Infoblok
IP adresa: 44.212.94.18
Dátum: 28. 11. 2023
Čas: 09:45
Meniny má: Henrieta
Zajtra: Vratko
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2019
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1792
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2066
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1835
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2255
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1927
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2063
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2054
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1875
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1947
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Zoznam článkov

Počet zobrazených článkov: 15 (z celkom 21 nájdených)

 [ 1 ]   2  | »
Dopravná politika

Národný program reforiem SR 2018

Národný program reforiem SR 2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) vypracovalo národný program reforiem pre rok 2018. Tu je zverejnená skrátená časť tohto materiálu, ktorá sa dotýka železníc a železničnej dopravy. Kompletný materiál je zverejnený na stránke MF SR.

 

Autor: admin | Dňa: 06. 05. 2018 | 4448x prečítané | Diskusia: 0
Dopravná politika

Návrh na realizáciu opatrení v železničnej osobnej doprave

Návrh na realizáciu opatrení v železničnej osobnej doprave
Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní schválila už vopred avizovaný a kontroverznú diskusiu vyvolávajúci politický návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave. Napriek tomu, že materiál je pomerne „riedky“, obsahuje informácie, ktoré môžu byť užitočné pre tých, ktorých sa opatrenia týkajú. Z tohto dôvodu tu zverejňujeme kompletný vládou schválený materiál.

Autor: admin | Dňa: 22. 10. 2014 | 7419x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: rokovania
Dopravná politika

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo materiál „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“. Materiál zahŕňa všetky druhy dopravy, cestnú, železničnú, vodnú a leteckú, z tohto dôvodu je príliš rozsiahly. Ja som tento materiál upravil tak, že obsahuje informácie týkajúce sa predovšetkým železničnej dopravy. Zároveň som vynechal niektoré časti, ktoré sú síce zaujímavé, ale majú informatívny charakter a boli už zverejnené v iných materiáloch. Kompletný materiál je dostupný na portáli právnych predpisov.

Autor: admin | Dňa: 28. 07. 2013 | 12580x prečítané | Diskusia: 1 | Zdroj: justice.gov
Dopravná politika

Informácia KPFS o štrajkovej pohotovosti

Informácia KPFS o štrajkovej pohotovosti
Federácia strojvodcov vyhlásila dňa 29. 12. 2011  štrajkovú pohotovosť. O dôvodoch, ktoré nás k tomuto kroku viedli, sme informovali generálnych riaditeľov ZSSK CARGO a ZSSK a následne na tlačovej besede aj zástupcov médií.
 

Autor: admin | Dňa: 03. 01. 2012 | 7882x prečítané | Diskusia: 1 | Zdroj: fskosice
Dopravná politika

Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách

Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách
Vláda SR na dnešnom zasadaní prerokovala materiál „Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách“, ktorý vypracovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V záverečnej časti materiálu je uvedený postup pri zavádzaní integrovaných dopravných systémov (IDS). Materiál vláda vzala na vedomie; teda neuložila ministrom žiadne konkrétne úlohy (zrejme z dôvodu konania predčasných volieb) pri zavádzaní IDS.

Autor: admin | Dňa: 14. 12. 2011 | 11538x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: ROKOVANIA
Dopravná politika

Zmeny v orgánoch ŽSR od 1. novembra 2011

Zmeny v orgánoch ŽSR od 1. novembra 2011
V septembri 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon, ktorým sa mení zákon č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 259/2001 Z. z. Prezident republiky zákon už podpísal, takže v najbližších dňoch bude zákon zverejnený v Zbierke zákonov. Účinnosť zákona je od 1. novembra 2011. Predmetom schválenej novely je zmena v orgánoch ŽSR.

Autor: Peter | Dňa: 06. 10. 2011 | 8940x prečítané | Diskusia: 1
Dopravná politika

Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014

Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do pripomienkového konania materiál „Program modernizácie železničnej infraštruktúry na roky 2011- 2014. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Vzhľadom na neakceptovateľne vysoké predpokladané realizačné náklady materiál odporúča prehodnotiť projektovaný koncept modernizácie úseku Liptovský Mikuláš – Kysak.

Autor: admin | Dňa: 20. 09. 2011 | 17987x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: justice.gov
Dopravná politika

Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu

Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu
Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania materiál „Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu. Medzi tieto podniky patria Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Informácie o poslednej menovanej spoločnosti pravdepodobne z dôvodov pripravovanej privatizácie nie sú uvedené. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Upravený materiál je zverejnený tu, obsahuje informácie o hospodárení len ŽSR a ZSSK, vrátane príloh.

Autor: admin | Dňa: 20. 09. 2011 | 8117x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: justice.gov
Dopravná politika

Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK

Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK
Dnes bol na rokovanie vlády predložený informatívny materiál pod názvom Správa o stave plnenia projektov modernizácie a rozvoja mobilného parku Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK). Materiál obsahuje chronologický prehľad o investíciách do modernizácie a rozvoja mobilného parku ZSSK, ktoré môžu byť pre záujemcov o železnice užitočné.  

Autor: admin | Dňa: 25. 05. 2011 | 13189x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: ROKOVANIA | Fotoalbum k článku
Dopravná politika

Na železniciach bude 27. mája 2011 výstražný štrajk!

Na železniciach bude 27. mája 2011 výstražný štrajk!
Vzhľadom na vývoj železníc na Slovensku sa Odborové centrály združené v Zväze Odborových Organizácií v Železničnej doprave rozhodli pre razantnejší krok. Štrajkové výbory Federácie strojvodcov (FS SR) a Odborová organizácia výpravcov a dispečerov (OAVD) sa dohodli, že v piatok 27. mája 2011 v čase od 14:50 do 15:50 h bude zastavená všetka železničná doprava tam, kde budú v službe členovia FS SR a OAVD! Aktualizované 26.5.2011: OAVD nejde do štrajku!

Autor: admin | Dňa: 25. 05. 2011 | 11684x prečítané | Diskusia: 1 | Zdroj: OAVD
Dopravná politika

Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry

Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo materiál s uvedeným názvom, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády. Správa obsahuje vyhodnotenie programu z hľadiska stavu prípravy a realizácie stavieb v roku 2010 vrátane finančného plnenia v členení podľa zdrojov financovania. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

Autor: admin | Dňa: 27. 04. 2011 | 11216x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: JUSTICE.GOV
Dopravná politika

Program revitalizácie železničných spoločností

Program revitalizácie železničných spoločností
Do pripomienkového konania bol predložený očakávaný materiál týkajúci sa revitalizácie krachujúcich slovenských železničných spoločností. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov. Po pripomienkovom konaní by materiál mal byť predložený na rokovanie vlády. Materiál neprekvapil. Prepúšťanie, rušenie tratí, obmedzovanie vlakových spojov na jednej strane a na strane druhej peniaze od štátu navyše a odklad splácania starých dlhov. To je v skratke hlavný zmysel materiálu.

Autor: admin | Dňa: 03. 03. 2011 | 12095x prečítané | Diskusia: 5 | Zdroj: justice.gov
Dopravná politika

Analýza fungovania železničných spoločností ŽSR, ZSCS, ZSSK

Analýza fungovania železničných spoločností ŽSR, ZSCS, ZSSK
BRATISLAVA 19. januára 2011 (UV SR) – Vláda SR dnes na rokovaní schválila materiál „Analýzafungovania spoločností Železnice Slovenskej republiy, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. Materiál je rozsiahly a poskytuje ucelený pohľad na vývoj všetkých troch železničných spoločností. Materiál je doplnený tromi prílohami, ktoré obsahujú zhodnotenie ekonomického ich vývoja za obdobie rokov 2005 – 2010. Kompletný materiál je zverejnený na stránke úradu vlády SR.

Autor: admin | Dňa: 19. 01. 2011 | 26850x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: ROKOVANIA
Dopravná politika

Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava

Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava
BRATISLAVA 30. december 2010 (MDVRR SR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a železničný dopravca RegioJet, člen významnej stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na trase Komárno - Bratislava, a to s platnosťou od marca 2012. (tlačová správa)

Autor: admin | Dňa: 30. 12. 2010 | 52903x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: TELECOM.GOV
Dopravná politika

Minister Ján Figeľ podpísal nové zmluvy so železničnými spoločnosťami

Minister Ján Figeľ podpísal nové zmluvy so železničnými spoločnosťami
BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ŽSSK) a so Železnicami SR (ŽSR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi železničnými spoločnosťami ročné, resp. trojročné zmluvy, teraz sa v prípade ŽSSK prechádza na 10-ročný a pri ŽSR na 3-ročný zmluvný vzťah.

Autor: admin | Dňa: 27. 12. 2010 | 8344x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: TELECOM.GOV
 [ 1 ]   2  | »

 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018