Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Štiavnický tunel
Peter, 05.01.2012 (89217 prečítané)

Štiavnický tunel leží na trati z Košíc do Žiliny medzi stanicami Vydrník a Poprad–Tatry. Tunel je dvojkoľajný elektrifikovaný. Svojou dĺžkou 157,5 m patrí medzi naše kratšie tunely, ale napriek tomu patrí medzi problematické miesta na trati. Tunel bol vybudovaný v roku 1943. 
 

Štiavnický tunel leží v km 187,913 – 188,67 a jeho svetlý tunelový prierez je 9,0/6,5. Trať v tuneli leží v oblúku s polomerom 700 m a v smere do Popradu má stúpanie 15 . Tunel leží v nadmorskej výške 585 m.
 
Vydrnický portál
Štiavnický tunel
 
Elektrický rušeň radu 131 na čele nákladného vlaku vychádza z tunela
Štiavnický tunel
  
Nadložie tunela je vysoké 42 m. Geologické prostredie, v ktorom bol tunel vyrazený, tvoria verfenské vrstvy pieskovca, kremenca a bridlice v nadloží z tektonicky rozrušenej žuly.
 
Popradský portál
Štiavnický tunel
 
Z oblúka do oblúka
Trať v tuneli má polomer 700 m 
Štiavnický tunel
 
Pre obmurovku tunela bola použitá sliezska žula, v klenbe bola obmurovka zosilnená 10 cm hrubým izolačným betónom. Izolácie v tuneli boli zhotovené z asfaltových dosiek a časť bola špachtovým poterom z asfaltovej zmesi s jutovými vložkami.
 
V tuneli (napravo jeden z bezpečnostných výklenkov)
Štiavnický tunel
 
Úsek trate z Popradu do Spišskej Novej Vsi bol elektrifikovaný a do prevádzky uvedený 9. decembra 1955. Štiavnicky tunel spomalil práce na elektrifikácii trate, pretože z dôvodu nedostatočnej výšky medzi temenom koľaje a trolejom bolo potrebné znížiť niveletu koľaje. Po elektrifikovaní bola v tuneli znížená traťová rýchlosť na 80 km/h. Dodnes je v jednom úseku v tuneli znížená výška trolejového drôtu na 5060 mm v prvej traťovej koľaji a 5010 mm v druhej traťovej koľaji. Dnes je cez tunel povolená maximálna rýchlosť 100 km/h.
 
Poloha na mape
Štiavnický tunel 
 
Okrem nedostatočnej výšky nevyhovoval ani prierez tunela, ktorý podľa údajov ŽSR bol pre prvú traťovú koľaj 1-Sme/ŽSR a druhú traťovú koľaj Pz. Kvôli nevyhovujúcemu prierezu museli niektoré vlaky s prekročenou ložnou mierou, alebo s vozňami s priechodovým prierezom 1-VM-A (napr. lôžkové vozne RŽD) chodiť smerom do Popradu po druhej traťovej koľaji.
 
Rýchlik do Košíc prechádza po druhej traťovej koľajiŠtiavnický tunel
 
V smere od Popradu je tesne pred tunelom umiestnené posledné oddielové návestidlo autobloku, ktoré slúži ako predzvesť vchodového návestidla stanice Vydrník.
 
Návestidlo autobloku tesne pred tunelom
Štiavnický tunel 
 
Hneď za tunelom v smere do Popradu leží železničná zastávka Spišský Štiavnik. Trať v tomto úseku vedie na vysokom násype, ktorý preklenuje úzke údolie. V násype sú oblúkové priepusty pre miestnu cestu a potok. K zastávke vedie z miestnej cesty úzka strmá cestička. Zastávka leží mimo obce Spišský Štiavnik.
 
Budova zastávky
Štiavnický tunel
 
Osobný vlak zastavuje na zastávke
Štiavnický tunel
 
Krátky vysoký násyp medzi zastávkou a tunelom
Štiavnický tunel
  
Pramene: 
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999;
  • Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík: Železničné a cestné tunely, ŽSR 2002.
Foto: © Ing. Peter Páteček

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná (31.01.2018)
Železničná stanica Vydrník (KBŽ) (14.01.2016)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku opäť skončilo (24.07.2015)
Po stopách záhadného (ne)tvora (30.03.2015)
Štrba je Štrba (04.11.2014)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (26.10.2014)
Jarné práce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehové spravodajstvo zo Štrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetovať hlavu (27.09.2013)
Historický kalendár (1.) (01.06.2013)
Zimná pohľadnica zo Štrby (05.03.2013)
Kraľoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoľajenie nákladného vozňa vo Východnej (08.10.2012)
Utorok vo Važci (21.02.2012)
Železničná stanica Košice prejde obnovou (20.01.2012)
Bujanovský tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany – Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v úseku Margecany – Krompachy (25.08.2010)
Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybňa (23.12.2009)
Ťahanovský tunel (08.11.2009)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Trať 180: Žilina - Vrútky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice (27.09.2007)


Home