Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
V Rožňave pribudne nové priecestie
Peter, 10.10.2016 (8965 prečítané)

Na výjazdovom rokovaní vlády v Rožňave dňa 14. septembra 2016 bol nastolený aj problém príjazdovej cesty do tunajšieho priemyselného parku, ktorý bol vybudovaný ešte v roku 2010. Príjazdová cesta do parku bola síce naprojektovaná a do parku mala viesť priamo z cesty I/67, no doteraz nebola vybudovaná a preto do priemyselného parku chodia nákladné autá cez miestne časti Rožňava–Baňa a Nadabula, čo znepríjemňuje život obyvateľom.

Naprojektovaná príjazdová cesta však vedie cez železničnú trať 167 z Rožňavy do Dobšinej, preto okrem cesty je potrebné vybudovať aj železničné priecestie. Priecestie tu existuje aj dnes (malo by ísť o priecestie v km 47,856), no toto nespĺňa požadované parametre. Z tohto dôvodu má Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2017 zabezpečiť výstavbu príjazdovej cesty. Výstavbu železničného priecestia a zabezpečovacieho zariadenia so svetelnou signalizáciou budú realizovať Železnice Slovenskej republiky. Celkové stavebné náklady sa predpokladajú vo výške 900 tisíc euro, z toho polovica by mala ísť na výstavbu železničného priecestia a signalizácie.
 
Mapka lokality
Trať 167
 
Existujúce priecestie-nepriecestie
Trať 167
 
Drevená výplň
Trať 167
 
Dtto
Trať 167
 
Pohľad smerom k ceste I/67
Trať 167
 
Napojenie na cestu I/67
Trať 167
 
Cesta-necesta za priecestím končí
Trať 167
 
Odvodňovací kanál
Trať 167
 
Pohľad na existujúce priecestie
Trať 167
 
Nové PZZ bude so svetelnou signalizáciou
Trať 167
 
Cesta je zahataná, chýba napojenie na komunikáciu v priemyselnom parku
Trať 167
 
Celkový pohľad na súčasný stav
Trať 167
V článku boli použité informácie z verejných zdrojov. Text a foto: © autor

 

Súvisiace články:
Magda sa vybrala do Betliara (22.10.2013)
Magda v púpave (19.05.2013)
Do Dobšinej opäť išiel Gemerský expres (30.07.2012)
Gemerská strela zamierila opäť v Dobšinej (27.10.2011)
Železničná stanica Dobšiná (07.02.2010)


Home