Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Most na trati 131 vo Vrakuni
Peter, 03.11.2013 (43808 prečítané)

Železničná trať z Bratislavy do Dunajskej Stredy bola do prevádzky uvedená 23. augusta 1895. Neskôr, 17. novembra 1896, bola prevádzka zahájená z Dunajskej Stredy do Komárna. Vo Vrakuni (predtým Verekňa) železničná trať pretína Malý Dunaj, ktorý spoločne s tokmi Dunaja a Váhu vytvára Žitný ostrov.

Súčasný most leží na jednokoľajnej trati ŽSR 131 z Bratislavy do Komárna v km 7,892. Oceľový most s hornou mostovkou má tri polia a jeho dĺžka podľa údajov ŽSR je 80,600 m. Na pravej strane v smere toku rieky Malý Dunaj je na moste umiestnená lávka pre peších. Súčasný most bol vybudovaný po skončení 2. svetovej vojny. Predchádzajúce mosty boli zničené, resp. poškodené.
 
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Pôvodný most na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy z roku 1895 postavený ako roštový na vysokých drevených bárkach mal celkovú dĺžku 170 m. V roku 1920 pri požiari zhorelo jeho päť polí, ktoré boli nahradené 10 m dlhými železnými provizóriami. Náklady na udržiavanie prevádzky schopného stavu tak veľkého provizórneho objektu boli vysoké, z tohto dôvodu sa správa štátnych dráh (ČSD) rozhodla nahradiť pôvodný most novým železným mostom, ktorý mal mať tri polia o veľkosti 18 + 38 + 18 m. Nové opory mosta boli umiestnené tak, aby nebola narušená prevádzka na trati. Výstavba nového mostu bola ukončená v roku 1925. Piliere mosta postavila f. Bratři Redlichové v Brně a železné konštrukcie dodala Spoločnosť pre stavbu mostov a strojov v Adamove. Nový most bol vybudovaný v roku 1925 s rozpätím nosných konštrukcií 19,90 + 40,10 + 19,90 m. Prvé a tretie pole malo konštrukciu s plnostennými hlavnými nosníkmi s hmotnosťou 2 x 30 t, v druhom poli bola položená nová priehradová konštrukcia hlavných nosníkov so spodnou mostovkou s hmotnosťou 107 t.
 
Výstavba nového mosta v roku 1925
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Budovanie podpery
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
  
Na sklonku 2. svetovej vojny bol most nad Malým Dunajom zničený ustupujúcim nemeckým vojskom. Kovová konštrukcia mosta sa zrútila do koryta rieky a zničené piliere neumožňovali výstavbu nového mosta v jeho osi. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o výstavbe provizórneho mostného telesa ležiaceho mimo os pôvodného mosta. Vojnovými udalosťami bolo poškodených a zničených množstvo železničných mostov. Prioritou sa však stalo zásobovanie Bratislavy uhlím a potravinami. Aj z tohto dôvodu sa obnovenie železničnej prevádzky na trati z Bratislavy do Komárna stalo dôležitou úlohou. Aj keď v tomto prípade išlo len o mostné provizórium, malo spĺňať požiadavky na životnosť najmenej päť rokov. Až niekoľko rokov potom bol vybudovaný nový most.
 
Súčasný most má tri polia. Prvé pole je nad miestnou komunikáciou (ul. Leknová), prostredné pole je nad riekou Malý Dunaj a tretie nad hlavnou cestou II/572 (ul. Ráztočná).
 
Most nad Malým Dunajom vybudovaný po 2. svetovej vojne
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Smer Bratislava
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Bočný pohľad na most
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Motorový osobný vlak do Dunajskej Stredy a Komárna
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
   
Množstvo ľudí, ktorí denne cestujú vlakmi do Bratislavy za prácou a do škôl, nemajú ani tušenie o tom, aké historické udalosti sa na prvý pohľad z bezvýznamným mostom spájajú. Použitá literatúra:
 
  • Deset let ČSD, Praha 1928, reprint pôvodného vydania z roku 1928, ČD, a.s., Praha 2007,
  • Ing. Richard Halfar a kol.: Miestna železnica Bratislava – Komárno, Vydané v spolupráci s Albatros klubom pri RD Bratislava hlavné, 2004,
  • Rekonštrukcia železníc na Slovensku, Povereníctvo dopravy a verejných prác, Bratislava 1946,
  • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaček, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  • Ing. Kubáček a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska,
  • Ing. Krejčiřík: Po stopách našich železnic.

Súvisiace články:
Nová zastávka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Žlté vlaky na Žitnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komárno (04.03.2012)
Spoločnosť RegioJet zahájila skúšobné jazdy pre ľudí (26.02.2012)
Spoločnosť RegioJet pripravuje skúšobné jazdy pre ľudí (22.02.2012)
Rekonštrukcia trate Bratislava – Dunajská Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na výlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekonštrukcia železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda (13.09.2011)
Talentom na výlet do Komárna (04.05.2011)
Spoločnosť RegioJet usporiada prezentačné jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava (30.12.2010)
Trať Kvetoslavov – Šamorín by dnes oslávila 95 rokov (23.12.2010)
Trať 131: Bratislava Nové Mesto - Dunajská Streda - Komárno (27.09.2007)


Home