod: 14:00, NZ 15:30, GA 16:12, SC 16:35, BA hl. st. príchod: 17:00 hod.
Albatros klub
01. 12.
Mikulášsky vlak
Košice – Prešov a spä
KHKV/D
01.12.
08. 12.
Mikulášsky vlak
Tisovec – Zbojská a spä (M 240.0039)
Zubaka
02. 12.
Mikulášsky expres
Košická detská historická eleznica - ermeské údolie
D
08. 12.
Mikulášske vlaky
Zvolen triangel + Zvolen – Dobrá Niva a spä (2x)
KHT
15. 12.
70 rokov MV M 131.1053
Zvolen – Dobrá Niva a spä
KHT
29. 12.
Koniec roka na Orave
Vrútky – Trstená a spä
SVV
31. 12.
Silvester na eleznici
Košice – Kysak – Košice – Haniska pri K. – Krásna n. H. – Košice
KHKV/D
Skratky a externé odkazy na organizátorov:
Albatros klub
D
KHKV
KHT
KMH
Klub modrý horizont Topoany
KPHZD
KHV
MDC/MSR
OZ Zubaka
PPS
PZM
SPD
SVV
KMV
Klub elezniných modelárov Vrútky
TREKA
VK
ZSSK
ZSCS
SR
 
 

Home