eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Nostalgia - programy akci������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tatransk eleznin okruh
admin, 17.09.2018 (3823 pretan)

Vlakoví nadšenci z východu Slovenska v spolupráci so elezniným múzeom SR a eleznicami Slovenskej republiky sa spojili a pripravili unikátny výlet z Košíc na Tatranský elezniný okruh. Pestrofarebnú jese v našich vehorách si tak môete 22. septembra 2018 vychutna aj z rôznych historických vlakov a  elezniných vozidiel ako Hurvínek, Orchestrión, Kométa, Troja i Zubaka.

Lístky sú dostupné v predpredaji na www.detskazeleznica.sk alebo v Regionálnom informanom bode (RIB) na  Hlavnej ulici 48 v Košiciach.
 
Nostalgický vlak vyrazí z Košíc v netypickej zostave, kedy ho budú tvori populárne „tatrovácke“ ervené Hurvínky Klubu historických koajových vozidiel a oranovo-ervené Orchestrióny obianskeho zdruenia Detská eleznica Košice. Vlak odchádza z hlavnej elezninej stanice v Košiciach v sobotu 22. 9. o 7:50 s návratom o 19:00 hodine.
 
 „Návštevníkov odvezieme z Košíc a do Tatranskej Lomnice, kde si môu vybra z bohatej ponuky a rozhodnú sa na mieste pre vyhliadkové jazdy Tatranským okruhom bu severnou, alebo junou trasou. Prednos však môu da aj pešej turistike i prehliadke múzeí a atrakcií Tatranskej Lomnice,“ hovorí jeden z autorov projektu  ubomír Lehotský, predseda obianskeho zdruenia Detská eleznica Košice.
 
Program v Tatrách
 
Po príchode do Tatranskej Lomnice krátky program pripomenie návštevníkom 110. výroie  zrodu elezníc pod Tatranskými štítmi a 170 rokov od príchodu prvého vlaku na Slovensku. Súasou slávnostného da bude aj prezentácia zruných majstrov v pristavenom modelárskom vozni. Alternatív, ako vyui as mimo eleznice je niekoko. Návštevníkov urite nesklame prehliadka tunajších múzeí, výlet lanovkou na Skalnaté Pleso alebo Lomnický Štít i prechádzka oarujúcou tatranskou prírodou. Odporúame však návštevníkom, aby si lístky na lanovku rezervovali vopred. Vyhnú sa tak akaniu i sklamaniu z obsadených kapacít.
 
Tatranský okruh
 
Návštevníci budú ma monos absolvova trasu unikátnym "tatranským okruhom" kde poas jazdy vystriedajú historické motorové vozne, zubaku i historické elektriky TE (Tatranskej elektrickej eleznice). Vlaky na tatranský okruh odchádzajú v dvoch asoch.
 
 „Najskôr vypravíme motoráky a to juným smerom z Tatranskej Lomnice o 11:30 do Studeného Potoka, Popradu a Štrby, odkia cestujúci  následne pokraujú elektrickou zubakou na Štrbské Pleso a historickou elektrikou spä do Tatranskej Lomnice s príchodom o 15:05“, hovorí organizátor  podujatia Ján Sabaka z Veterán klubu elezníc z Popradu. „Ak si cestujúci vyberú severný smer okruhu, na zaiatok svojej cesty pouijú historickú elektriku, ktorá odchádza z Tatranskej Lomnice o 12:17 do Smokovca a na Štrbské Pleso. Odtia zubaka návštevníkov prevezie do stanice Štrba, kde u na nich budú aka historické motoráky do Tatranskej Lomnice s príchodom o 15:45,“ upresuje podrobnosti mimoriadnych vlakov J. Sabaka.
 
Tatransk okruh
Viac informácií aj na www.tatranskakometa.sk
 

Vyhliadková jazda Tatranský okruh
 
Pozývame vás na TATRANSKÝ OKRUH vyhliadkovú jazdu Hurvínkom, Orchestriónom, tatranskou Kométou, Trojaom a Zubakou 22. septembra 2018 o 7:50 z Košíc. Lístky sú dostupné v predpredaji.
 
Košice - Tatranská Lomnica a spä
(v cene lístka NIE SÚ zahrnuté jazdy po Tatranskom okruhu)
 
Dospelý: ........................................................... 13 €
Diea (od 3 rokov), študent, dôchodca, ZP: ....   7 €
Rodiovský (mama, otec, deti): .......................  35 €
 
Historické motoráky (odchod o 11:30 hod., príchod o 15:45 hod.)
Tatranská Lomnica - Poprad - Štrba - Štrbské Pleso - Tatranská Lomnica
 
Dospelý (nad 15 rokov): ................................ 13 €
Diea (od 6 do 15 rokov): ...............................  7 €
 
Cestovný poriadok - HISTORICKÉ MOTORÁKY
Tatranská Lomnica:     11:30
Poprad Tatry:              12:00
Štrba:                         12:30        
Štrba:                         14:25
Poprad Tatry:             14:55/15:15
Tatranská Lomnica:    15:45 
 
Tatranské troja (odchod o 12:17, príchod o 15:05 hod.)
Tatranská Lomnica - Štrbské Pleso - Štrba - Poprad - Tatranská Lomnica
 
Dospelý (nad 15 rokov): ....................................... 13 €
Diea (od 6 do 15 rokov): .....................................   7 €
Pozn.: Deti do 6 rokov - zdarma, bez nároku na miesto.
 
Cestovný poriadok TATRANSKÉ TROJA
Tatranská Lomnica:              12:17 hod.
Starý Smokovec:                  12:33/12:35 hod.
Tatranská Polianka:             12:43 hod.
Vyšné Hágy:                        12:55 hod.
Štrbské Pleso:                     13:12 hod.     
Štrbské Pleso:                     13:43 hod.
Vyšné Hágy:                        13:58 hod.
Tatranská Polianka:             14:14 hod.
Starý Smokovec:                  14:30/14:50 hod.
Tatranská Lomnica:              15:05 hod.      
 
Tatransk okruh
Lístky sa dajú zakúpi aj v RIB, Hlavná 48, Košice.

Home