Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.)
Peter, 25.10.2015 (79041 prečítané)

Po roku som zašiel do Košíc, aby som sa pozrel, ako pokročila rekonštrukcia budovy železničnej stanice. Tá sa mala týkať najmä prístavby, ktorou sa existujúca budova rozšíri. Vo vnútri už v niektorých priestoroch začali svoje služby ponúkať rôzne spoločnosti. V akom stave sa teda nachádza rekonštrukcia výpravnej budovy v Košiciach?

V súčasnosti prebiehajú práce na prístavbe a nadstavbe budovy. Zatiaľ čo prístavba má tvar obdĺžnika, nadstavba nad ňou má tvar, ktorý mne z jednej pozície pripomína časť lietajúceho taniera, resp. ufa.
 
Cestujúcim slúži severný vchod a východ do stanice, južný je pre rekonštrukciu zatvorený, ale cestujúci využívajú vchod cez obchod Lidl.
 
Vnútorné priestory sa postupne oživujú, vo viacerých „boxoch“ už služby poskytujú spoločnosti, ktoré tu otvorili svoje prevádzky.
 
Cestujúcim je k dispozícii nová čakáreň, takže môžu na svoj vlak počkať nerušene mimo staničnej haly, v ktorej vládne tradičný cestovný ruch.
 
Pohyb medzi jednotlivými poschodiami je umožnený nielen schodiskom, ale aj výťahom a eskalátormi, ktoré sú už v prevádzke.
 
Napriek tomu, že rekonštrukčné práce pokročili, do ukončenia prác si cestujúci musia počkať ešte rok. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je v decembri 2016.
 
Interiér haly
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
1. poschodie
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
1. poschodie - pobočka sporiteľne
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
2. poschodie
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Výťah a reštaurácia Panoráma
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Interiér - 2. poschodie
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Prístavba v tvare obdĺžnika a polkruhová nadstavba
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Celkový pohľad na nové priečelie, naľavo požiarne schodisko
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Nadstavba prijímacej budovy
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Súčasný stav
Rekonštrukcia Košice 2015 
 
Pred rokom
Rekonštrukcia Košice 2014
 
Stav v roku 2011
Rekonštrukcia Košice  
 
Zrekonštruovaná ŽST Košice (informácia ŽSR):

Železničná stanica Košice patrí vďaka rozsiahlej komplexnej rekonštrukcii k najkrajším v rámci celého Slovenska. Z vyše 300 železničných staníc v správe ŽSR je práve košická príkladom, ako by moderná stanica tretieho tisícročia mala vyzerať. Po stránke architektonickej, stavebnej, technologickej, ale predovšetkým svojím vybavením a službami pre verejnosť. A nezáleží, či ide len o cestujúcich.

História železničnej stanice v Košiciach sa začala písať v roku 1860 v súvislosti so začatím prevádzky Potiskej železnice, ktorá spájala Košice s Miškolcom a s následným budovaním Košicko-bohumínskej železnice. Roky 1896, 1974 a naposledy rok 2016 priniesli buď úplne alebo čiastočne novú tvár železničnej stanice v metropole východu.

Poslednú komplexnú rekonštrukciu ŽST Košice sa Železnice Slovenskej republiky rozhodli riešiť pilotným projektom revitalizácie. Jeho princípom je partnerstvo so súkromným investorom, ktorý za svoje vlastné prostriedky celú ŽST zrekonštruoval a ako protihodnotu získal zmluvu na využívanie komerčných nebytových  priestorov na dobu 30 rokov. Partner – spoločnosť ACHILES Slovakia a.s. sa zaviazal preinvestovať 6,7 miliónov €.

Revitalizácia ŽST Košice začala prvou fázou prostredníctvom vysúťaženej nájomnej zmluvy z roku 2006 na rekonštrukciu pravého krídla stanice a vybudovanie priestorov na nákupy a občerstvenie. Rekonštrukcia sa realizovala od októbra 2006 a nové priestory boli skolaudované na konci júla 2007.

Druhá fáza revitalizácie pokračovala od roku 2010, pričom stavba bola rozdelená na 2 časti z dôvodu, že k časti pozemkov mesta nemali ŽSR vlastnícky ani užívateľský vzťah, ktorý bol podmienkou pre vydanie územného a stavebného povolenia. Najprv sa vynovili interiérové priestory a po zámene majetku medzi ŽSR a mestom Košice mohla začať aj druhá časť stavby – prístavba a prestavba.

S koncom roku 2016 sa ukončili aj všetky zásadné časti revitalizácie. Úplnou novinkou je na úrovni 3. nadzemného podlažia vybudovaná tzv. "šošovka",  čím budova železničnej stanice získala nový špecifický architektonický prvok. Cestujúci dnes využívajú oba hlavné vstupy do budovy, budova je vykurovaná a v lete klimatizovaná, je tu sektorové sedenie. Údržbu a opravy v komerčných priestoroch si investor zabezpečuje vo vlastnej réžii.

"V prvom rade by sme sa chceli poďakovať cestujúcim a návštevníkom mesta Košice za ich trpezlivosť počas prebiehajúcich rekonštrukčných prác. Zároveň touto cestou ďakujeme našim dodávateľom a zamestnancom ŽSR, ktorí nám pomohli úspešne uskutočniť tento projekt. Sme radi, že dnes môžeme v priestoroch ŽST Košice ponúknuť služby, ktoré sú štandardom v európskych železničných staniciach“, uviedla Helena Hrobáková zo spoločnosti ACHILES Slovakia a.s..

,,Nesporným prínosom celého projektu revitalizácie bolo, že sa celý realizoval bez uzatvorenia stanice, resp. prerušenia vlakovej dopravy. Dnes môžeme železničnú stanicu Košice smelo označiť ako pýchu, je to moderné, príjemné a hlavne bezpečné centrum cestovania a poskytuje denne prib
ližne 25 000 návštevníkom kvalitné služby či pohodlné čakanie v zrekonštruovaných priestoroch. Je našou ambíciou, aby takúto tvár dostali aj ďalšie uzlové stanice“, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

Čo všetko prešlo rekonštrukciou:
 • príchodová hala,
 • výmena podláh a zábradlí,
 • inštalácia 3 nových eskalátorov a výťahu,
 • zateplenie budovy a výmena okien,
 • osadenie nových svetlíkov, dverných clôn a klimatizačných zariadení,
 • rekonštruované sociálne zariadenia,
 • rekonštruované priestory úschovne batožín,
 • nové svetelné informačné piktogramy,
 • rekonštruované zákaznícke centrum,
 • rôzne komerčné služby (banky, drogéria, lekáreň, copy centrum, rýchle občerstvenie, reštaurácia, potraviny, predaj novín a časopisov, odevy, kvetinárstvo, zmenáreň, papiernictvo atď. ),
 • inštalácia nového evakuačného požiarneho systému,
 • osadenie nových únikových a informačných piktogramov,
 • izolácia strechy.
Parametre revitalizácie

Revitalizáciou vzrástla zastavaná plocha ŽST Košice o 294 m2 a úžitková plocha o 3 704 m2, keďže bolo pridané jedno celé poschodie. Až 82% investovaných prostriedkov bolo nasmerovaných do prevádzkových a ostatných (tzv. spoločných) priestorov.

Pri výstavbe bolo použitých 311 ton ocele (interiér 163 ton, prístavba a šošovka 148 ton),  vyvezených 1 419 ton stavebnej sute po búracích prácach na objekte. Nainštalovaných bolo 230 svietidiel a cca 1,9 km elektroinštalačných káblov do priestorov pre cestujúcich.

Hlasový a informačný systém

Počas revitalizácie prijímacej budovy ŽST Košice sa uskutočnila aj výmena hlasového a vizuálneho informačného systému pre cestujúcich. Informácie o príchodoch a odchodoch vlakov, mimoriadnostiach vo vlakovej doprave, ale aj o dodržiavaní bezpečnosti v priestoroch stanice, zobrazuje celkovo 75 informačných tabúľ. Väčšina, až 64 tabúľ, zobrazuje informácie technológiou vysoko svietivých LED diód a sú umiestnené v hale (tabule odchodov a príchodov vlakov), v podchodoch a nástupištiach. Zvyšok tvoria LCD monitory, ktoré sú namontované napr. v čakárni, zákazníckom centre ZSSK alebo reštaurácii. Súčasťou systému je aj 221 reproduktorov staničného rozhlasu. Celý systém je riadený poloautomaticky operátorkou z dopravnej kancelárie, prostredníctvom riadiacej jednotky. Odtiaľ je obsluhovaný aj rozhlas s informačnou tabuľou na železničnej zastávke Košice – predmestie.

Protipožiarny systém

Za jedinečnú možno označiť aj premyslenú rozsiahlu elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), ktorá tiež bola vybudovaná počas rekonštrukcie a hoci ju na prvý pohľad nevidieť, je veľmi dôležitá. Na signalizáciu je v súčasnosti pripojených 313 samočinných požiarnych hlásičov. Pri vyhlásení všeobecného poplachu ústredňa EPS podľa vopred nastavených kritérií ovláda strešné svetlíky, požiarne rolety umiestnené medzi požiarnymi úsekmi a všetky zariadenia zapojené do ústredne EPS. Počas poplachu dochádza aj k automatickému uvoľneniu dverí, turniketov na toaletách, zastaveniu eskalátorov a výťah zíde do 1. nadzemného podlažia, kde ostane stáť s otvorenými dverami. Na základe všeobecného poplachu sa aktivuje domáci rozhlas, ktorý prostredníctvom 244 reproduktorov rozmiestnených v priestoroch prijímacej budovy stanice vyhlási evakuáciu objektu. Zároveň dochádza k deaktivácii staničného rozhlasu, aby sa zamedzilo súbežnému hláseniu. Preddefinované evakuačné hlásenia sú nahraté v ústredni domáceho rozhlasu, ktorý je spoločne s ústredňou EPS umiestnený na 3. nadzemnom podlaží, na dohľadovom pracovisku revitalizovanej časti prijímacej budovy. Dohľad na zariadeniach požiarnej ochrany vykonávajú zamestnanci ŽST, ktorí zároveň zabezpečujú údržbu a bezpečnosť v prijímacej budove ŽST a avizujú policajný zbor SR pri narušení verejného poriadku.

V súvislosti s protipožiarnymi opatreniami sa zrealizovali:
 • protipožiarne nátery na nosné konštrukcie – nové aj pôvodné,
 • rozvody požiarnej vody a hydranty,
 • protipožiarne oddeľovacie steny,
 • protipožiarne rolety,
 • zariadenie na odvod dymu,
 • inštalácie elektronickej požiarnej signalizácie,
 • inštalácie požiarneho rozhlasu,
 • výstavbu únikového schodiska z 3.NP na 2.NP.
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná (31.01.2018)
Železničná stanica Vydrník (KBŽ) (14.01.2016)
Pendolino na Slovensku opäť skončilo (24.07.2015)
Po stopách záhadného (ne)tvora (30.03.2015)
Štrba je Štrba (04.11.2014)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (26.10.2014)
Jarné práce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehové spravodajstvo zo Štrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetovať hlavu (27.09.2013)
Historický kalendár (1.) (01.06.2013)
Zimná pohľadnica zo Štrby (05.03.2013)
Kraľoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoľajenie nákladného vozňa vo Východnej (08.10.2012)
Utorok vo Važci (21.02.2012)
Železničná stanica Košice prejde obnovou (20.01.2012)
Štiavnický tunel (05.01.2012)
Bujanovský tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany – Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v úseku Margecany – Krompachy (25.08.2010)
Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybňa (23.12.2009)
Ťahanovský tunel (08.11.2009)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Trať 180: Žilina - Vrútky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice (27.09.2007)


Home