eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky s NAD
Vluky na tratiach SR sNAD
admin, 09.02.2020 (3130 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 7. týdni.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 10. februára do nedele 16. februára 2020 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
120
Bratislava – ilina
Púchov – Povaská Bystrica
Zmena nástupiša!
od utorka (11.2.) do štvrtku (13.2.),
vdy od 8:45 do 12:15 hod.
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Lúky pod Makytou – Horní Lide
Zmena nástupiša!
v pondelok (10.2.) a utorok (11.2.),
vdy od 7:30 do 15:30 hod.
Vi informáciu TU!
Zmena nástupiša!
od stredy (12.2.) do piatku (14.2.),
vdy od 7:30 do 15:30 hod.
Vi informáciu TU!
133
Trnava – Sere – Galanta
Trnava - Sere
od pondelka (10.2.) do štvrtku (13.2.),
vdy od 8.50 do 14.20 hod.
Vi informáciu TU!
145
Prievidza – Horná Štuba
Handlová – Remäta
od pondelka (10.2.) do stredy (12.2.),
vdy od 10:30 do 13:30 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

elezniná spolonos Slovensko, a. s., informuje cestujúcich,
 
e z dôvodu stavebných prác na trase autovlaku EN 443 SLOVAKIA nie je preprava osobných automobilov a motocyklov moná. Obmedzenie sa týka všetkých relácií vypravovaných na autovlaku, ie Praha – Humenné, Praha – Košice a Praha – Poprad-Tatry.
 
Na autovlaku EN 442 SLOVAKIA je preprava zabezpeená bez obmedzenia.

Výluka v úseku Horná Štuba – Sklené pri Handlovej
 
eleznice Slovenskej republiky (SR) budú v doch 10.-12.2.2020 v ase od 10.30-13.30 hod, realizova výlukové práce v úseku Horná Štuba – Sklené pri Handlovej.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizujú rámovania (vyistenia, odaenia) zosunutého svahu. Práce vykonajú SR vlastnými personálnymi kapacitami.
 
Cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou.
 

Home