eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 27.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ doprava
Prv zmena cestovnho poriadku vlakov (GVD) od 4. marca 2018
admin, 27.02.2018 (5159 pretan)

eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili prvú zmenu cestovného poriadku vlakov (GVD), ktorá zane plati od 4. marca 2018. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach SR okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

Nové cestovné poriadky platné od nedele 4. marca  2018 majú fialové podfarbenie. Súbory na stiahnutie (traový úsek) sú vo formáte pdf.
 
íslo trate
Traový úsek
Platí od:
110
10. 12. 2017
110
04. 03. 2018
112
10. 12. 2017
112
04. 03. 2018
113
10. 12. 2017
113
04. 03. 2018
114
10. 12. 2017
115
Holí nad Moravou - Hodonín D
03. 02. 2003
116
10. 12. 2017
116
04. 03. 2018
117
Brezová pod Bradlom - Jablonica
03. 02. 2003
120
10. 12. 2017
120
04. 03. 2018
121
10. 12. 2017
122
10. 12. 2017
122
04. 03. 2018
123
10. 12. 2017
123
04. 03. 2018
124
Trenianska Teplá - Lednické Rovne
03. 02. 2003
125
10. 12. 2017
125
04. 03. 2018
126
10. 12. 2017
127
10. 12. 2017
127
04. 03. 2018
128
10. 12. 2017
129
10. 12. 2017
129
04. 03. 2018
130
10. 12. 2017
130
04. 03. 2018
131
10. 12. 2017
131
04. 03. 2018
132
10. 12. 2017
132
04. 03. 2018
133
10. 12. 2017
133
04. 03. 2018
134
Šaa - Neded
11. 12. 2011
135
10. 12. 2017
135
04. 03. 2018
136
Komárno - Kolárovo
03. 02. 2003
137
10. 12. 2017
137
04. 03. 2018
140
10. 12. 2017
140
04. 03. 2018
141
10. 12. 2017
141
04. 03. 2018
142
Zbehy - Radošina
03. 02. 2003
143
10. 12. 2017
144
Prievidza - Nitrianske Pravno
09. 12. 2012
145
10. 12. 2017
150
10. 12. 2017
150
04. 03. 2018
151
10. 12. 2017
152
10. 12. 2017
152
04. 03. 2018
153
10. 12. 2017
153
04. 03. 2018
154
10. 12. 2017
154
04. 03. 2018
160
10. 12. 2017
160
04. 03. 2018
161
Luenec – Kalonda – Veký Krtíš
03. 02. 2003
162
10. 12. 2017
163
Katarínska Huta - Breznika
03. 02. 2003
164
Fiakovo - Somosköújfalu MÁV
01. 05. 2011
165
Plešivec - Murá
01. 05. 2011
166
Plešivec - Slavošovce
03. 02. 2003
167
Dobšiná - Roava
03. 02. 2003
168
10. 12. 2017
168
03. 04. 2018
169
10. 12. 2017
170
10. 12. 2017
170
04. 03. 2018
171
10. 12. 2017
171
04. 03. 2018
172
10. 12. 2017
172
04. 03. 2018
173
10. 12. 2017
173
04. 03. 2018
174
10. 12. 2017
174
04. 03. 2018
180
10. 12. 2017
180
04. 03. 2018
181
10. 12. 2017
182
10. 12. 2017
182
04. 03. 2018
183
10. 12. 2017
184
10. 12. 2017
185
10. 12. 2017
186
10. 12. 2017
187
04. 03. 2018
188
10. 12. 2017
188
04. 03. 2018
190
10. 12. 2017
190
04. 03. 2018
191
10. 12. 2017
192
Trebišov - Vranov nad Topou
03. 02. 2003
193
10. 12. 2017
193
04. 03. 2018
194
10. 12. 2017
194
04. 03. 2018
195
Bánovce nad Ondavou - Veké Kapušany
09. 12. 2012
196
10. 12. 2017
 
Tmavosivé podfarbenie: osobná doprava na trati zastavená
 
Napriek našej snahe zabezpei funknos odkazov, môe sa sta, e niektorý odkaz nebude fungova správne. V takom prípade nás láskavo kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára a na chybu  nás upozornite. akujeme!
 

* * * * *

Pravidelná osobná doprava je zastavená na tratiach (od 03. 02. 2003) pokia nie je uvedené inak: 
alšie trate, resp. úseky tratí bez osobnej dopravy:
Doprava úplne zastavená pre zlý technický stav trate:
 
Zdroj: ZSSK SR
 

Home