eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 17.02.2019 (3315 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 18. 02. 2019 do 24. 02. 2019.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. V 8. týdni od pondelka 18. februára do nedele 24. februára 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
110
Bratislava hl. st. – Kúty – Beclav D
Sekule – Veké Leváre
Zmena nástupiša a meškanie vlakov!
v piatok (22.2.)
od 7:50 do 13:10 hod.
Vi informáciu TU!
Devínska Nová Ves – Zohor
Zmena nástupiša a meškanie vlakov!
v piatok (24.2.)
od 8:40 do 12:00 hod.
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov – Lúky pod Makytou
Zmena nástupiša!
v utorok (19.2.) a stredu (20.2.),
vdy od 7:20 do 15.20 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša!
v sobotu (23.2.) a nedeu (24.2.),
vdy od 7:20 do 15.20 hod.
Vi informáciu TU!
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
v pondelok (18.2.)
od 7:30 do 14.00 hod.
Vi informáciu TU!
Galanta – Šaa
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
v utorok (19.2.)
od 8:10 do 13.50 hod.
Vi informáciu TU!
Strekov – Gbelce
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
v piatok (22.2.)
od 7:30 do 14.00 hod.
Vi informáciu TU!
131
Bratislava – Komárno (Dopravca RegioJet)
Podunajské Biskupice – Nové Košariská
v sobotu (23.2.)
od 9:15 do 13.45 hod.
Vi informáciu TU!
Nové Košariská – Kvetoslavov
v nedeu (24.2.)
od 9:00 do 14.00 hod.
Vi informáciu TU!
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Nové Zámky – Komárno
od utorka (19.2.) do piatku (22.2.)
Vi informáciu TU!
150
Nové Zámky – Zvolen
Nová Baa – arnovica
od utorka (19.2.) do piatku (22.2.)
od 8:30 do 12.10 hod.
Vi informáciu TU!
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Dubová – Podbrezová
od pondelka (18.2.) do piatku (22.2.),
vdy od 10:00 do 14:10 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.
 
Opatrenia po nehode nákladného vlaku v Krompachoch
 
elezniná spolonos Slovensko (ZSSK) informuje, e poda správcu infraštruktúry eleznice Slovenskej republiky (SR) nebudú cez elezninú stanicu Krompachy prechádza vlaky ešte minimálne 40 hodín. ZSSK preto nasadila náhradnú autobusovú dopravu (NAD) na úseku Spišské Vlachy - Margecany. Odhad meškania diakových vlakov je cca do 60 min. Ich rušenie sa nepredpokladá, no nie je vylúené.
 
V pondelok 18. februára 2019 a v utorok 19. februára 2019 pravdepodobne bude zavedená tzv. kyvadlová vlaková doprava na úseku Margecany - Košice.
 
Vlaky nonej diakovej dopravy budú vedené odklonom cez Kemarok a Plave.
 
Štandardné diakové vlaky v smere Bratislava - Košice pôjdu po stanicu Spišské Vlachy, kde je zabezpeený prestup na NAD do Margecian.
 
Je tie moné, e v pondelok a v utorok budú niektoré osobné vlaky (vedené v pracovných doch) v úseku Poprad - Spišské Vlachy z dôvodu tejto mimoriadnosti odrieknuté. Ako náhrada budú vlaky kategórie "rýchlik"- R zastavova na tomto úseku ako osobné vlaky.
 
Cestujúcim odporúame sledova našu internetovú stránku, resp. informova sa v Kontaktnom centre ZSSK na ísle 18 188. Napriek jeho personálnemu posilneniu, je predpoklad, e linka môe by v špike preaená, preto prosíme o pochopenie a trpezlivos. Spolone so SR sa snaíme urobi všetko pre rýchle vyriešenie situácie a minimalizovanie prestojov. Cestujúcich prosíme, aby boli pri cestovaní ohaduplní k spolucestujúcim a rešpektovali pokyny zamestnancov elezníc.
 

Home