Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Putovanie po Gemerských spojkách V.: Revúca - tunel pod Dielikom
Peter, 07.12.2009 (23726 prečítané)

 Záujemcom o históriu našich železníc zrejme neušlo, že na stránkach magazínu Železničné.info chýba ešte jeden diel o výstavbe tratí známych ako Gemerské spojky. Je čas napraviť to. V nasledujúcom pokračovaní prejdeme úsek nedostavanej trate zo železničnej stanice Revúca, ležiacej na trati 165 Plešivec – Muráň, až k tunelu pod Dielikom a priblížime si niektoré zaujímavé objekty.

 Na úvod niekoľko faktov. Projekty a výstavbu zabezpečovala Stavebná správa Slovenských železníc v Brezne. Pochôdzka na trati z Revúcej do Tisovca bola 28.4.1941. Stavba železničnej trate Revúca – Tisovec bola rozdelená na tri stavebné úseky: 
  • prvý úsek bol od km 0 po km 7,633;
  • druhý úsek bol od km 7,633 po km 15,900;
  • tretí úsek od km 15,900 po km 19,872.
Železničná stanica Revúca 
Revúca
 
Na trati boli plánované dve stanice v Revúcej a Tisovci, jedna zastávka Revúca kúpele v km 2,07 a jedna výhybňa v km 8,48 Muránska Lehota. Trať bola projektovaná na rýchlosť 80 km/h s minimálnymi polomermi oblúkov 350 m. Naše putovanie začneme v stanici Revúca ležiacej (km 31,931) na trati Plešivec – Muráň (165). Koľajisko stanice bolo v súvislosti s výstavbou novej trate prestavané a postavený bol nový sklad s rampou. Zároveň bol postavený cestný nadjazd s dvoma otvormi (km 0,400), jeden otvor je nad traťou 165 do Muráňa a druhý nad nedostavanou traťou do Tisovca.
 
Cestný nadjazd (km 0,400)
jeden otvor pre trať do Tisovca a druhý do Muráňa
Revúca   Revúca
 
Po krátkej chôdzi prechádzame prvým menším mostom (km 0,510), trať prechádza oblúkom (R=400 m) a prichádzame k ďalšiemu železo-betónovému mostu s tromi otvormi 2x14+30 m (km 0,675) s nad riekou Muráň.
 
Železobetónový most (km 0,675) nad riekou Muráň leží v oblúku
(vpravo sa vlieva potok Vzdychava do riečky Muráň)
Revúca   Revúca
 
Pokračujeme násypom nedostavanej trate prichádzame k ľavému oblúku, tu sú na trati ďalšie dva menšie mosty. Pokračujeme ďalej a prichádzame k miestu plánovanej zastávky Revúca kúpele (km 2,070). Hneď za ňou je železničný oceľový most dlhý 11,5 m (km 2,125). Trať za mostom pokračuje stále v priamom smere a blížime sa k lesu. Trať má od nášho východzieho bodu zo stanice Revúca stúpanie od 15,4 do 17,0 ‰.
 
      Železničný most (km 1,277)            Oceľový most dlhý 11,5 m (km 2,125)
Revúca   Revúca kúpele
  
 Tu mala byť zastávka Revúca kúpele (smer žst. Revúca)
Gemerské spojky
 
Pokračujeme po telese trate, ktorá ide úpätím pohoria. Prechádzame ľavým (R=350 m) a v zápätí pravým oblúkom (R=500 m). Niektoré úseky trate slúžia ako lesná cesta.
 
Klenutý most (km 3,350)                         Trať ide podhorím a stúpa
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Rúrový priepust                            Vysoký zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Blížime sa k miestu, kde po ľavej strane je vysoký zárubný múr a hneď za ním je ďalší nedokončený oceľový most (km 3,250) dlhý 42 m. Po prejdení údolia pokračujeme priamym smerom po násype trate, v ktorom je klenutý most (km 3,350) so svetlosťou 3,0 m. Trať vedie lesným porastom a stále stúpa. Nasleduje ľavý oblúk, (R=350 m), a po prejdení krátkeho priameho úseku opäť ľavý oblúk (R=500 m), krátky priamy úsek a opäť ľavý oblúk (R=350 m), ktorý vzápätí strieda oblúk pravý (R=500 m).
 
Oporné múry 42 m dlhého nedokončeného oceľového mosta
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Ďalší klenbový priepust a menší zárubný múr
Gemerské spojky  Gemerské spojky
Násyp trate a časť nedokončeného cestného nadjazdu
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení necelých 2 km prichádzame k ďalšiemu nedokončenému oceľovému mostu (km 5,045), ktorý má dĺžku 60 m. Po pravej strane je pomedzi stromy vidieť v údolí obec Muránsku Dlhú Lúku.
 
Vľavo: trasu trate križuje poľná cesta pred mostom
Vpravo: oporný múr nedokončeného mosta (km 5,045) na revúckej strane
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Oporný múr nedokončeného mosta (km 5,045) na tisovskej strane
Gemerské spojky
 
Po prejdení údolia pokračujeme po trase trate. Približne o jeden kilometer ďalej je ďalší veľký nedokončený oceľový most (km 6,050), ktorý má dve polia s dĺžkou 14+38 m.
 
Vľavo: oporný múr mosta (km 6,050) 
Vpravo: po vysokom násype pokračuje trať ďalej do Tisovca
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Prostredný pilier mosta (km 6,050)
Gemerské spojky
 
Zemné teleso trate a viaceré mosty v druhom stavebnom úseku od km 7,633 neboli postavené, ich výstavba vôbec nezačala. V tomto úseku bola plánovaná aj výhybňa Muránska Lehota. Pred výhybňou mal byť postavený most s tromi poľami (39+45+39 m). Presunieme sa až pod sedlo Dielik, kde sa nachádzajú ďalšie stavby železnice. V km 12,150 je pekný klenbový železničný most so svetlou šírkou 5,0 m. Kúsok ďalej plánovanú trasu trate križuje štátna cesta II/531 (km 12,375). Od výhybne Muránska Lehota mala trať stúpanie od 15,3 do 17,0 ‰.
 
Vľavo: klenbový železničný most (km 12,150)
Vpravo: teleso trate smerom k ceste II/531 a k tunelu pod Dielikom
Gemerské spojky  Gemerské spojky
 
Po prejdení štátnej cesty pokračujeme po vyšliapanom chodníku, ktorý sa stáča doľava, a o chvíľu prichádzame k tunelu. Pred portálom sú po oboch stranách dlhé zárubné múry. Priestor je tu zarastený a značne vlhký. Tunel je postavený v priamom smere. V dĺžke 704,91 m má stúpanie 5 ‰, v km 13,295 dosahuje vrcholový bod trate 503,736 m n. m. Od vrcholového bodu má trať v tuneli dĺžke 1271,91 m klesanie 14,4 ‰. Tunel má na vstupe od revúckej strany namontovanú mrežovanú bránu. Keďže je tunel nepriechodný, našli si v ňom svoj domov počas zimných mesiacov netopiere.
 
Tunel pod Dielikom - revúcky portál a vysoké zárubné múry
Gemerské spojky
 
 Tunel pod Dielikom - na vchode je mrežovaná brána
Gemerské spojky
 
 Pohľad do tunelovej rúry - asi 2 km dlhý tunel je nepriechodný
Gemerské spojky
 
A to je koniec našeho spoločného putovania po Gemerských spojkách. Dobrou správou je, že aj keď sme v našom putovaní prešli takmer celé obe trate, Lubeník – Slavošovce a Revúca – Tisovec, informácie o gemerských nedostavaných tratiach sa budú na stránkach magazínu stále objavovať. Už blízkom období vyjde ďalší ucelený článok o nedostavanej železničnej trati Revúca – Tisovec.

Súvisiace články:
Tunel pod Homôlkou – 2014 (28.08.2014)
Putovanie po Gemerských spojkách: Revúca – Tisovec (územno-technická štúdia dostavby železničnej trate) (18.12.2009)
Putovanie po Gemerských spojkách IV.: Tisovec - tunel pod Dielikom (09.05.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách III.
Magnezitovce (Mníšany - Kopráš)
(18.02.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou (08.02.2008)
Putovanie po Gemerských spojkách I. – Slavošovce (07.02.2008)


Home