eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 15.12.2019 (2934 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 51. týdni.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 16. decembra do nedele 22. decembra 2019 budú tieto výluky s NAD.
 

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
125
Púchov – Horní Lide D
Lúky pod Makytou – Horní Lide
Zmena nástupiša!
od utorka (17.12.) do piatku (20.12.),
vdy od 7:30 do 16:30 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Výluka v úseku Kúty – Kúty št. hr. CZ
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú v doch od 17. decembra 2019, v ase od 8.00 h. a do 18. decembra do 18.00 h., realizova výlukové práce v úseku Kúty – Kúty št. hr. CZ.
 
V rámci tejto výluky bude vykonaná výmena jestvujúceho poítaa osí na PZS 3Z v km 71,703 (SP2543) za nový typ poítaa osí s novými snímami kolies. Poas celej doby výluky bude priecestie v km 71,703 stráené stránikom priecestia.
 
Medzi ST Kúty a ST Lanhot (CZ) bude zachovaná dvojkoajná prevádzka. Z uvedených dôvodov bezpenos dopravy na priecestí nebude ohrozená a plynulos elezninej dopravy nebude obmedzená.
 

Home