Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Trať Kvetoslavov – Šamorín by dnes oslávila 95 rokov
Peter, 23.12.2010 (62119 prečítané)

Dnes, 23. decembra 2010, si pripomíname 95. výročie uvedenia do prevádzky železničnej trate z Kvetoslavova do Šamorína. Táto naša pravdepodobne najkratšia železničná trať už neexistuje. Jej dĺžka bola necelých 5 km, podľa hkm stanica v Šamoríne ležala v polohe 4,620. Trať mala začiatok v stanici Kvetoslavov, ktorej predchádzajúci názov bol Úzor, resp. Úzsor, Úsor (ďalej len „Kvetoslavov“). Táto stanica leží na bývalej Miestnej železnici Bratislava – Komárno, dnes trati 131. S tým, čo zo zrušenej trate bolo možné vidieť v roku 2010 sa môžete oboznámiť v krátkej spomienkovej fotoreportáži.

Železničná stanica Kvetoslavov sa stala odbočnou pre trať do Šamorína v roku 1915. Pri tejto príležitosti bola stanica rozšírená a vybudované tu boli studne pre čerpanie vody do parných rušňov. Potrebné si je uvedomiť, že v roku 1914 vypukla 1. svetová vojna, teda trať bola otvorená počas nej. Historické pramene hovoria o tom, že na jej výstavbe sa podieľali aj vojenskí zajatci. Krátka trať viedla nenáročným terénom s minimálnym spádom a malým počtom oblúkov, takže s jej výstavbou z tohto hľadiska neboli väčšie problémy. Trať leží severojužnom smere.
 
Kvetoslavov – vlak NEx vchádza do stanice
 Kvetoslavov
 
Koncesiu pre výstavbu železničnej trate zo stanice Kvetoslavov do stanice Šamorín vydalo MO výnosom 31948 z roku 1915, pričom koncesionárom bola obec Šamorín. Celkové náklady na výstavbu dosiahli 530 tisíc korún. Trať mala v cestovných poriadkoch číselno-písmenové označenie napr. 31c, alebo 37c. 
 
Osobný vlak odchádza zo stanice Kvetoslavov 
Kvetoslavov
 
stanica Kvetoslavov
Kvetoslavov 
  
Osobná doprava bola na trati zastavená dňa 27. mája 1979. Neskôr, v roku 2001, bola trať úplne zrušená v rámci "Projektu transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR" z roku 2000.
 
Kvetoslavov – koniec trate do Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – opačný pohľad na trať zo Šamorína
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov – stanovište závorára bolo zrušené a nahradené automatickým PZZ
Kvetoslavov
 
Ešte aj v roku 2010 sa nájdu pozostatky tejto zrušenej železničnej trate, jednak v Kvetoslavove, jednak v Šamoríne. V Šamoríne dokonca stojí aj bývalá výpravná budova, žiaľ, či našťastie, je upravená na obytný domček, ktorý je obývaný. Pravdepodobne aj vďaka tomu prežila táto železničná historická budova zrušenie trate.
 
Kvetoslavov – priecestie na miestnej ceste
Kvetoslavov
 
trať Kvetoslavov – Šamorín
Kvetoslavov
 
Kvetoslavov
 
Zaujímavý článok o tejto zaniknutej trati napísal p. Tomáš Gerčák. K článku "Po stopách zrušenej trate Kvetoslavov – Šamorín" je pripojených aj viacero fotografií a máp.
 
Šamorín - severné zhlavie
Šamorín
 
Šamorín – južný pohľad na staničné koľaje
Šamorín
 
Šamorín – koľaje v burine - smer sever
Šamorín
  
Železničná trať nebola postavená samoúčelne, ale slúžila predovšetkým priemyslu v Šamoríne. Zo stanice viedlo viacero vlečkových koľají do tunajších priemyselných a poľnohospodárskych podnikov. Okrem toho tu chodilo aj dosť osobných vlakov, čo potvrdzujú cestovné poriadky z viacerých rokov.
 
Šamorín – bývalá výpravná budova
Šamorín  Šamorín
 
Šamorín - miesta po vlečkových koľajach
Šamorín
 
Šamorín - miesto po vlečkovej trati
Šamorín
 
Šamorín - vlečková koľaj, popri nej záhradky
Šamorín
 
Šamorín - staničné koľaje
Šamorín
 
Rozvoj automobilovej dopravy znamenal aj pre túto krátku trať definitívny koniec. Nevýhodou bolo tiež, že do stanice v Kvetoslavove bola trať zaústená do západného zhlavia, čím do Bratislavy vytvárala úvrať. Veľa sa hovorí o satelitných mestách v okolí Bratislavy, a ešte viac o problémoch v doprave, teda najmä automobilovej. Železničná stanica v Šamoríne ležala v blízkosti centra, takže pri použití vhodných motorových jednotiek by dnes ani úvrať v Kvetoslavove nebol neprekonateľný problém. Zatiaľ čo zvyšky tejto železničnej trate chátrajú, hľadajú sa financie na vybudovanie rýchlostnej komunikácie a napojenia na autami preplnené ulice Bratislavy.
 
Cestovné poriadky z viacerých rokov
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
Cestovný poriadok
0298_cp1964_37cb520
Cestovný poriadok
 
Škoda, že na stránkach mesta Šamorín som o tejto trati nenašiel ani zmienku. Záujemcom okrem uvedených prameňov odporúčam literatúru:  
  1. KUBÁČEK Jiří, Ing., CSc., a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999;
  2. HALFAR Richard, Ing. a kol.: Miestna trať Bratislava – Komárno, Albatros klub pri RD Bratislava hlavné, 2004.

Súvisiace články:
Nová zastávka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
Žlté vlaky na Žitnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komárno (04.03.2012)
Spoločnosť RegioJet zahájila skúšobné jazdy pre ľudí (26.02.2012)
Spoločnosť RegioJet pripravuje skúšobné jazdy pre ľudí (22.02.2012)
Rekonštrukcia trate Bratislava – Dunajská Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na výlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekonštrukcia železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda (13.09.2011)
Talentom na výlet do Komárna (04.05.2011)
Spoločnosť RegioJet usporiada prezentačné jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava (30.12.2010)
Trať 131: Bratislava Nové Mesto - Dunajská Streda - Komárno (27.09.2007)


Home