eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 28.04.2019 (3497 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 29. 04. 2019 do 05. 05. 2019.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. V 18. týdni od pondelka 29. apríla do nedele 5. mája 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
110
Bratislava hl. st. – Kúty – Beclav D
Bratislava hl. st. – Bratislava–Lama
Zmena nástupiša a meškanie vlakov!
v pondelok (29.4.), utorok (30.4.), štvrtok (2.5.)
a piatok (3.5.),
vdy od 8:30 do 13:30 hod.
Vi informáciu TU!
120
Bratislava – ilina
Nové Mesto nad Váhom – Trenín
Zmena nástupiša!
v pondelok (29.4.)
od 8:00 do 15:00 hod.,
v utorok (30.4.)
od 7:45 do 12:45 hod.
Vi informáciu TU!
Púchov – Povaská Bystrica
Zmena nástupiša!
v nedeu (5.5.)
od 22:15 do 5:00 hod. nasl. da
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov – Horní Lide
Zmena nástupiša!
od pondelka (25.2.) do stredy (12.6.)
Vi informáciu TU!
126
ilina – Rajec
ilina – Bytica
v pondelok (29.4.)
od 7:40 do 13:40 hod.
Vi informáciu TU!
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca – Skalité – Zwardo
od piatku (3.5.) do nedele (5.5.)
Vi informáciu TU!
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Bratislava–Vajnory – Bernolákovo
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
od stredy (1.5.) do piatku (3.5.),
vdy od 21:00 do 4:50 hod. nasl. da
Vi informáciu TU!
131
Bratislava – Komárno (Dopravca RegioJet)
Lehnice – Orechová Potô
v pondelok (29.4.)
od 8:20 do 14:20 hod.
Vi informáciu TU!
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Veké Bielice – Veké Uherce
v sobotu (4.5.)
od 7:10 do 12:45 hod.
Vi informáciu TU!
(Leopoldov –) Koniarovce – Topoany
v nedeu (5.5.)
Vi informáciu TU!
141
Leopoldov – Kozárovce
Leopoldov – Rišovce – Alekšince
vo štvrtok (2.5.)
Vi informáciu TU!
Alekšince – Luianky
v piatok (3.5.)
Vi informáciu TU!
150
Nové Zámky – Zvolen
Kalná nad Hronom – Levice
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.),
vdy od 8:25 do 11:35 hod.
Vi informáciu TU!
160
Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.
Veká Ida – Haniska pri Košiciach
vo štvrtok (2.5.) a piatok (3.5.),
vdy od 7:15 do 12:20 hod.
Vi informáciu TU!
170
Vrútky – Zvolen
Martin – Príbovce–Rakovo
Zmena nástupiša!
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.),
vdy od 7:40 do 13:00 hod.
Vi informáciu TU!
Zvolen os. st. – Vlkanová
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.),
vdy od 7:55 do 18:00 hod.
Vi informáciu TU!
vo štvrtok (2.5.) a piatok (3.5.),
vdy od 7:55 do 18:00 hod.
Vi informáciu TU!
Príbovce–Rakovo – Diviaky
Zmena nástupiša!
vo štvrtok (2.5.)
od 8:00 do 12:00 hod.,
piatok (3.5.)
od 8:40 do 13:00 hod.
Vi informáciu TU!
Zvolen os. st. – Slia kúpele
v sobotu (4.5.)
od 7:55 do 18:00 hod.
Vi informáciu TU!
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Brezno – Polomka
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.)
Vi informáciu TU!
Polomka – ervená Skala
v piatok (3.5.)
Vi informáciu TU!
174
Brezno – Jesenské
Brezno – Pohronská Polhora (– Tisovec)
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.)
Vi informáciu TU!
Rimavská Baa – Hnúša
v piatok (3.5.)
od 8:00 do 12:15 hod.
Vi informáciu TU!
180
ilina – Košice
ubocha – Ruomberok
Zmena nástupiša!
vo štvrtok (2.5.)
od 14:00 do 19:00 hod.
Vi informáciu TU!
181
Kraovany – Trstená
Dlhá nad Oravou – Trstená
vo štvrtok (2.5.) a piatok (3.5.)
Vi informáciu TU!
188
Košice – Plave – ir – Muszyna PKP
Kysak – Drienovská Nová Ves
v pondelok (29.4.) a utorok (30.4.),
vdy od 8:40 do 13:50 hod.
Vi informáciu TU!
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Trebišov – Bánovce nad Ondavou
vo štvrtok (2.5.) a piatok (3.5.),
vdy od 10:30 do 15:15 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Spolonos RegioJet upozoruje na náhradnú autobusovú dopravu v úseku Košice - Humenné
 
Váení cestujúci, od nedele 17. februára 2019 do soboty 8. júna 2019, sú vlaky spolonosti Regiojet v úseku Košice - Humenné vedené náhradnou autobusovou dopravou. Ide o vlaky:
Zastávky NAD budú pred staninými budovami, v Košiciach bude autobus pristavený na výstupišti autobusovej stanici veda elezninej stanice. Náhradná autobusová doprava je vykonávaná autobusom dopravcu SAD Humenné.
Od nedele 9. júna 2019 bude dopravu k noným vlakom v úseku Košice - Humenné zabezpeova autobusový spoj s garantovanou nadväznosou na noné vlaky. O bliších informáciach budeme cestujúcich vas informova.
 

Home