Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info - Rozšírené vyhľadávanie
 Infoblok
IP adresa: 3.237.31.191
Dátum: 21. 09. 2023
Čas: 13:49
Meniny má: Matúš
Zajtra: MĂłric
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Zoznam článkov

Počet zobrazených článkov: 12 (z celkom 12 nájdených)

Rôzne informácie

Mechanické závory v Hačave zanikli

Mechanické závory v Hačave zanikli
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) koncom januára zverejnili informáciu o výluke na trati 174 v úseku Hnúšťa – Tisovec. Dôvodom výluky bola aktivácia nového priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ). V Hačave išlo o tri priecestia, ktoré boli dovtedy zabezpečené mechanickými priecestnými zariadeniami (PZM). Boli to mechanické závory s jednodrôtovým ovládaním. Na tento skvost železničného stredoveku som sa bol dávnejšie pozrieť.

Autor: Peter | Dňa: 19. 02. 2018 | 31247x prečítané | Diskusia: 0 | Fotoalbum k článku
Rôzne informácie

Líniový vlakový zabezpečovač

Líniový vlakový zabezpečovač
Zabezpečovacie zariadenia určené pre železničnú dopravu sa vyvíjali od vzniku železníc. Ich účelom bolo pochopiteľne zvýšenie bezpečnosti, ale aj zvýšenie komfortu obsluhy a pod. V bývalom Československu boli vyvinuté viaceré typy vlakových zabezpečovačov a Československé štátne dráhy (ČSD) v rozsiahlej miere zaviedli líniový vlakový zabezpečovač (VZ), ktorý vyvinul Výzkumný ústav dopravní v Prahe v rokoch 1953 až 1960. Čo je to VZ, aký je princíp jeho činnosti a k čomu slúži? Líniový VZ sa používa na tratiach ŽSR dodnes.

Autor: Peter | Dňa: 22. 02. 2016 | 10419x prečítané | Diskusia: 0
Rôzne informácie

Železnice na Slovensku v číslach (2.)

Železnice na Slovensku v číslach (2.)
Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

Autor: admin | Dňa: 14. 01. 2015 | 6928x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: zsr
Rôzne informácie

Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí

Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania materiál „Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí“. Cieľom materiálu je navrhnúť riešenia a opatrenia na zníženie počtu nezabezpečených priecestí, nahradiť na vybraných priecestiach úrovňové križovanie cestnej komunikácie a železničnej trate mimoúrovňovým a legislatívne upraviť vzťahy medzi manažérom infraštruktúry a dotknutými subjektmi.

Autor: admin | Dňa: 03. 07. 2013 | 16434x prečítané | Diskusia: 0 | Zdroj: justice.gov
Rôzne informácie

Historický kalendár (1.)

Historický kalendár (1.)
kalendári dejín železníc na Slovensku na dnešný deň pripadá tiež jedna udalosť z roku 1961. Dnes uplynulo 52 rokov odvtedy, čo bola zelektrifikovaná celá trať z Košíc do Žiliny. Posledným úsekom bol úsek trate z Košíc do Margecian. V krátkom článku si pripomeňme túto udalosť.

Autor: Peter | Dňa: 01. 06. 2013 | 79150x prečítané | Diskusia: 0
Rôzne informácie

Železničné (dráhové) tunely na Slovensku

Železničné (dráhové) tunely na Slovensku
Na železničných tratiach je podľa údajov ŽSR 76 tunelov, z toho 69 je jednokoľajných a 7 dvojkoľajných. Existujú aj ďalšie tunely, ktoré z dôvodu preloženia trate alebo jej zrušenia už nie sú využívané pre železničnú dopravu. Na Slovensku máme aj nedokončené trate, na ktorých boli vybudované tiež tunely. Okrem toho sa plánuje výstavba nových tunelov. V prevádzke je tiež jediný tunel pre električky, ktorý bol v Bratislave vybudovaný pod hradom a pôvodne slúžil cestnej doprave. Posledným budovaným tunelom je Turecký vrch, ktorý by mal byť do prevádzky uvedený v apríli 2013. Stručný prehľad existujúcich, plánovaných aj zaniknutých tunelov je spracovaný v tabuľke.

Autor: Peter | Dňa: 23. 01. 2012 | 19520x prečítané | Diskusia: 6 | Zdroj: zsr
Rôzne informácie

Automatický blok (autoblok)

Automatický blok (autoblok)
Na železničných tratiach premávajú rôzne vlaky. Sú to osobné vlaky a rýchliky, nákladné vlaky, pracovné vlaky a napr. tiež rušňové vlaky. Všetky vlaky jazdia po koľajach. Na jednej koľaji sa však nemôžu ani predbiehať, ani križovať a nemôžu jazdiť ani podľa rozhľadu. Rôzne vlaky majú aj rôznu rýchlosť. Z týchto dôvodov sa musí jazda vlakov organizovať. Pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy sa používajú zabezpečovacie zariadenia. Jedno z nich je automatický blok (autoblok), ktorý patrí medzi najdokonalejšie traťové zabezpečovacie zariadenia. Ako vlastne autoblok pracuje?

Autor: Peter | Dňa: 23. 07. 2011 | 19301x prečítané | Diskusia: 0
Rôzne informácie

Mechanické závory na slovenských tratiach

Mechanické závory na slovenských tratiach
Pri mojom putovaní po slovenských železničných tratiach nachádzam rôzne technické zaujímavosti. Medzi ne podľa mňa patria aj mechanické závory, i keď sa to niekomu nemusí pozdávať. No posúďte sami, aké vlastne mechanické závory sú. 

Autor: Peter | Dňa: 13. 04. 2011 | 19525x prečítané | Diskusia: 1 | Fotoalbum k článku
Rôzne informácie

Železnice na Slovensku v číslach

Železnice na Slovensku v číslach
Železnice na území Slovenska majú viac ako 160 ročnú tradíciu. Začali vznikať prvej polovici 19. storočia. Od tej doby železničné trate na Slovensku nielen vznikali, ale i zanikali. To, akú dĺžku má železničná sieť na Slovensku a niektoré ďalšie základné údaje o slovenských železniciach sú uvedené v článku. Údaje budú priebežne dopĺňané, v závislosti od zmien, ktorými železnice prechádzajú. Ide nielen o modernizáciu železničných tratí, výstavbu nových mostov, tunelov a pod., ale žiaľ aj o rušenie železničných tratí.

Autor: Peter | Dňa: 23. 03. 2011 | 20336x prečítané | Diskusia: 0
Rôzne informácie

Koľajový zvršok (1.) – koľajnice, podvaly

Koľajový zvršok (1.) – koľajnice, podvaly
Železnica to nie sú len vlaky, ktorými ľudia cestujú, prepravujú sa tovary, či iné predmety. Železnica to sú aj trate, po ktorých vlaky premávajú. V sérii krátkych článkov si priblížime výstavbu tratí po technickej stránke a to od prvopočiatkov až do súčasnosti. Prvá časť je venovaná koľajniciam a podvalom, ktoré sú súčasťou železničného zvršku.  

Autor: Peter | Dňa: 24. 11. 2010 | 59114x prečítané | Diskusia: 3
Rôzne informácie

Elektrifikovať železničné trate, alebo nie?

Elektrifikovať železničné trate, alebo nie?
Nasledujúci článok je krátkym zamyslením nad uvedenou otázkou. Nechcem však vyjadriť len svoj osobný názor, ale pri hľadaní odpovede budem vychádzať z odbornej literatúry, z porovnania prevádzky na elektrifikovanej a neelektrifikovanej trati a porovnania konštrukcie a prevádzky hnacích koľajových vozidiel.

Autor: Peter | Dňa: 28. 07. 2010 | 12251x prečítané | Diskusia: 0
Rôzne informácie

Napájanie elektrifikovaných železničných tratí a elektrické trakčné zariadenia v skratke

Napájanie elektrifikovaných železničných tratí a elektrické trakčné zariadenia v skratke
  Trakčné napájacie stanice (meniarne a transformátorové stanice, resp. transformátorovne) slúžia pre úpravu napájacieho napätia spravidla trojfázovej prúdovej sústavy VVN alebo VN na trakčnú napájaciu prúdovú sústavu (TNPS) vhodnú pre napájanie elektrických hnacích dráhových vozidiel. Trakčné vedenie je pevné elektrické zariadenie, ktoré slúži pre privedenie elektrickej energie do hnacieho dráhového vozidla (HDV) z trakčných napájacích staníc.

Autor: Peter | Dňa: 11. 11. 2008 | 33227x prečítané | Diskusia: 0

 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018