Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou
Peter, 08.02.2008 (32307 prečítané)

V prvej časti som uviedol zopár informácií a fotografií zo Slavošoviec. Boli to fotografie niektorých stavieb nedostavanej trate a tiež tunela pod Homôlkou. V tejto časti sa spoločne pozrieme do Kopráša, na druhú stranu tunela pod Homôlkou, ktorý je, resp. mal byť najdlhším tunelom na tratiach známych ako Gemerské spojky.

Tunel pod Homôlkou bol vybudovaný na traťovom úseku Slavošovce - Lubeník (Chyžnian Voda), ktorého stavebná dĺžka mala byť 14,842 kilometrov. Dĺžka tunela je cca 2400 metrov, aj keď sa niekde uvádzajú aj iné údaje, napr. 2750 metrov. Tunel neleží v priamke, ale je postavený v dvoch oblúkoch. K miestu vstupu do tunela je možné prísť po lesnej ceste so spevneným povrchom z obce Kopráš aj autom. Pred pár rokmi bol vstup do tunela na koprášskej strane zaplavený nánosom zeminy, bahna a vody, takže prejsť cezeň bolo problematické. Ešte predtým však bola situácia iná, tunel bol priechodzí a ľudia cezeň prechádzali na bicykloch, či motorkách. Skrátili si tak cestu zo Slavošoviec do Jelšavy alebo Revúcej aj viac ako o polovicu. Už asi dva roky tunajšia miestna samospráva vykonáva činnosti, ktorých výsledok je zreteľný aj na fotografiách.

Ak pôjdete po spomínanej lesnej ceste, narazíte po ľavej strane na túto odbočku poľnej cesty. Ste na mieste. Poľná cesta na fotografii pretína potok a pokračuje po nedobudovanom telese trate.


Ak sa chceme dostať k tunelu, treba ísť k tomuto vyčistenému priestoru, ktorý je medzi lesnou cestou a korytom potoka.


Tunel. Takto vyzerá vstup do tunela dnes, po vykonaných čistiacich prácach, ktoré tu prebiehajú. Na pravej strane je vidieť stekajúcu vodu, ktorá zaplavuje ústie tunela ešte aj dnes.


Do tunela je dnes možné vojsť bez problémov. Vľavo je vykopaný odtokový kanál, ktorým vyteká voda presakujúca cez tunelovú rúru a vtekajúca na slavošovskej strane.


Najlepšie je ísť k tunelu v čase vegetatívneho kľudu. Vtedy tu preniká najviac svetla a vo výhľade nebráni vegetácia. Na fotografii je zretelne vidieť, aké množstvo z nadložia nad tunelovou rúrou bolo splavené dažďom a lesným potokom. Je vidieť odkrytú tunelovú rúru na jej pravej strane.


Voda spôsobila eróziu pôdy na pravej strane tunela. V zimnom období tu zvykli byť ľadopády. No pri mojej zimnej návšteve tu nič také nebolo.


Pohľad do vnútra tunelovej rúry. Zimné slnko je nízko, takže osvetľuje prvé metre tunela.


Po vojdení do tunela je rozlúštená hádanka, kam sa podela voda, ktorá predtým zaplavovala vstup do tunela.


Nová ľadová jaskyňa na Slovensku. Žiaľ, voda si našla cestu a vteká do tunela tu, kde vďaka mrazu vytvára tieto ľadové ozdoby.


Pohľad smerom von tunela, vpravo je vidieť vykopaný odtokový kanál a bezpečnostný výstupok.


Eróziu spôsobujú aj stromy, ktoré vyrastajú tesne nad tunelom.


Pohľad na tunel z koryta potoka...


...ktorý v zime zamŕza a je možné po ňom chodiť.


Fotografie vstupu do tunela pod Homôlkou v Kopráši si môžete pozrieť fotoalbume.

Fotografie zo Slavošoviec si môžete pozrieť v tomto fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Tunel pod Homôlkou – 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerských spojkách: Revúca – Tisovec (územno-technická štúdia dostavby železničnej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom (07.12.2009)
Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách III.
Magnezitovce (Mníšany - Kopráš)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách I. – Slavošovce (07.02.2008)


Home