eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������luky 2019
Vluky na tratiach SR sNAD
, 06.12.2020 (2378 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v 50. týdni.

Cestujete vlakom? Zistite, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy. Od pondelka 7.  decembra do nedele 13. decembra 2020 budú tieto výluky s NAD.
 

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
145
Prievidza – Horná Štuba
Chrenovec – Handlová
Nepretritá výluka!
od utorka (01.12.) od 08:05 hod.
do pondelka (07.12.) do 18:00 hod.
Vi informáciu TU!
150
Nové Zámky – Zvolen
Hronský Beadik – Nová Baa
v pondelok (07.12.) a utorok (08.12.),
vdy od 08:30 do 11:35 hod.
Vi informáciu TU!
160
Zvolen – Košice; Moldava n. B. mesto – Moldava n. B.
Tura nad Bodvou – Moldava nad Bodvou
v stredu (09.12.)
od 06:40 do 12:00 hod.
Vi informáciu TU!
Luenec – Lovinobaa
v pondelok (07.12.) a utorok (08.12.),
vdy od 08:30 do 11:30 hod.
Vi informáciu TU!
181
Kraovany – Trstená
Kraovany – Párnica
od pondelka (07.12.) od 08:10 hod.
do utorka (08.12.) do 19:00 hod.
Vi informáciu TU!
182
Štrba – Štrbské Pleso
Štrba - Štrbské Pleso
Nepretritá výluka!
od pondelka (06.07.2020) od 08:10 hod.
do nedele (31.01.2021) do 18:00 hod.
Vi informáciu TU!
188
Košice – Plave – ir – Muszyna PKP
Kysak – Drienovská Nová Ves
v utorok (08.12.) a stredu (09.12.),
vdy od 08:40 do 13:50 hod.
Vi informáciu TU!
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Michalovce – Stráske
v pondelok (07.12.)
od 10:30 do 15:30 hod.
Vi informáciu TU!
Bánovce nad Ondavou – Michalovce
v utorok (08.12.)
od 10:20 do 15:40 hod.
Vi informáciu TU!
190
Košice – op U, Kalša – Trebišov
Kalša – Trebišov
v stredu (09.12.)
od 07:50 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
194
Prešov – Bardejov
Raslavice – Bardejov
v pondelok (07.12.)
od 07:20 do 14:20 hod.
Vi informáciu TU!
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

 


 

Výluka v úseku Štrbské Pleso - Štrba
 
eleznice Slovenskej republiky budú v doch od 6. júla 2020, v ase od 8.10 h nepretrite a do 6.februára 2021 do 18.00 h, realizova výlukové práce v úseku Štrbské Pleso - Štrba.
 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaninom úseku zrealizuje komplexná rekonštrukcia ozubnice, rekonštrukcia traovej koaje, staniných koají, výhybiek, trakného vedenia, nástupíš, priechodov, osvetlení, zabezpeovacích a oznamovacích zariadení. Práce budú vykonáva zamestnanci SR a firmy STRABAG, s.r.o. Bratislava, Swietelsky-Slovakia, s.r.o. Bratislava, AD SLOVAKIA, a.s. Bratislava a ELTRA, s.r.o. Košice.
 
Vzhadom na to, e ide o jednokoajnú tra, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpeuje dopravca ZSSK.
 

Home