eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 26.01.2020 (3002 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 5. týdni.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 27. januára do nedele 2. februára 2020 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
120
Bratislava – ilina
Púchov – Povaská Bystrica
Zmena nástupiša!
od utorka (28.1.) do štvrtku (30.1.),
vdy od 8:45 do 12:15 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša!
v sobotu (1.2.)
od 6:40 do 17:10 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša!
v nedeu (2.2.)
od 6:20 do 14:10 hod.
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov – Lúky pod Makytou
Zmena nástupiša!
od pondelka (27.1.) do piatku (31.1.),
vdy od 7:30 do 15:30 hod.
Vi informáciu TU!
127
ilina – adca – Mosty u Jablunkova D
Kysucké Nové Mesto – adca
vo štvrtok (30.1.) a piatok (31.1.),
vdy od 7:50 do 14:30 hod.
Vi informáciu TU!
160
Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.
Moldava nad Bodvou mesto – eejovce
vo štvrtok (30.1.)
od 7:25 do 12:10 hod.
Vi informáciu TU!
Tura nad Bodvou mesto – Moldava nad Bodvou mesto
v piatok (31.1.)
od 6:40 do 12:00 hod.
Vi informáciu TU!
180
ilina – Košice
ubocha – Ruomberok
Zmena nástupiša!
v utorok (28.1.)
od 7:55 do 12:55 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša!
v stredu (29.1.) a štvrtok (30.1.),
vdy od 8:05 do 13:00 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Výluka v úseku Bernolákovo - Bratislava-Vajnory
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú v doch 27. januára a 30. januára 2020, v asoch od 8:30 h do 16:30 h, realizova výlukové práce v úseku Bernolákovo - Bratislava-Vajnory.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje prekládka káblových vedení. Práce vykonajú externí dodávatelia). Poas výluky budú vypnuté svetelné priecestné zabezpeovacie zariadenia s jedineným identifikaným íslom SP1989v km 70,746, (JI) SP1987v km 68,435 a (JI) SP1986v km 68,006.
 
Plynulos elezninej dopravy nebude narušená výlukovými prácami. Bezpenos cestnej premávky na priecestiach bude plne zachovaná.

Výluka v úseku eejovce – Moldava nad Bodvou
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú da 30. januára 2020, v ase od 7.25 h do 12.10 h, realizova výlukové práce v úseku eejovce – Moldava nad Bodvou.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje odstraovanie krovia a náletových drevín, vyvetvenie stromov, doplnenie a doahovanie upevovadiel a úprava štrkového lôka do profilu. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.
 
SR prosia cestujúcich o trpezlivos a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v elezninej doprave, ku ktorým môe dochádza v dôsledku výlukových prác a zárove apelujú na zvýšenú pozornos pri sledovaní vývesiek a hlásení staniného rozhlasu v elezniných staniciach.

Výluka v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Tura nad Bodvou
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú da 31. januára 2020, v ase od 6.40 h. do 12.00 h., realizova výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Tura nad Bodvou.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje odstraovanie krovia a náletových drevín, vyvetvenie stromov, doplnenie a doahovanie upevovadiel a úprava štrkového lôka do profilu. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.
 

Home