Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.07. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Železničná trať do Stupavy zanikla
Peter, 13.05.2012 (22017 prečítané)

Nedávno sme Vás informovali o prebiehajúcej rekonštrukcii 1. traťovej koľaji medzi Devínskou Novou Vsou a Devínskym Jazerom. V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a práce na montáži trolejového vedenia. Devínske Jazero bolo odbočkou pre trať do Stupavy. Trať Devínske Jazero – Stupava bola „de iure“ zrušená rozhodnutím ministerstva dopravy z 25. marca 2008. Tento víkend bol pre cca 6,5 kilometrov dlhú trať posledný. Trať bola fyzicky zlikvidovaná, teda zanikla aj „de facto“. Posledné okamihy jej existencie sa mi podarilo zachytiť v piatok a včera.

V súvislosti so spomínanými rekonštrukčnými prácami došlo k zásahu aj do koľajiska odbočky Devínske Jazero. V priestore koľaje č. 4 boli vybudované nové podpery pre trolejové stĺpy. Železnice Slovenskej republiky vzhľadom na rozhodnutie o zrušení trate do Stupavy plánujú odbočku zrušiť. Z tohto dôvodu už bola zrušená jednostranná koľajová spojka medzi traťovými koľajami 1 a 2. Zatiaľ je odbočka zaústená výhybkami 3 a 4 do druhej traťovej koľaji. O odbočke Devínske Jazero pripravím neskôr samostatný článok. Teraz sa venujme zrušenej trati do Stupavy.
 
Koľaje v stanici Stupava boli v piatok poobede takmer všetky vytrhané, zostali tu zatiaľ výhybky. Tiež na viacerých priecestiach zostali časti koľají, aby nedošlo k poškodeniu a k znefunkčneniu cestnej premávky. Koľaj bola vytrhaná už takmer po chatársku oblasť pri Devínskom Jazere.
 
V sobotu likvidačné práce pokračovali. Koľajové polia sa vytrhávajú pomocou špeciálneho zdvíhacieho zariadenie, ktorého jedna časť sa pohybuje na koľaji, druhá, motorová, je hybridná. Likvidovaná trať bola rozdelená na jednotlivé úseky, koľajnice boli rozpílené a boli v nich navŕtané otvory. Otvory slúžia pre upevnenie ťažného a narážiaceho ústrojenstva. Po vytrhnutí koľajové poľa je toto uložené na špeciálne podvozky. Týmto spôsobom likvidácia trate napreduje pomerne rýchlo. V sobotu zostávalo zlikvidovať posledných niekoľko sto metrov pred vchodovým návestidlom odbočky Devínske Jazero. Likvidáciu vykonávala tá istá spoločnosť, Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s., ktorá rekonštruovala trať medzi Devínskym Jazerom a Devínskou Novou Vsou. Pred samotnou likvidáciou bola trať najprv očistená od náletových drevín, aby mohla na trať vyjsť „likvidačná“ technika.  
 
Stanica Stupava
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajisko bez koľají...
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Výhybky pred likvidáciou
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Priecestie pred stanicou
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Výhybka k vlečke čaká na likvidáciu
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ďaľšie priecestie (šípka označuje predchádzajúcu výhybku)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Trať Devínske Jazero – Stupava - pred Devínskym Jazerom
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Likvidačná "hybridná" technika
(pokladač koľajových polí PKP-25/20)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Žeriav vytrhne koľajové pole zo zeme a uloží na špeciálne železničné podvozky
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Z opačnej strany
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajnice sú rozpílené 
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Špeciálne železničné podvozky vz. 53 pripravené vedľa likvidovanej trati
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Koľajové polia uložené na železničných podvozkoch
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Detail uloženia na podvozok
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ťažné a narážacie ústrojenstvo - tzv. prsia
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Detailný pohľad 
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Rosnička na čele vlaku s koľajovými poliami
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Ďalšia hybridná koľajovo-cestná technika
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Vchodové návestidlo (vypnuté)
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Návestidlo z opačnej strany, naľavo trať 110 - smer Kúty
 Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Devínske Jazero - nové trolejové stĺpy v priestore koľaji č. 4
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Odchodové návestidlo S6 - smer Bratislava
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Nové trolejové stĺpy v priestore koľaji č. 4
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Betónové pätky trolejových stĺpov
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Návestidlá, ktoré doslúžili
Likvidácia trate Devínske Jazero - Stupava
 
Okolie Devínskeho Jazera na historickej mapke z čias Rakúsko-Uhorska
Mapka
  
Železnice Slovenskej republiky rokovali s mestom Stupava o prevode výpravnej budovy s priľahlým pozemkom na mesto. Niet pochýb, že o pozemky po zrušenej stanici bude záujem. Horšie na tom môže byť samotná výpravná budova, ktorá je do značnej miery zdevastovaná. O jej budúcnosti bude pravdepodobne rozhodovať mesto Stupava. V priestore zrušenej trate Železnice Slovenskej republiky uvažujú s vybudovaním cyklistického chodníka. Jeden cyklistický chodník zo Stupavy k Morave však už je vybudovaný v blízkosti zrušenej trate.
 
Trať Devínske Jazero – Stupava vznikla v roku 1891. V časoch svojej najväčšej slávy bola pred odbočkou Devínske Jazero vybudovaná aj trať od Marcheggu, takže vlaky do Viedne nechodili úvraťou cez Devínsku Novú Ves, ale priamo. Osobná doprava na nej bola zastavená v roku 1979, papierovo bola zrušená v roku 2008. Viac fotografií z likvidácie trate je vo fotoalbume. Foto: © autor.

Súvisiace články:
Trať 110a: Devínske Jazero - Stupava (25.06.2008)


Home