eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 24.03.2019 (3357 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 25. 03. 2019 do 31. 03. 2019.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. V 13. týdni od pondelka 25. marca do nedele 31. marca 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.
 

Spolonos RegioJet upozoruje na náhradnú autobusovú dopravu v úseku Košice - Humenné
 
Váení cestujúci, od nedee 17. februára 2019 do soboty 8. júna 2019, sú vlaky spolonosti Regiojet v úseku Košice - Humenné vedené náhradnou autobusovou dopravou. Ide sa o vlaky:
 
1021 v úseku Košice - Humenné,
1020 v v úseku Humenné - Košice.
 
Zastávky NAD budú pred staninými budovami, v Košiciach bude autobus pristavený na výstupišti autobusovej stanici veda elezninej stanice. Náhradná autobusová doprava je vykonávaná autobusom dopravcu SAD Humenné.
 
Od nedele 9. júna 2019 bude dopravu k noným vlakom v úseku Košice - Humenné zabezpeova autobusový spoj s garantovanou nadväznosou na noné vlaky. O bliších informáciach budeme cestujúcich vas informova.
 

Pozor na zmenu asu v nedeu 31. marca 2019
 
V noci zo soboty 30. marca na nedeu 31. marca 2015 sa mení stredoeurópsky as (SE) na letný stredoeurópsky as. V nedeu 29. marca 2015 v noci o 02.00 h stredoeurópskeho asu sa posunie as o hodinu dopredu na 03.00 h letného asu. Z tohto dôvodu budú meška noné vnútroštátne a medzinárodné vlaky.
 
Prechod na letný stredoeurópsky as sa dotkne noných vnútroštátnych rýchlikov, a tie medzinárodných rýchlikov. Do cieových staníc budú vlaky prichádza zmeškané cca 60 minút.
 
Letný as bude plati do nedele 27. októbra 2019.

Home