eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.01. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
������������elezni������������n������������ doprava
Cestovn poriadok vlakov (GVD) platn od 13. decembra 2020
admin, 13.12.2020 (5275 pretan)

eleznice Slovenskej republiky (SR) zverejnili nový cestovný poriadok vlakov (GVD 2020 – 2021), ktorý zane plati od nedele 13. decembra 2020. Pravidelné osobné vlaky, resp. rýchliky na tratiach SR okrem elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK), prevádzkujú aj spolonosti RegioJet, a.s., LEO Expres, a.s. a Arriva Service s.r.o.

 
íslo trate
Tra
Platí od:
110
13. 12. 2020
112
15. 12. 2019
113
15. 12. 2019
114
13. 12. 2020
115
Holí nad Moravou - Hodonín D
03. 02. 2003
116
13. 12. 2020
117
Brezová pod Bradlom - Jablonica
03. 02. 2003
120
13. 12. 2020
121
13. 12. 2020
122
13. 12. 2020
123
13. 12. 2020
124
Trenianska Teplá - Lednické Rovné
03. 02. 2003
125
13. 12. 2020
126
13. 12. 2020
127
13. 12. 2020
128
13. 12. 2020
129
13. 12. 2020
130
13. 12. 2020
131
13. 12. 2020
132
13. 12. 2020
133
13. 12. 2020
134
Šaa - Neded
11. 12. 2011
135
13. 12. 2020
136
Komárno - Kolárovo
03. 02. 2003
137
13. 12. 2020
140
13. 12. 2020
141
13. 12. 2020
142
Zbehy - Radošina
03. 02. 2003
143
13. 12. 2020
144
Prievidza - Nitrianske Pravno
09. 12. 2012
145
13. 12. 2020
150
13. 12. 2020
151
13. 12. 2020
152
13. 12. 2020
153
13. 12. 2020
154
13. 12. 2020
160
13. 12. 2020
161
Luenec - Kalonda
03. 02. 2003
162
13. 12. 2020
163
Katarínska Huta - Breznika
03. 02. 2003
164
Fiakovo - Somosköújfalu MÁV
01. 05. 2011
165
Plešivec - Murá
01. 05. 2011
166
Plešivec - Slavošovce
03. 02. 2003
167
Dobšiná - Roava
03. 02. 2003
168
13. 12. 2020
169
13. 12. 2020
170
13. 12. 2020
171
13. 12. 2020
172
13. 12. 2020
173
13. 12. 2020
174
13. 12. 2020
180
13. 12. 2020
181
13. 12. 2020
182
13. 12. 2020
183
13. 12. 2020
184
13. 12. 2020
185
13. 12. 2020
186
13. 12. 2020
187
Spišské Vlachy - Spišské Podhradie
15. 12. 2019
188
13. 12. 2020
190
13. 12. 2020
191
13. 12. 2020
192
Trebišov - Vranov nad Topou
03. 02. 2003
193
13. 12. 2020
194
13. 12. 2020
195
13. 12. 2020
196
13. 12. 2020
 
Písmom „kurzíva“ sú oznaené trate bez osobnej dopravy!
Znaky pouité v cestovnom poriadku: TU
Prehad SC, rjx, EC, IC, EN, RJ, Ex, R, RR, vlakov: TU
Zoznam staníc: TU
Zoznam staníc s mobilnou zdvíhacou plošinou: TU
Kompletný KCP ZSSK: TU
Príjemnú cestu!
 
Napriek našej snahe zabezpei funknos odkazov, môe sa sta, e niektorý odkaz nebude fungova správne. V takom prípade nás láskavo kontaktujte prostredníctvom Kontaktného formulára a na chybu nás upozornite. akujeme!
 
Zdroj: ZSSK SR

Svisiace lnky:
Vluky na tratiach SR sNAD (28.03.2021)


Home