Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Trať 110a: Devínske Jazero - Stupava
Peter, 25.06.2008 (24633 prečítané)

  Jednokoľajná miestna železničná trať 110a:   Devínske Jazero - Stupava

 Na verejnosť prenikli informácie o rozhodnutí Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR zo dňa 25.3.2008, ktorým zrušilo trať Odb. Devínske Jazero – Stupava. To je vhodná príležitosť na malú spomienku na túto krátku trať.

Rozchod trate (mm):

1435

 

Úsek trate:

V prevádzke od:

Devínske Jazero – Stupava

1.5.1891

Devínska Nová Ves – Kúty

27.10.1891

 

Osobná doprava zastavená:

Od:

Devínske Jazero – Stupava

27.5.1979

 

Trať zrušená:

Od:

 

25.3.2008

 

km

Železničné stanice a zastávky

km

0

Odb Devínske Jazero z 110

6

17

Bratislava hl.st . 110

 

47

Kúty 110

 

65

Břeclav ČD 110

 

2

Stupava zastávka z

4

4,942

most ponad diaľnicu D2

 

6

Stupava

0

Zmeny názvov staníc:

 

 

Súčasný názov:

Predchádzajúci názov:

Stupava

Stupava-Mást

Táto stránka sa priebežne aktualizuje!

Dátum poslednej zmeny: 25. apríla 2008

 
Stručný popis trate:
 
Železničnú trať z Devínskeho Jazera do Stupavy začali stavať roku 1889 spoločne s traťou z Devínskej Novej Vsi do Kútov. Trať do Kútov odovzdali do prevádzky 27.10.1891. Údaje o uvedení do prevádzky trate z Devínskeho Jazera do Stupavy sú rozdielne, ale je pravdepodobné, že to bolo už 1.5.1891. Takže tento rok sa trať papierovo nedožila svojich 117. narodenín, aj keď fyzicky zatiaľ existuje.
 
Orientačná mapa


Trať do Stupavy odbočuje z hlavnej trate 110 v Devínskom Jazere. O tejto stanici, resp. odbočke, som tu uviedol nejaké informácie a tiež fotografie, na ktorých je zachytený stav odbočujúcej trate do Stupavy. Trať má za Devínskym Jazerom mierne stúpanie a následne sa stáča doprava, smerom na východ.

Výpravná budova od koľajiska


Výpravná budova z ulice

V km 4,972 premosťuje diaľnicu D2 jednokoľajný most s rozpätiami 14,45 + 28,90 + 14,45 m. Železobetónová monolitická doska hrúbky 205 mm je uložená na hornej pásnici spojitého hlavného nosníka skriňového prierezu s výškou 1300mm a šírkou 1520mm (osová vzdialenosť koľajníc). Koľajnice sú uložené na priebežných zabetónovaných oceľových doskách pripojených na hornú pásnicu skriňového prierezu predpätými vysokopevnostnými skrutkami, ktoré so skrutkami v medzikoľajnicovom priestore zabezpečujú spriahnutie železobetónovej dosky s nosníkom trením. Most sa zmontoval z troch dielcov dĺžky asi 20m a hmotnosti asi 30t v priamej polohe. Uložený je na zváraných ložiskách a na krajných podperách je kotvený ťahadlami, ktoré zabraňujú jeho nadvihnutiu pri montáži a prevádzke a stabilizujú ho proti prevrhnutiu. Nosná konštrukcia je z ocele 11375. Spotrebovalo sa 103,6t ocele, t.j. 1,79 t.m-1. Doska sa betónovala do dreveného debnenia priskrutkovaného na oceľovú konštrukciu. (KOUTNÝ Juraj: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985, alfa, 1989)

Most ponad diaľnicu D2


Začiatky železničnej dopravy dnes vyvolávajú úsmev na tvári, pretože ľudia sa kedysi báli vlakov, nedôverovali a nemali záujem cestovať vlakmi. Preto im železnica ako reklamný ťah ponúkala cestovanie zadarmo. Okrem osobnej dopravy tu bola aj nákladná doprava a zo Stupavy sa vozil cement, drevo a poľnohospodárske a potravinárske tovary. Na jeseň sa tu nakladala Stupavská kapusta, ktorá sa vozila až do Viedne, ale okrem surovej kapusty sa vozila aj kvasená kapusta. Tradícia pestovania kapusty bola impulzom pre vznik Dna zelá, ktorý sa tu koná každoročne od roku 1997.

Vlak s kapustou do Viedne (zdroj 2)


Posledný parný vlak tu išiel 25.5.1967. Parná trakcia bola nahradená motorovou. Žiaľ, už niekoľko rokov na tejto trati železničná doprava prakticky neexistuje. Osobná železničná doprava bola zastavená už 27.5.1979 a nákladná niekoľko rokov po nej.

Pramene:  
  1. Vojtech Erdélyi, Jozef Mader: Stupava, Kapitoly z miestnych dejín, Stupava, 1969,
  2. Anton Hrnko: Stupava - potulky históriou, Albert Merenčin, vydavateľstvo PT. 
Fotografie zo zrušenej železničnej stanice v Stupave si môžete pozrieť vo fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Železničná trať do Stupavy zanikla (13.05.2012)


Home