eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.01. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava
Obmedzenie vlakov medzi SR a R od 25. septembra 2020
admin, 22.09.2020 (2816 pretan)

elezniná spolonos Slovensko, a. s. (ZSSK) pristupuje od 25. septembra 2020 k alšej optimalizácii (redukcii) ponuky vlakových cezhraniných spojení do eskej republiky (R) nasledovne:
 
 
 

Pohraniná prechodová stanica adca:
Vlaky SC 240/241 Pendolino Košian budú premáva aj naalej bez obmedzenia.
 

 
SC Pendolino Praha - Koice

Zárove dochádza ku skráteniu trasy lôkového voza . 380 na trase Prešov – N. Zámky – Bratislava – Praha hl. n. nasledovne:
 
Da 25./26. 9. 2020 bude lôkový voze poslednýkrát vedený v úseku Prešov – Praha hl. n.
Da 27./28. 9. 2020 bude lôkový voze poslednýkrát vedený v úseku Praha hl. n. – Prešov.
Od 27./28. 9. 2020 bude tento lôkový voze vedený v úseku Prešov – Bratislava Nové Mesto ako voze . 18 vo vlaku R 800 Poana.
Od 28./29. 9. 2020 bude tento lôkový voze vedený v úseku Bratislava Nové Mesto – Prešov ako voze . 18 vo vlaku R 801 Poana.
 
Uvedené zmeny zníia kapacitu miest medzi SR a R len v minimálnom rozsahu.
 
K obmedzeniu vlakových spojov a voného pohybu osôb z/do R došlo u aj v piatok 18. septembra 2020 po tom, ako bola R na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zaradená do rizikovej skupiny krajín Európskej únie.

Home