Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 26.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Železničná stanica Vydrník (KBŽ)
Peter, 14.01.2016 (77967 prečítané)

Lokalita v okolí obce Vydrník sa stala vyhľadávanou fotografmi. Zo stráne nad obcou sa fotografovi odkryje panoráma Vysokých Tatier, ktorá vytvára nádhernú kulisu železničnej trate. Niektorí možno vedia, ale mnohí ani netušia, že na svojich fotografiách okrem vlaku a Tatier zachytili aj pozostatky pôvodnej trate Košicko-bohumínskej železnice (KBŽ).

Súčasná železničná stanica vo Vydrníku nie je pôvodná. KBŽ bola v úseku Košice – Vrútky vybudovaná ako jednokoľajná. Len v úseku od Vrútok do Bohumína sa predpokladal nárast dopravy a z tohto dôvodu sa železničný spodok budoval pre dvojkoľajnú trať.
 
Železničná stanica Vydrník (KBŽ) bola vybudovaná medzi stanicami Poprad a Spišská Nová Ves, na ktorom prevádzka začala dňa 12. decembra 1871.
 
V súvislosti s výstavbou druhej koľaje v úseku Vrútky – Poprad – Spišská Nová Ves sa v niektorých úsekoch zmenilo trasovanie pôvodnej trate, tak aby sa odstránili oblúky s malým polomerom a zvýšila traťová rýchlosť. Vybudované boli nové dvojkoľajné tunely. O nich sú tu už uvedené informácie - Kraľoviansky tunel, Štiavnický tunel. Výstavba druhej koľaje sa začala počas druhej svetovej vojny. Pre vojnové udalosti však niektoré úseky boli dokončené až po skončení vojny, kedy sa pokračovalo s výstavbou druhej koľaje do Košíc a ďalej, a to neskôr v rámci výstavby Trate Družby.
 
Panoráma Tatier zo stráne nad obcou
Vydrník
 
Mapa TU Zvolen zobrazuje pôvodnú aj novobudovanú trať
Vydrník
 
Aj v okolí obce Vydrník došlo ku zmene trasovania pôvodnej jednokoľajnej trati KBŽ. Odstránené tu boli viaceré oblúky, no nová dvojkoľajná trať sa od obce viac vzdialila. Vybudovaná bola nová železničná stanica. Pôvodná trať bola zrušená, no doteraz sa dajú identifikovať jej zvyšky. V obci sa dodnes nachádza zachovalá prijímacia budova KBŽ. Informácie o histórii obce Vydrník uvedené na internetovej stránke obce sa zmieňujú aj o železnici: „Veľký vplyv na rozvoj obce malo dobudovanie železnice v roku 1871. Pri stanici vybudovala v rokoch 1926-1929 firma Lichtensten&Wilczek pílu. Železnica a píla zamestnávala donedávna podstatnú časť obyvateľov obce.“. 
 
Prijímacia budova na KBŽ
Vydrník
 
Budova je obývaná
Vydrník
 
Zvyšky bývalej miestnej píly
Vydrník 
 
Nová stanica Vydrník - prijímacia budova
Vydrník
 
Vydrník
 
Stanica je vybudovaná čiastočne v oblúku
Vydrník
 
Južná časť stanice
Vydrník
 
Podjazd pod stanicou
Vydrník
 
Klenbový podjazd na ceste do Spišského Štvrtku
Vydrník
 
Nákladný vlak v úseku Vydrník - tunel Spišský Štiavnik
Vydrník
 
Fotografie pôvodnej prijímacej budovy KBŽ a súčasnej stanice Vydrník sú vo fotoalbume. Informácie o histórii železníc na Slovensku a KBŽ možno nájsť napr. v literatúre:
 
  • Ing. Jiří Kubáček, CSc. a kol.: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, Bratislava 1999;
  • Ladislav Szojka, Rudolf Kukučík, Pavol Kukučík: Košicko-bohumínska železnica, ŽSR, Bratislava 2002;
  • Vydrník.

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Poprad – Lučivná (31.01.2018)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku opäť skončilo (24.07.2015)
Po stopách záhadného (ne)tvora (30.03.2015)
Štrba je Štrba (04.11.2014)
Rekonštrukcia prijímacej budovy v Košiciach pokročila (26.10.2014)
Jarné práce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehové spravodajstvo zo Štrby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetovať hlavu (27.09.2013)
Historický kalendár (1.) (01.06.2013)
Zimná pohľadnica zo Štrby (05.03.2013)
Kraľoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoľajenie nákladného vozňa vo Východnej (08.10.2012)
Utorok vo Važci (21.02.2012)
Železničná stanica Košice prejde obnovou (20.01.2012)
Štiavnický tunel (05.01.2012)
Bujanovský tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany – Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v úseku Margecany – Krompachy (25.08.2010)
Ružín – viadukt, tunel, zastávka, výhybňa (23.12.2009)
Ťahanovský tunel (08.11.2009)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizácia železničnej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Trať 180: Žilina - Vrútky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Košice (27.09.2007)


Home