eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 05.05.2019 (3160 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 06. 05. 2019 do 12. 05. 2019.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. V 19. týdni od pondelka 6. mája do nedele 12. mája 2019 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
110
Bratislava hl. st. – Kúty – Beclav D
Bratislava hl. st. – Bratislava–Lama
Zmena nástupiša a meškanie vlakov!
v stredu (8.5.)
od 9:00 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
Zohor – Malacky
Zmena nástupiša a meškanie vlakov!
v sobotu (11.5.)
od 8:10 do 13:40 hod.
Vi informáciu TU!
116
Kúty – Trnava
Smolenice – Trnava
Nepretritá výluka!
od štvrtku (9.5.) do pondelka (20.5.)
Vi informáciu TU!
120
Bratislava – ilina
Púchov – Povaská Bystrica
Zmena nástupiša!
v nedeu (5.5.) a pondelok (6.5.),
vdy od 22:15 do 5:00 hod. nasl. da
Vi informáciu TU! a TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov – Horní Lide
Zmena nástupiša!
od pondelka (25.2.) do stredy (12.6.)
Vi informáciu TU!
128
adca – Makov
Turzovka – Makov
v pondelok (6.5.) a utorok (7.5.)
Vi informáciu TU!
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Strekov – Gbelce
Zmena nástupiša meškanie vlakov!
v stredu (8.5.)
od 8:00 do 12:40 hod.
Vi informáciu TU!
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Komjatice – Ivanka pri Nitre
v pondelok (6.5.)
od 8:30 do 14:40 hod.
Vi informáciu TU!
Ivanka pri Nitre – Nitra
v utorok (7.5.)
od 8:25 do 14:40 hod.
Vi informáciu TU!
Nitra – Luianky
vo štvrtok (9.5.)
od 8:50 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
154
Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
v piatok (10.5.)
Vi informáciu TU!
170
Vrútky – Zvolen
Zvolen os. st. – Slia kúpele
v pondelok (6.5.)
Vi informáciu TU!
Zvolen os. st. – Vlkanová – Banská Bystrica
vo štvrtok (9.5.)
Vi informáciu TU!
Banská Bystrica – remošné
v stredu (8.5.) a
od piatku (10.5.) do nedele (12.5.),
vdy od 10:15 do 13:45 hod.
Vi informáciu TU!
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Polomka – ervená Skala
v piatok (10.5.)
od 9:25 do 16:35 hod.
Vi informáciu TU!
181
Kraovany – Trstená
Dlhá nad Oravou – Niná (- Tvrdošín)
v pondelok (6.5.)
od 7:40 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
Oravský Podzámok – Dlhá nad Oravou
v utorok (7.5.)
od 7:05 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
184
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
v pondelok (6.5.) a utorok (7.5.),
vdy od 8:00 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
193
Prešov – Humenné
Niný Hrabovec – Stráské
v pondelok (6.5.) a utorok (7.5.),
vdy od 8:10 do 13:40 hod.
Vi informáciu TU!
Lipníky – Hanušovce nad Topou
vo štvrtok (9.5.) a piatok (10.5.),
vdy od 9:00 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Spolonos RegioJet upozoruje na náhradnú autobusovú dopravu v úseku Košice - Humenné
 
Váení cestujúci, od nedele 17. februára 2019 do soboty 8. júna 2019, sú vlaky spolonosti Regiojet v úseku Košice - Humenné vedené náhradnou autobusovou dopravou. Ide o vlaky:
Zastávky NAD budú pred staninými budovami, v Košiciach bude autobus pristavený na výstupišti autobusovej stanici veda elezninej stanice. Náhradná autobusová doprava je vykonávaná autobusom dopravcu SAD Humenné.
 
Od nedele 9. júna 2019 bude dopravu k noným vlakom v úseku Košice - Humenné zabezpeova autobusový spoj s garantovanou nadväznosou na noné vlaky. O bliších informáciach budeme cestujúcich vas informova.
 

Home