eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.11. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������������������������������������������������������������������elezni������������������������������������������������������������������������n������������������������������������������������������������������������ stanice
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci
, 28.06.2018 (52260 pretan)

Ke som vera veer sledoval meškanie rýchlika R 800 Poana z Prešova do Bratislavy, nenapadlo mi, e vlak skoní svoju pú predasne v Plešivci. Ráno som sa dozvedel o nehodovej udalosti, ku ktorej došlo v stanici Plešivec. Kee dnes v tejto asti Gemera nepršalo, rozhodol som sa do Plešivca na elezninú stanicu zájs, predpokladal som, e tam nejaké „zvyšky“ po nehode budú.

Po príchode na stanicu som videl mnostvo elezniiarov, ktorí pracovali na odstraovaní následkov nehody. Odstavené tu bolo torzo súpravy noného rýchlika. Ako vyplynulo zo zverejnených informácií, ruše na vlaku mal problémy u od Košíc, v dôsledku oho zvyšoval meškanie. Nakoniec problémový ruše ZSSK 757.009-6 bol v Plešivci nahradený rušom ZSCS 751.125-6. ia, pri odchode rýchlika zo stanice, vlak pravdepodobne kvôli nesprávne prehodenej kriovatkovej výhybke prešiel z koaje . 2 na koaj . 4, kde došlo cca o 01:20 hod. ku stretu s posunujúcim rušom ZSCS 742.056-5, ktorému sa vykoajil jeden podvozok. Následkom stretu došlo tie ku poškodeniu oboch rušov a viacerých vozov rýchlika. Našastie, pri nehodovej udalosti nedošlo k iadnym zraneniam osôb. Najväším problémom je, e pri strete došlo ku poškodeniu palivových nádrí na oboch rušoch a následnému úniku nafty, poda zverejnených informácií uniklo a 4 tisíc litrov.
 
Poškodená as rýchlikovej súpravy:
as nepoškodených vozov rýchlikovej súpravy bola odpojená od vlaku, vaka omu sa uvonila pre dopravu koaj . 2 v smere na Zvolen. Pravdepodobne potom táto as pôvodnej súpravy pokraovala do Bratislavy, kde mal rýchlik meškanie vyše 340 minút. ZSSK z dôvodu nehody vypravila náhradnú súpravu zo Zvolena do Bratislavy.
 
Viac o nehodovej udalosti a rozsahu poškodenia rušov a vozov napovedia fotografie.
 
Priecestie v stanici bolo zablokované
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Odstavená as rýchlikovej súpravy
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Na ele R 800 ruše 751.125-6 ZSCS
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Podvozok voza mimo koaj bol preloený úmyselne kvôli tomu,
aby sa okolo vykoajeného ruša742.056-5 dalo pracova na jeho nakoajení
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Detail
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Odstavený pokazený ruše ZSSK 757.009-6
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Poškodená strana ruša 751.125-6
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Poškodená palivová nádr
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Lôkový voze
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Torzo súpravy vlaku R 800
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Lôkový voze
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Bdteer
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Druhý Bdteer
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Bdteer a za ním Bmeer
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Nakoajovanie ruša 742.056-5
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Miesto nehodovej udalosti
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Celková situácia
NU R 800 Poana v st. Pleivec
 
Nakoajený ruše 742.056-5 bol odtiahnutý do rušového depa
NU R 800 Poana v st. Pleivec

 

ia, paradoxom tejto nehodovej udalosti je, e zodpovednos za u ponesú udia, ktorí za ZSSK udovo povedané vyberali „horúce gaštany z pahreby“. Sekundárnym vinníkom je ZSSK, ktorá nasadzuje na vlaky poruchové rušne, u ktorých sa u v depe dá predpoklada vznik poruchy po prejdení pár kilometrov. Keby sa namiesto rozšafného riadenia, teda namiesto pochybných prenájmov a nákupov rušov a vozov, hospodárilo a investovalo viac do kvalitnej údrby, tak by k podobným prípadom nemuselo vôbec dôjs. Dnes to bol noný rýchlik, vera pre zmenu IC vlak, at. dookola, kadý de nieo.

 

 
Foto: © autor

Svisiace lnky:
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Zima na Gemeri (06.02.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home