Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Nová zastávka v bratislavskej Vrakuni
Peter, 24.09.2016 (45938 prečítané)

Starosta Mestskej časti Bratislavy Vrakune sa rozhodol riešiť problémy s dopravou. Z Vrakune smerom na Ostredky ide len úzka dvojprúdová cesta II/572, ktorej kapacita je nedostatočná, preto tu vznikajú každodenné zápchy, v ktorých viaznu aj autobusy MHD. Z tohto dôvodu sa starosta MČ Vrakune rozhodol vybudovať na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy a Komárna zastávku, aby mohli obyvatelia Vrakune cestovať do centra mesta aj vlakom, resp. opačným smerom. 

Problémy s dopravou v hlavnom meste sú všeobecne známe. Príčin je viacero: nárast individuálnej automobilovej dopravy, nízka kapacita ciest, nedostatočná MHD, či nezáujem o ňu, atď. Každodenné zápchy vznikajú aj na ceste druhej triedy II/572, ktorou do hlavného mesta prichádzajú vodiči z jeho okolia a tiež z MČ Vrakuňa.  
 
Spočiatku proti výstavbe novej zastávky boli Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), pretože rozhodnutie starostu bolo v rozpore so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoniec ŽSR dali súhlas na vybudovanie dočasnej železničnej zastávky v priestore bývalej železničnej zastávky v okolí ulice Ráztočná. Po vybavení všetkých potrebných povolení sa začala výstavba novej dočasnej zastávky na trati 131. Dočasnej preto, že ŽSR pripravujú výstavbu viacerých terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP) v Bratislave, ale v súčasnosti neexistujú ešte ani len projekty a nie je zabezpečené ani finančné krytie ich výstavby, na ktorom by sa mali okrem vlastných zdrojov využiť aj finančné prostriedky z eurofondov. V rámci tohto zámeru sa uvažuje aj s výstavbou TIOP v MČ Vrakuňa, ale v oblasti konečnej MHD na Čiližskej ulici, čo je len pár sto metrov od novej dočasnej zastávky smerom na Podunajské Biskupice.
 
V priebehu letných mesiacov tak bola vybudovaná nová dočasná železničná zastávka v mieste, kde už kedysi zastávka existovala. Ešte v cestovnom poriadku ČSD z roku 1964/1965 je táto zastávka uvedená. No v cestovnom poriadku z roku 1975 už táto zastávka nie je. Pravdepodobne je to tým, že Vrakuňa sa od 1. januára 1972 stala súčasťou Hlavného mesta SR Bratislavy a začala sem chodiť MHD. To zrejme malo za následok, že železničná zastávka na trati do Dunajskej Stredy a Komárna bola zrušená.
 
V súčasnosti na trati z Komárna do Bratislavy železničnú osobnú dopravu zabezpečuje spoločnosť RegioJet. V špičke tu vlaky premávajú v 20 minútovom intervale. Spoločnosť Regiojet sa nedávno rozhodla taktiež zapojiť do Bratislavskej integrovanej dopravy, takže sa dá predpokladať, že spoločnosť pridá ďalšie vlakové spoje na tejto trati. Cesta z Vrakune na železničnú stanicu Nové Mesto by mala trvať 6 minút a na hlavnú stanicu 14 minút. Nová železničná zastávka je pod názvom Bratislava-Vrakuňa uvedená aj v poslednej aktualizácii cestovného poriadku ŽSR. Predpokladalo sa, že nová zastávka začne slúžiť cestujúcej verejnosti už od septembra, resp. začiatku nového školského roku, ale doteraz sa tak nestalo, čo asi súvisí s kolaudáciou a uplynutím zákonom stanovených termínov.
 
Presné náklady na výstavbu zastávky nie sú zatiaľ známe, prvotné odhady boli vo výške 10 tisíc euro, neskôr to bolo 30 tisíc euro. Na výstavbu zastávky prispel aj samosprávny kraj (VÚC) Bratislava. Nová dočasná zastávka Bratislava-Vrakuňa má dĺžku 120 m. Jednostranné nástupište je sypané s pevnou hranou, šírka nástupišťa je asi dva metre. Vybudované je na ľavej strane v smere do Dunajskej Stredy. Na zastávke je po celej dĺžke vybudované osvetlenie. Nie je tu postavený žiadny prístrešok. V bezprostrednej blízkosti zastávky sa nachádza železničný priechod pre chodcov a cyklistov vybavený PZZ, takže bezpečnosť cestujúcich je zabezpečená.
 
Snáď nenastanú žiadne neočakávané okolnosti a nová, aj keď dočasná na niekoľko rokov, železničná zastávka začne už čoskoro slúžiť obyvateľom MČ Vrakuňa.
 
Poloha zastávky na mapke
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Osobný vlak spoločnosti RegioJet prechádza zastávkou bez zastavenia
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Nová dočasná železničná zastávka Bratislava-Vrakuňa
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Vyvýšené sypané nástupište
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Nástupište je osvetlené
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Pohľad smerom na Podunajské Biskupice
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Za zastávkou sa nachádza priechod pred chodcov
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Zastávka je vybudovaná za mostom nad Malým Dunajom v smere do Komárna
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Elektrorozvodná skriňa s elektromerom
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Vynovený povrch príjazdovej komunikácie na Ráztočnej ulici
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Priechod pre chodcov je zabezpečený PZZ
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
Celkový pohľad na novú dočasnú zastávku, ktorá čaká na svojich cestujúcich
Zastávka Bratislava-Vrakuňa
 
V poslednej aktualizácii cestovného poriadku je zastávka už uvedená
Zastávka Bratislava-Vrakuňa

 

V článku boli použité informácie z verejných zdrojov. Text a foto: © autor

 

Súvisiace články:
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
Žlté vlaky na Žitnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komárno (04.03.2012)
Spoločnosť RegioJet zahájila skúšobné jazdy pre ľudí (26.02.2012)
Spoločnosť RegioJet pripravuje skúšobné jazdy pre ľudí (22.02.2012)
Rekonštrukcia trate Bratislava – Dunajská Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na výlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekonštrukcia železničnej trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda (13.09.2011)
Talentom na výlet do Komárna (04.05.2011)
Spoločnosť RegioJet usporiada prezentačné jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spoločnosti RegioJet budú chodiť na trati Komárno – Bratislava (30.12.2010)
Trať Kvetoslavov – Šamorín by dnes oslávila 95 rokov (23.12.2010)
Trať 131: Bratislava Nové Mesto - Dunajská Streda - Komárno (27.09.2007)


Home