eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 20.01.2019 (3095 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 21.01.2019 do 27.01.2019.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
V 4. týdni od pondelka 21. januára do nedele 27. januára 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
110
Bratislava hl. st. – Kúty – Beclav D
Devínska Nová Ves – Zohor
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
od pondelka (21.1.) do stredy (23.1.),
vdy od 8:00 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
vo štvrtok (24.1.) a piatok (25.1.),
vdy od 8:00 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov – Lúky pod Makytou
Zmena nástupiša!
od utorka (22.1.) do soboty (26.1.),
vdy od 7:20 do 15.20 hod.
Vi informáciu TU!
131
Bratislava – Komárno
Kvetoslavov – Lehnice
v sobotu (26.1.) a nedeu (27.1.) ,
vdy od 8:20 hod. do 14:30 hod.
Vi informáciu TU!
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Strekov – Gbelce
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
v pondelok (21.1.) a utorok (22.1.)
vdy od 7:20 do 15.20 hod.
Vi informáciu TU!
Bratislava–Vajnory – Bernolákovo
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
od pondelka (21.1.) do stredy (30.1.)
vdy od 21:00 do 5.30 hod.
Vi informáciu TU!
Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
od piatku (25.1.) do nedele (27.1.) ,
vdy od 8:00 do 12.00 hod.
Vi informáciu TU!
160
Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.
Veká Ida – Haniska pri Košiciach
od pondelka (21.1.) do stredy (23.1.),
vdy od 7:10 do 12.20 hod.
Vi informáciu TU!
194
Prešov – Bardejov
Raslavice – Bardejov
v piatok (25.1.)
od 7:20 do 14:20 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Home